Neşat YAYLA
  • 30/10/2023 Son günceleme: 30/10/2023 09:11
  • 5.785

Etkili öğretmenler, onları diğerlerinden ayıran bir dizi özelliğe sahiptir. Bu özelliklerden biri de her eylemlerine yansıyan öğretme tutkularıdır.

Öğrencileri için net bir vizyona sahiptirler ve onları en iyi hallerine ulaşmaları için sürekli zorlarlar. Etkili öğretmenler, öğrencilerin farklı konuları keşfedebilecekleri ve yeni beceriler geliştirebilecekleri öğrenci merkezli bir ortam yaratır.

Sabır ve anlayış, etkili öğretmenlerin öğrencileriyle bağlantı kurmalarına yardımcı olan diğer temel özellikleridir.

Her öğrencinin sınıf tartışmalarına katılma ve kendi hızında öğrenme fırsatına sahip olmasını sağlarlar. Teknoloji araçlarının ve kaynaklarının etkili öğretmenler tarafından kullanılması öğrenme çıktılarını artırır.

Etkili öğretmenler sürekli öğrenmeye, mesleki gelişime ve büyümeye kendilerini adamıştır. Eğitimin devam eden bir süreç olduğunun bilincindedirler ve sürekli olarak bilgilerini ve becerilerini genişletmek için fırsatlar ararlar.

Dahası, etkili öğretmenler öğrencileriyle kişisel düzeyde nasıl bağlantı kuracaklarını bilirler. Bu bağlantı güven oluşturmaya yardımcı olur ve öğretmen ile öğrenci arasında olumlu ilişkiler geliştirir. Bu özellikler hem öğretmenin hem de öğrencinin başarılı olacağı ideal bir öğrenme ortamı elde edilir.

Etkili Öğretmenlerin Hayatları Değiştirmedeki Önemi

Etkili öğretmenler öğrencilerinin hayatlarını şekillendirmede ve değiştirmede çok önemli bir rol oynarlar. Sabırlıdırlar, anlayışlıdırlar ve kendileri ve öğrencileri için yüksek standartlar belirlerken iyi davranışlara örnek olurlar. Öğrenci başarısını teşvik etmek için olumlu pekiştirmeyi kullandıkları destekleyici bir sınıf ortamı yaratırlar. Etkili öğretmenler öğretme konusunda tutkuludur ve öğrencilerinin hayatlarında fark yaratmak isterler.

Bunu başarmak için öğrencilerinde öğrenme sevgisini geliştirir ve öğrenme sürecini geliştirmek için teknolojiyi kullanırlar. Etkili öğretmenler mükemmel iletişim becerilerine ve konularıyla ilgili derin bir anlayışa sahiptirler ve kendilerini mesleki gelişime ve sürekli eğitime adarlar. Etkili öğretmenler tüm bu özelliklere sahip olarak öğrencilerinin büyüme ve gelişmelerine akademisyenliğin ötesinde çok değerli katkılar sağlarlar.

Etkili Öğretmenlerin 12 Özelliği

Etkili öğretmenler öğrencilerinin hayatlarını değiştirmede çok önemli bir rol oynarlar. Bu öğretmenler, öğrencileriyle bağlantı kurmalarını ve başarıya ulaşmaları için ilham vermelerini sağlayan birçok önemli özelliğe sahiptir. Etkili öğretmenlerin bazı temel özellikleri arasında sabır, anlayış ve öğrencilerinin ihtiyaçlarını derinlemesine anlama yer alır.

1. Tutku ve Coşku

Konularına olan tutku ve coşku, etkili öğretmenlerin diğer özellikleridir. Sınıfa enerji ve heyecan katarlar.

2. Olumlu sınıf atmosferi

Etkili öğretmenler, öğrencilerin öğrenme ve kendilerini ifade etme konusunda kendilerini rahat hissettikleri olumlu bir sınıf atmosferi yaratabilir. Öğrencilerinin yaratıcılığını ve yenilikçiliğini teşvik ederek onları eleştirel düşünmeye ve problem çözmeye teşvik ederler.

3. Öğretme tutkusu

Etkili öğretmenlerin belki de en önemli özelliği öğretmeye yönelik gerçek bir tutkudur. Yaptıkları işi seviyorlar ve öğrencilerinin başarılı olmasına yardımcı olmaya kendilerini adıyorlar. Bu coşku bulaşıcıdır ve öğrencilerine öğrenme sürecine katılma konusunda ilham verir.

