Gündeme dair...

  • 07.12.2017 16:54
  • Okunma: 9571 kez

Bilgehan Murat MİNİÇ


1774 Küçük Kaynarca Antlaşması ile devletimiz artık süper güç olma hüviyetini kaybetti.

O tarihe kadar iki kutuplu dünya da süper güçlerden biri Müslüman’dı. Osmanlı halifesi yalnız Müslümanların değil, "külli veliyyun mazlumin" sıfatı ile dünyada ki bütün mazlumların da velisi idi.

1774'ten sonra Ruslar Kırım'ı Osmanlı'dan kopardı. Ortodoks vatandaşlarımızın haklarının savunucusu olarak devletimizin iç işlerine müdahale hakkı kazandı, bizden savaş tazminatı kapitülasyonlar ve Karadeniz'de donanma gezdirme hakkını aldı. Devletimiz askeri, ekonomik ve ilim teknoloji alanında eski gücünde olmadığından bu ağır şartlara boyun eğdi.

İç politikada siyaset hamaseti, duygusallığı, sloganları kaldırabilir. Ancak iş dış politikaya gelince yalnız gücünüz nispetinde sözünüzün değeri vardır. Elbette bizler gerektiğinde din ve devlet, mülk ve milletimiz için gözümüzü kırpmadan can verme kabiliyetine sahibiz. Fakat birkaç günlük suni gündem, birkaç slogan, birkaç eylem bize asıl gayemizi unutturmamalıdır. Türk Devleti ve Milleti'nin gayesi yıllar evvel kaybettiğimiz " Süper Devlet- Büyük Güç" hüviyetini yeniden kazanmak olmalıdır.

Şüphesiz bunun şartları güçlü bir ekonomi, kuvvetli bir ordu, kalabalık ve donanımlı eğitimli bir nüfustan geçer. Bunların olmazsa olmazı da ilim fen ve teknolojide dünyayla rekabet edecek seviyede olmamızdır. Devletimizi yöneten kadroların günlük, aylık, seçimlik politikalar yerine, yeni bir medeniyet hamlesini gerçekleştirip, Türk Devletini yeniden Süper Devlet olma yoluna sokacak kadroları yetiştirmekle ilgili uzun vadeli yatırımlar yapması elzemdir.

Seçimlerde bayrak asıp, seçim sonrası belediyenin hangi birimine kapağı atmak tek hedefi olan nesillerle bu işler olmaz. Şüphesiz o çocukların da bir günahı yoktur. Aziz milletimizin evlatlarını yetiştirecek olan eğitim kadrosunu bile taşeronlaştırıp, asgari ücretle görev yapacak hale getirirseniz, yeni neslin bu hale gelmesine de şaşırmayacaksınız. Bir an evvel devlet aklına dönüş yapıp çocuklarımıza büyük idealleri hedef göstermeliyiz. Yoksa yalnız midesini düşünen kalabalıklarla ne Kudüs kurtulur, ne Ayasofya açılır, ne Roma fetih olunur! Vesselam...

Anahtar Kelimeler: Gündem, Kudüs, Osmanlı

Yazarın Yazıları