Makaleler

Elli yedi yıl öncesinden

07.04.2017 18:47
| | |
4055

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Dalı’nda Ord. Prof. Dr. Ali Fuat Başgil Hocamızın (Kuvvetler Ayrılığı) konusunda 1960 baskılı Esas Teşkilat Hukuku Kitabının 283 sayfasındaki açıklamalarını günümüze ibret olduğu için virgülüne dahi dokunmadan aşağıya aynen aktarıyor, sizleri hocamız ile baş başa bırakıyorum.

Söz rahmetli hocamızın

 (Yasama), (Yürütme) ve (Yargı) gücü üçlüsüne ait bütün yetkilerin bir şahsın veya bir heyetin avuçları içine düşmesinin ve gücün her bir parçası ve her bir zerresinin tek elde toplanmasındaki tehlikenin fark edilmemesi takdirinde;

Halk için hürriyetin, adaletin, emniyetin ve huzurun asla teminatı kalmaz Çünkü her üç gücü tekelinde toplayan kişi kendisine karşıt gördüğü istemediği ve hatta şüphelendiği kimseler hakkında, zalimce icra etmek üzere, zalimce kanun koyar veya koydurur. Kendi güvenliğini korumak için kamunun emniyetini tehdit eder. Bu bir kanundur ki, bir kuvvet karşısında kendi cinsinden başka bir kuvvete rastlamadıkça doludizgin gider. Taşkın bir otoriteye sahip olur, kabına sığmaz hal alır, devletin bütün icra ve idare organlarını emrine tabi kılar ve tek bir irade ve ferman merkezi haline gelir. Böylesine bir kuvvet kendisine ihtar edecek, denetleyecek ve düşüncesizce verdiği kararları frenleyecek kuvvet olmadığı için kendisi ile birlikte devleti de uçuruma götürür. Ezeli bir tecrübe ile ispatlıdır ki kuvvet sahibi herkes, elindeki gücü kötüye kullanmaya eğilimlidir ve kuvvetine sınır buluncaya kadar gider.

Rahmetli hocamız yukarda ki açıklamalarını bundan 57 yıl önce bu günleri görür gibi 1960 baskılı Esas Teşkilat Hukuku Kitabı ile yapmıştır. Nur içinde yat rahmetli hocam.

Anahtar Kelimeler:

reklam
Diğer Yazıları

DOST BEYKOZ

"Beykoz'un Hür Gazetesi"