Neşat YAYLA
  • 16/02/2024 Son günceleme: 16/02/2024 12:47
  • 3.233

Birey olmak, insanın benzersizliğini ve özgünlüğünü ifade eder. Her birey, kendi düşünceleri, duyguları ve deneyimleriyle birbirinden farklıdır. İçinde yaşadığımız dünyada, her bireyin katkısı ve varlığı önemlidir.

Bu ayki yazımızda değerli büyüğümüz, kanaat önderi Av. Kadir Kartal beyin konu ile ilgili yazısını paylaşmak istedim. 

Birey olmak; bencillikten ırak durmak, eleştirel düşünceye sahip olmak, empati duymak, zihni yetilerini aktive ederek, hayata geliş amacını / neler yapması gerektiğini sorgulamak ve  konuşmalarında; gönlünden geçirdiklerini, aklına onaylatarak diline söyletebilen, aklını / iradesini / merhametini  kullanarak kendisi olmayı yeğleyebilen, iyiyi/ kötüden ayırt edebilen, gerektiği zaman hayata bile meydan okuyabilen güdümlü olmaktan da ırak durabilen, sıradan  olmayan  saygın bir insan olmaktır.

EL’ine - DİL’ine - BEL’ine sahip olmaktır. 

EL’ine, yani vatanına / memleketine/ bayrağına ve değerlerine sahip çıkarak koruyup kollayabilmek, gerektiğinde bu konuda akıl teri / alın teri ve kanını akıtabilmektir.

Aklını / güçlü iradesini kullanarak gayri meşru bütün yollardan kaçınmak, zaaflarını kontrol edebilmek yani  BEL’ine sahip olmayı yeğlemektir. 

Özellikle, Makam/ mevkiinin - MASA’nın;

Para / pul, kıymetli evrakın - KASA’nın;

Karşı cinse olan zaaflarının - NİSA’nın; 

esiri olmaktan iradesini kullanarak kaçabilen karaktere sahip olmaktır. 

DİL; bazen kişinin başını belaya sokan önemli bir organdır. İradi olarak kontrol altında tutulursa son derece işe yarar, meramını düzgün anlatarak kişiyi toplum içinde sevilen / sayılan / aranan / danışılan  yapar. 

Birey; içinde olduğu ve gurur duyduğu toplumun millet olmasının temeli olan diline sahip çıkıp / yaşatma gayreti içinde olmalıdır. 

Dil, kişinin düşüncesinin arka plânını da yansıtır.

Yani kişinin kullandığı bu dil, gönlünden geçirdiklerini aklına onaylatarak söyletmekte kullandığı için kişinin  hangi dünya görüşüne sahip olduğunu da belirtir. 

Birey veya iyi insan, hesabi değil; hasbi  olur ve onun gereğini yapar. Hesabî olan, yani içten pazarlıklı ve samimi olmayan insan yapıcı eleştiriler  de yapmaz / yapamaz! Bu tip insanlar süfli menfaatlerini kıble edinenlerdendir. Eleştirileri de genelinde kırıcı / ötekileştirici / moral bozucudur.

Oysa; art niyeti / husumeti ve maskesi olmayan yapıcı bir  eleştiri, besleyici özelliği yüksek bir gıdadır. Bunu da ancak *hasbi olan iyi insanlar* yapabilir.

Birey haline gelmiş iyi insan; medeni ölçülerde kırıp dökmeden hakkını arayan ve savunan haksızlığa bizzat karşı çıkan, güçlü iradesini kullanarak öfke kontrolünü yapabilen insandır.

Birey olan iyi insan; aklının ve iradesinin yönlendirmesiyle hareket eder. Böyle insanların davranışları karşısındaki kişi üzerinde tedavi edici etkisi olur. Eğer birey olabilmiş kişinin aklı; kör olmuş*vicdanına* rehberlik yapmıyorsa; iyi insan olmasına rağmen yönünü kaybetmiş ve rehbersiz kalmış o *vicdan*,her tür kötülüğe doğru yol alabilir!

Birey olabilmiş iyi insan; feraset sahibidir, *uzgörü* yetileri aktive edilmiş olduğu için,

diğer insanları iyi tanır. Birlikte  hedefe doğru yol yürüdüğünü  sandığı pek çok insanın, aslında kendisine sadece gidecekleri yere kadar eşlik etmekte olduklarını öngörür.    

Ama her şeye rağmen, koyunun alacasının dışında, birlikte yürüdüğü insanların alacasının içinde olduğunu unutmaması gerekir. 

Ve Alexis CARREL’in *İNSAN DENEN MEÇHUL* eserinde konu ettiği gibi, bir insanın kolay kolay (hele hele sinsi / içten pazarlıklı olanlar var ya!) tanınamayacağını (birlikte; iş de yapılsa, yemek de yense, yolculuk da edilse!) belli bir zaman diliminin geçmesi gerektiğini çok iyi bilmelidir.

Birey olabilmiş saygıdeğer  bir insan; siyasi bakış açısı / inancı/ etnisite kimliği faklı olsa da; çözüm  odaklıdır, dayanışmacıdır, birlikte iş yapmaya meyillidir.

Üretkendir, tüketim çılgınlığı içine girmez. Liyakat sahibi olmasına rağmen, hiçbir zaman  kendisini yenileyip geliştirmekten vazgeçmez. Adildir, öyle davranmayı yeğler.

Hiçbir zaman umudunu kaybetmez. Gurur ve kibirden ırak durmasını iyi bilir. Özellikle hiç kimseye el pençe divan durmaz, gösterişten ırak durur. Kimseye yalakalık ve riyakârlık yapmaz.

Eğitimci bir insan olarak öğrencilerimin her zaman birey-iyi insan olmaları için gayret etmeyi  ve rehberlik yapmayı ilk görevlerimden olarak bilmiş ve her şart altında gereğini yapmaktan kaçınmamışımdır…  

Birey olabilmiş, oturmuş bir şahsiyet sahibi ve saygıdeğer dost insan olarak düşündüğüm siz ve sevdiklerinize selam olsun…

Yazarın Yazıları