Neşat YAYLA
  • 10/07/2023 Son günceleme: 10/07/2023 08:58
  • 4.839

“Liderlik, yapılmasını arzu ettiği şeyi, sanki kendileri arzu ediyormuşçasına başkalarına yaptırabilmektir.” D. D. Eisenhower

Önceki yazımızda bir kuruluşta yöneticinin en önemli on rolünü açıklamaya çalışmıştım. Bu yazımızda da herkesi yakından ilgilendiren liderlik konusunu açık kaynaklardan faydalanarak bilginize sunmak istedim.

“Herkes kendini lider olarak görebilir ve bir işte kendi zekâsını, deneyimini ve becerisini ön plana atmak isteyebilir. Ancak bu istekler birçok kişi için gerçekçi olmamakta ve varsayımdan ileriye gitmemektedir.

Liderlik vasfı her ne kadar doğuştan geliyor gibi algılansa da birçok özellik sonradan kazanılıyor. Eğitim, deneyim ve sürekli gelişime açık olmak liderlik yönlerini besleyen ve geliştiren olgulardır.

Eğer iyi bir lider olmak istiyorsanız bu 8 özelliğin sizde olup olmadığını test etmeniz gerekiyor. Bu özelliklerden bir tanesinde veya birkaçında eksikseniz kendinizi bu yönde geliştirebilir ve istediğiniz liderlik vasıflarını kazanabilirsiniz.

İşte, sadece gerçek liderlerde bulunan 8 özellik…

1-Dürüstlük

Lider o dur ki verdiği sözü canı pahasına tutar. Gerçek bir lider verdiği sözü zamanında yerine getirir ve herkes tarafından da dürüstlüğü ile tanınır. Aksi durumlar yanlış tanınmaya ve liderlik vasfının olmadığına işaret edecektir.

2-Görevlendirme Yeteneği

Herkes her işe yetişemez. Bazı işlerde profesyonel yardımlar almak gerekir. Gerçek bir lider iş yapan değil işi erbabına doğru bir şekilde yaptırandır. Bu yüzden de görevlendirme yeteneğinin yüksek olması gerekir. Kim hangi işi hangi sürede yapar ve nasıl bir sonuç ortaya çıkar? Gibi önsezilerinizin yüksek olması başarılı lider olmada oldukça önemli bir özelliktir.

3-İletişim

Doğru ve etkili bir iletişim her ortamda ön planda olunmasını sağlayacak ve her zaman için iyi ilişkiler kurulmasında önemli olacaktır. Sadece sözel iletişimin değil vücut dilinin de iyi kullanılması gerekir.

Başarılı liderler hem bireysel iletişimlerde hem de kitleye karşı gerçekleştirilen iletişimlerde kendilerini en iyi ifade eden, ne istediğini ve ne beklediğini direkt olarak açıklayan, yüksek iletişim kabiliyeti olan kişilerdir.

Doğuştan var olan iletişim yeteneği geliştirilmeli ve sürekli olarak bu konuda destek alınmalıdır. Çünkü iletişim dile bağlı olarak gelişmekte ve değişmektedir. Başarılı liderler her yaştan, toplumdan ve kültürden insanların anlayabileceği ortak bir dille iletişim kurar. Bu da onların liderlik başarısını kat be kat artırır.

4-Güven

Başarılı liderlerin en önemli özelliklerinden biri de güven verme duygularının aşırı gelişmiş olmasıdır. Lider işin planlayıcısı ve yürütücüsü olarak hedef kitlesine her zaman güven duygusunu aşılar. Aslında burada özgüvene de değinilmesi gerekir. Özgüveni yüksek olan liderlerin karşılarındakine verdiği güven duygusu da yüksek oluyor.

Topluluğun veya kişilerin güveni bir kere kazanıldıktan sonra bu güvenin devam ettirilmesi de son derece önemlidir. İşte, bu noktada icraatlar ve liderlik vasıfları ön plana çıkıyor. ‘Ben güvenilirim’ demek hiçbir zaman bir kişiyi güvenilir yapmaz. Onu güvenilir kılan davranışları, çalışmaları ve başarısıdır.

5-Amaca Bağlılık

Başarılı liderler ortaya attıkları fikirlere, düşüncelere ve projelere herkesten daha çok bağlıdır. Belirlenen amacın gerçekleşeceğine inançları yüksek olan liderler hedef kitlesini de bu inanca ortak eder.

Güven veren duyguları, dürüstlükleri, iletişim yetenekleri ve amaç uğruna çok çalışmaları liderleri başarılı kılan özelliklerdendir. Bir lider iş planlamasını yaptıktan sonra kesinlikle işten kaçmaz ve tüm süreçte en çok çalışan kişi olarak göze batar. Aksi durumlarda yani liderin çalışmadığı, araştırmadığı, amaca yönelik alternatif çözümler getirmediği yerlerde hedef kitle amaçtan tamamen uzaklaşır ve liderlik vasıflarında eksiklik olduğu gözlemlenir.

6-Pozitif Tutum

Başarılı liderler her aksilikte olumlu tutumları ve yüksek enerjileriyle etrafındaki herkese pozitif enerji yayarak işlerin sürekli yolunda gitmesini sağlarlar. Dışa dönük, güler yüzlü ve iletişime açık liderler herkes tarafından sevilir ve liderlik vasıflarından en önemlilerini bünyelerinde toplamış olur.

7-Yaratıcılık

Liderler durağan dönemlerde değil olağanüstü dönemlerde karar alma mekanizmaları gelişmiş kişilerdir. Zor zamanlarda klasik yöntemler veya alışagelmiş çözümler yerine özgün fikirler üretmek ve yaratıcı fikirler ile kitlesinin karşına çıkmak daha başarılı sonuçlar sağlayacaktır. Sıradanlık liderlik vasfı değildir, özgünlük, yaratıcılık ve yeni fikirler üretme başarılı liderlerin en önemli vasıflarıdır.

8-Önsezi

Sürekli değişen ve gelişen dünyada birçok farklılık ortaya çıkıyor. Geleceğin belirsiz olması liderlerin bu değişkenliği erkenden algılaması ve buna göre bir plan çıkarması gerekir.

Bu öngörüler aylık veya yıllık değil önümüzdeki on yılı kapsamalıdır. Geleceğin kokusunu alan ve nasıl şekilleneceğini bilen liderler başarılarını daim edecek ve her dönemin iyi liderleri olacaktır.”

Kaynak: Girişimci Kafası / LinkedIn

Yazarın Yazıları