Filistin - İsrail

  • 18.05.2021 09:21
  • Okunma: 925 kez

Recep ÖNCEL


Yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyruluyor;

Bismillahirrahmanirrahim.

İsra Suresi 1… 'Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu (Muhammed’i) bir gece Mescid-i Haram’dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa’ya götüren Allah’ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz O, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.’

Peygamber Efendimiz bir gece Kâbe çevresinde uyku ile uyanıklık arasında iken, Cebrail gelmiş, onu Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya götürmüş ve oradan da göklere yükseltmiş, Sidretul Münteha’ ya ulaştırmıştır.   Peygamberimiz daha da öteye giderek, Cenab-ı Hakk’ın huzuruna çıkmıştır.

Mescidi Aksa, Müslümanların ilk Kıblesidir.

Ayrıca, ayette geçtiği üzere Peygamber Efendimizin Miraç’a çıktığı yerdir.

Bu mübarek mekân, üç semavi din için de önemli ve kutsal kabul edilmektedir.

İlk olarak Hz. Davud zamanında inşaata başlanılmış,  daha sonra Hz. Süleyman zamanında inşaat tamamlanmıştır.

Ömer bin Hattab tarafından cami yapılmış,  Haçlı seferleri sırasında Hristiyanlar tarafından Kudüs işgal edilince Kiliseye çevrilmiş,  1187 yılında Selahattin Eyyubi tarafından cami olarak eski haline dönüştürülmüştür.

Günümüzde ise, İsrail’in kontrolü altındadır.

Kudüs; Ortadoğu’da Akdeniz kenarında bir bölgedir.

İslam’da bu şehre mübarek bereketli anlamına gelen; ‘Kuds’  ismi verilmiştir.

Filistin; Batı Şeria, Gazze şeridinde bulunan bir Arap devletidir. Başkenti Kudüs olmasına rağmen, işgal altında olduğu için, Ramallah’ tan idare edilmektedir.

İsrail, 1948 yılında İngilizlerin oldubittisi ile kuruluşunu ilan etmiş bir ‘terörist devlettir’! Soykırım, Nazi zulmü gibi söylemlerin arkasına sığınmalarına rağmen, muhtemelen tarihin en kanlı,  en vahşi,  en kalleş soykırım ve katliamını yapmışlardır.

Zaten, Kuranı Kerim’ de İsrailoğullarının bozgunculukları ve ihanetlerinden bahsedilmektedir.

Bu günde İsrail, elindeki en modern silahlarla, uçak, tank, top ve bombalarla, sapanla taş atan kendini korumaya çalışan Filistinli Müslümanlara karşı insanlık dışı bir davranış sergilemekte yakıp yıkmakta, öldürmektedir.

Dünya bu işe karşı lakayt davranmakta, Amerika, Avrupa ve hatta Müslüman ülke liderleri Yahudi lobisinin ve siyonizmin etkisiyle bu insanlık dışı olaylara seyirci kalmaktadır.

ABD başkanı Biden, bombalar karşısında direnen Mescidi Aksa’ ya saldıran fanatik Yahudi ve İsrail askerleri karşısında durmaya çalışan masum insanları, kadınları çocukları görmezden gelmiş, ‘İsrail’in kendisi savunma hakkından’ bahsetmiştir.

Sadece; One Minute! Diyen Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dik duruş sergilemiştir.

Bizce bu olayın kahramanları Filistinli çocuklardır!

İnanıyoruz, onların bir tek bakışları yetecek ve bu zulüm Gayretullah’a dokunup İsrail’in yok oluşuna sebep olacaktır.

Yapılanlar karşısında kayda değer bir tepki olmamakta, kınama mesajları yayınlanmakta, insanlar İsrail karşıtı gösteriler yapmaktadır.

Ama kınamakla gösteri yapmakla netice alınmaz.

Düşman güçten anlar!

Türkiye, bir ortak barış gücü oluşturmak istiyor.

 Bu önemlidir. Diplomasinin yetmediği zaman, İsrail’in karşısında asker kullanabilmek gerekir.

İnsan üzülüyor.

Osmanlı Dünya coğrafyasından çekildiğinden beri, maalesef her yerde kan,  gözyaşı sömürü devam etmektedir.

Dün, biz İlahi Kelimetullah için savaştık. Bu gün emperyalistler menfaat için savaşıyor.

1947 yılında, bir gemi Filistin limanına yanaştı.

İçinde, Hitler’den kurtulmuş Yahudiler bulunuyordu. Gemide bir pankartta; ‘Almanlar ailelerimizi yok etti, siz umutlarımızı yok etmeyin’! Yazıyordu.

Şimdi, Yahudiler Filistinlileri yok ediyor, topraksız ve umutsuz bırakıyorlar!

Gönenli Mehmet Efendiden bir hatıra ; ‘Karayolu ile Hacca gidiyorduk. Yolculuk esnasında, Kudüs’e dört beş otobüs, peş peşe girdik.

Şehre girdiğimiz anda, Rahmet yağmaya başladı. Otobüsün etrafı insanlarla doldu. Hep bir ağızdan;  ‘Kudüs’ün sahipleri geldi, Allah Teâlâ yağmur indirdi!’ diye, bağırıyorlardı.

Dua ediyoruz;

Kudüs’ün sahibi necip Türk milletine Cenab-ı Hak lütfetsin, güç kuvvet versin ve bizde hem Mescid-i Aksa ‘ya, Kudüs’e ve hem de bütün Dünya’ da zalimlerin zulmü altında inleyen mazlumlara, hak, adalet, sevgi, barış götürelim.

Allahümme ya müfettihal ebvab, iftehlana hayral bab.

Anahtar Kelimeler:

Yazarın Yazıları