Son Dakika

Göksu'nun imar planlarına kısmı onay

  • 4
  • 14701

Göksu 98 ada 4, 5 ve 6 parsellerin imar planı askıya çıktı!

Beykoz Yenimahalle (Göksu Mahallesi), 9 Pafta, 98 ada, 4, 5 ve 6 sayılı parsellere ait imar planı askıya çıktı. 6 Ekim'de askıdan inecek...

İstanbul İli,  Beykoz İlçesi, Yenimahalle (Göksu Mahallesi), 9 Pafta, 98 ada, 4, 5, ve 6 sayılı parsellere ait 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Tadilatı ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Tadilatı, Bakanlık Makamı’nın 09.09.2013 tarih ve 16730 sayılı OLUR’u ile uygun bulunarak 644 sayılı KHK hükümleri uyarınca tadilen onaylandı. 

Söz konusu planlar 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca 05.09.2014 – 06.10.2014 tarihleri arasında 1 ay (30) gün süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosu ve web sitesinde askıya çıkarıldı.  İtirazlar İl Müdürlüğü’ne yapılabilecek.

Haber Merkezi

Yalı sahipleri tekne parkları istemiyor
Önceki Yalı sahipleri tekne parkları istemiyor
Beykoz STK çalışma grupları
Sonraki Beykoz STK çalışma grupları