4. Esneklik ve uyarlanabilirlik

Hiçbir sınıf veya öğrenci aynı olmadığından öğretim esneklik ve uyarlanabilirlik gerektirir. Etkili öğretmenler öğretim stillerini veya ders planlarını öğrencilerinin ihtiyaçlarına göre ayarlayabilirler.

5. Etkili öğretme ve dinleme

Öğrencilerin karşılaştıkları belirli zorlukları ve engelleri teşhis etmek ve onlara yardımcı olmak istiyorsanız, aktif dinleme çok önemlidir. Etkili öğretme becerileri için iyi bir öğretmenin sahip olması gereken 12 özelliğe sahip olmanız gerekir. Konuşurken daima satır aralarını okumaya ve beden dilini değerlendirmeye çalışın; Geri bildirim isteyin, dürüstlüğü teşvik edin, öğrencilerin sizinle kolayca iletişim kurabilmeleri için yollar sunun ve dinlediğinizde dikkatli olun.

6. Saygılı Tutum

Yetişkin öğrencilerin sınıflarında, kasıtsız olsa bile, öğrenciler ve öğretmenler arasında hâlâ doğal bir güç dengesizliği vardır. Eğitimciler bu dengesizliğin farkında olmalı ve öğrencilerin kim olduklarına ve sınıfa ne gibi katkılarda bulunduklarına saygı duyulmasını ve dinlenilmelerini sağlamalıdır. Yaratma yeteneği.

7. Yaratıcılık ve Adalet

Becerikli ve yaratıcı öğretim teknikleri en başarılı eğitmenlerdir. Şunlardan sorumludurlar;

* Okuldaki yetenek gösterisinde sahne almayı kabul edin.

* Sınıfta teknolojiyi etkili bir şekilde kullanın.

Ders verme ve öğrencilere not verme konusunda iyi olan öğretmenler şunlardı:

* Tüm öğrencilere eşit şans ve avantajlar sağlanmalıdır.

* İhtiyaçlarının iyi belirlendiğinden emin olun.

* Başarı için eşit fırsatların “adil” olduğunun bilincinde olun.

8. Mizah Anlayışına Sahip Olun

En iyi eğitmenler her şeyi ciddiye almayarak öğrenmeyi keyifli hale getirirler. Bunlar aşağıdaki gibidir:

* Zor durumlarda, ruh halini hafifletmek için mizahı kullanın.

* Her gün sınıfa biraz eğlence getirin.

* Her zaman grupla birlikte gülün, ancak asla özel olarak bir öğrenciye gülmeyin.

9. Bağışlayıcı

Başarılı öğretmenler kin tutmazlar. Bunlar:

* Öğrenciler, lütfen onu affedin.

* Her güne temiz bir sayfa açarak başlayın.

* Bir öğretmenin bir öğrenciye karşı düşmanlığının, rahatsız edici veya antisosyal davranış nedeniyle hızla gelişebileceğini, ancak zor bir öğrenciye karşı ısrarcı olmanın sonuç verebileceğini bilin.

10. İşbirlikçi

Okulda eğitim, doğası gereği öğrencilerin, öğretmenlerin, yöneticilerin ve aile üyelerinin veli-öğretmen toplantılarından bölüm toplantılarına kadar her gün etkileşim içinde olduğu, işbirliğine dayalı bir meslektir.

Amacınız bir eğitimci olmak veya eğitimsel liderlik pozisyonuna geçiş yapmaksa, başkalarıyla tutarlı bir şekilde iyi çalışabilmenizi sağlamak için güçlü işbirliği becerilerine ihtiyacınız olacak. Başlamadan önce hazırlandığınızdan emin olun.

11. Gelişim Zihniyetini Teşvik Edin

Gelişim zihniyetine sahip bireyler, zeka ve yaratıcılık gibi yeteneklerin sabitlenmek yerine pratik yoluyla geliştirilebileceğine inanırlar.

12. Kişisel Bir Dokunuş Gösterin

Yaklaşılabilir ve arkadaş canlısı öğretmenler en başarılı olanlardır. Bunlar:

* Öğrencilerinizi kişisel düzeyde tanıyın.

* Öğrencileriyle birey olarak gerçekten ilgileniyorlar.

* Öğrencilerin oyun alanına gidin. Mesela kantinde onlarla birlikte oturuyorlar ve derslere katılıyorlar.

Sizi rol model olarak gören ve davranışlarınızı taklit eden öğrencileriniz, hem onlara sahip olma hem de onlara model olma konusunda sabra değer veriyor.

Kaynak: https://wiserread.com/12-characteristics-of-effective-teachers/

Yazarın Yazıları