Ömer MİHLAÇ
  • 28/06/2016 Son günceleme: 28/06/2016 22:52
  • 6.815

Kıymetli Dost Beykoz okurları,

Her şeyden önce göstermiş olduğunuz ilgi ve alakaya sonsuz teşekkürlerimi sunmayı bir borç bilirim. Sizlerden birçok soru geldi bizlere. Sizlerden gelen sorular üzerine bu günkü yazımı kısaca GSS olarak bilinen GENEL SAĞLIK SİGORTASI hakkında olacak.

Herkesin merakla beklediği Genel Sağlık Sigortası borcu Torba Yasa içerisinde yer alıyor, GSS borcu sildirme nasıl yapılır sorusuna neden olan açıklamalardan sonra yasadan faydalanmak için bazı şartları yerine getiriyor olmanız gerekiyor. Gelir testinden haberi olmayanlar, hastaneye gittiklerinde borçlu olduklarını öğrendiler, bu kişilerin bir çoğunluğu ise lise ve üniversite bitirenlerden oluşuyor.

Öğrenciler öğrenci belgeleri ile birlikte en yakın SGK kurumuna giderek üzerlerinde gözüken borcu sildirebilir ve 1 yıl ile 6 ay arasında bir süreyle eğitimlerinin devam ettiğini bildirerek yeni borç yazılmasını önleyebilir. Öğrenciliği devam etmeyenlerin ise yapılacak olan yeni yasa tasarısına göre borçlarının silinmesi için herhangi bir başvuru da bulunması gerekmeyecek. Ayrıca kaymakamlıklar aracılığı ile yapılan gelir testine başvuranların gelirlerinin 313 TL'den az olduğu kanıtlandığında GSS prim borçları devlet tarafından ödenir. Torba yasa kapsamında GSS affı ile 25 yaşını doldurmamış kişiler yararlanabilecek, 25 yaşının üstündeki kişilerin GSS prim borcu ise silinmeyecek. Ülkemizde prim borçları olan kişi sayısı yaklaşık 7 milyon kişiden oluşuyor ve bu borç 11 milyar lirayı aşıyor.

GSS borç sildirme işlemi için başvurudan sonra yetkililer bilgilerinizi incelediğinde, itirazınızın geçerli olması halinde GSS itiraz dilekçesi yazmanız istenir. Bu dilekçe Sosyal Güvenlik Kurumu'na gönderilir ve 30 iş günü içinde olumlu ya da olumsuz geri dönüş yapılır. Prim borcu sildirmenin yanı sıra borcu taksitlendirme işlemi de yapabilirsiniz. Tüm bunlar mevzuata göre değerlendirilir ve ona göre işlem yapılır. Eğer zamanında gelir testinizi yaptırmamışsanız bu borçlarınızın silinmesi mümkün olmuyor ve sadece taksitlendirme işlemi yapılıyor. Genel Sağlık Sigortası yapılan gelir testinin sonuçlarına göre ortaya çıkmaktadır, eğer geliriniz asgari ücretin üç de birinden düşük ise bu primleri devlet ödüyor. Genel Sağlık Sigortası (GSS) vatandaşların gelir miktarına göre farklılık göstermektedir.

Hali hazırda bulunan sisteme göre yirmili yaşlarda olan ve üniversitede öğrenim gören genç sağlık hizmetlerini ailelerinin üzerinden alıyor. Eğer aileleri çalışmıyorsa bile yeşil kart hakkından yararlanabiliyorlar. Eğitimleri bittikten sonra ise gelir testi yaptırması gerekiyor. Torba yasa ile birlikte gençler için bazı kolaylıklar yapıldı ve iki yıl boyunca primler devlet tarafından karşılanıyor. Fakat bu lise mezunu olanlar için yirmi yaş, üniversite mezunları için 25 yaş olarak sınırlandırılıyor.

Gelir testi yaptırmayanlar ise yüksek rakamdan prim borçlusu oluyor ve bu da aylık olarak 395 liraya tekabül ediyor. Milyarlarca liralara ulaşan bu borçlar için hükümetin yeni bir düzenleme yapması ve silmesi bekleniyor.

GSS BORCU İLE İLGİLİ BİLGİLER RESMİ GAZETE DE YAYIMLANDI

MADDE 19- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 69- Bu maddenin yayımı tarihinden önce 60’ıncı maddenin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki genel sağlık sigortalılarının 25 yaşını doldurdukları güne kadar olan genel sağlık sigortası primlerinin tahsilinden vazgeçilir. Bu maddenin yayımlandığı tarihe kadar söz konusu süreler için ödenmiş olan primler iade ve mahsup edilmez" denmektedir.

Yazarın Yazıları