Dua

  • 18.04.2022 23:27
  • Okunma: 5503 kez

Recep ÖNCEL


​“O daima diridir; O’ndan başka hiçbir ilah yoktur. O halde dinde ihlâslı ve samimi kişiler olarak O’na dua edin. Her türlü övgü, medhü sena, âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur.” (el -Mümin, 65)

“Kullarım sana, ben’i sorduğunda (onlara haber ver ki); Ben çok yakınım. Bana dua ettiği vakit dua edenin duasına karşılık veririm. O halde (kullarım da) benim davetime icabet etsinler ve bana iman etsinler ki doğru yolu bulalar”(el Bakara,186)

Peygamber Efendimiz; Büyük zorluklara duçar olduğunuz zaman ‘Allah bize yeter, O ne güzel vekildir’ zikr-i cemiline devam ediniz.

“Dünya’nın geniş vakitlerinde, yani sıhhat servet asayiş ve emniyet gibi iyi zamanlarda Allah’a ibadet ve taat ile kendini takdim etki, müzayakalı sıkıntılı bir zamanda seni lütf ile yâd edip gözetsin” buyuruyorlar.

Dua; Allah’a (cc) yalvarmak ve O’ndan yardım dilemektir.

Allah’a sunulacak talep ve niyaz, kulun aczini itiraf etmesi, sevgi tazim duyguları içinde lütuf ve yardım istemesini ifade eder.

Dua kulun aciz varlığının, Cenab-ı Hakk’ın yüce kudretiyle buluşmasıdır.

Dua, insan’ın Yaradan’a karşı yaklaşma duygusunu ortaya koyar.

İnsanlar günahların affı, hastalık, tabi afet, fakirlik, sıkıntı, üzüntü, zulüm, düşman, borç, darlık,  zillet cehennem, kabir azabı vb. durumlardan kurtulmak ve kulluk, şükür, aşk, muhabbet, hayırlı ömür, sağlık, sıhhat, afiyet, bol kazanç vb. dua ederler, Allah’tan yardım dilerler.

Duanın edebi olmalıdır!

Şair, bizim yaptığımız tevbe bile, yeni bir tevbe ye muhtaçtır diyerek edep hatalarına dikkat çekiyor.

Kul saygı ve tazim ile dua etmelidir.

Dua ve zikir, müminlerin hayatında önemli bir yer tutar

Dua müminin silahıdır mümini korur.

 

Dua adabı şu şekilde olmalıdır;

*dua ederken abdestli olmak

*namazdan sonra dua yapmak

*önce tövbe istiğfar etmek

*Allah’a (cc) hamd etmek

*Peygamber Efendimize salâtı selam getirmek

*dua bittiği zaman âmin demek

*duaya bütün müminleri katmak

*ellerini semaya kaldırarak istemek

*kıtlık sıkıntı defi için ellerinin dışını semaya çevirmek

*menfaat için yapılan dualarda ellerini yüzüne mesh etmek

*Unutmayalım ki; duanın asıl anahtarı helal lokmadır.

 

Müstecab dualar şunlardı;

*Allah yolunda saf bağlandığı zaman

*yağmur yağarken

*Namaz kılarken

*Kâbe görüldüğü zaman

 

Dört dua vardır ki reddolunmaz;

*dönünceye kadar hacının duası

*evine gelinceye kadar gazinin duası

*iyileşinceye kadar hastanın duası

*kardeşin kardeşe gıyabında yaptığı dua

 

Üç kişi var ki Allah onların dualarını reddetmez;

*iftar edinceye kadar oruçlunun duası

*mazlumun duası

*adaletli devlet reisinin duası

 

Üç dua var ki kabul olunacağına şüphe yoktur;

*babanın evladına duası

*misafirin duası

*mazlumun duası

 

-Besmele,  semavi kapıların anahtarıdır, ‘Rahman Rahim Allah’ın adı iledir, yani besmele her işin başıdır.

-Salvele; Peygamber Efendimiz; ‘Cenab-ı Hakk’a yarın rızaya ermiş olarak mülaki olmak arzusunda bulunanlar, bana çokça salât göndersinler’ diyor.

Beş vakit namaz ve dua önemlidir.

Teheccüd namazı ve gece dua önemlidir.

Cuma günleri dua önemlidir.

Muharrem ayında ve aşure gününde dua önemlidir.

Kandiller; Mevlit, Regaip, Miraç, Berat, Kadir gecelerinde dua önemlidir.

Üç aylarda; Recep, Şaban ve on bir ayın sultanı Ramazanda dua önemlidir.

Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramında dua önemlidir.

Kısaca; dua hayatımızın her safhasında çok önemlidir!

Bize, Üsve-i Hasene (en güzel örnek) Hz. Muhammed (sav)’dır.

Peygamber Efendimizin bazı duaları şöyledir;

Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur, sadece O vardır. O tektir ve şeriki yoktur. Mülk O’nundur, hamd de O’na mahsustur. O her şeye Kadir’dir. Allah’ım senin verdiğine mani olacak yoktur. Sen’in menettiğini de verecek yoktur. Servet sahiplerine, Sen’in katında malları fayda vermez. (Ancak amel-i Salihlerinden fayda görürler)

Allah’ım!  Ey Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ve güzellik ver ve bizi cehennem azabından koru!

Allah’ım! Benim hatalarımı, cehaletle yaptıklarımı, işlerimde haddi aşmamı ve benden daha iyi bildiğin kusurlarımı, mağfiret eyle! Allah’ım benim latifelerimi, ciddiyetimi, hata en yaptıklarımı ve kasten yaptıklarımı mağfiret eyle! Bütün kusurların bende bulunduğunu itiraf ederim.

Değişik dualar;

Allah’ım, Sen benden müstağni olduğun halde, nimetler vererek bana muhabbetini gösteriyorsun. Ben ise sana son derece muhtaç olduğum halde, günahlar işleyerek adeta sana buğzumu ızhar ediyorum. Benim gibi alçak bir kula, Sen’den daha lütufkâr davranan kerim bir Mevla bilmiyorum: Lakin Sana olan güvenim, beni Sana karşı cüretkâr olmaya sevk etti.

Senin cömertliğinden, kereminden, ihsanından ve lütfundan, Muhammed’e ve âline salât etmeni istiyorum. Bana lütfunla, kurtuluş ve selamet kapısı açmanı istiyorum, kudretinle hüzün ve keder kapısını bana kapatmanı istiyorum. Beni göz açıp kapayıncaya kadar bile nefsime bırakma ki, aciz düşmeyeyim, insanlara bırakma ki zayi edilmeyeyim.  Rahmetinle ey merhametlilerin en merhametlisi.

Ya Vedud (Ey gönüllerin sevgilisi! Ey çok seven ve çok sevilen)Ya Vedud, Ya Vedud! Ey yüce Arş’ın sahibi! Ey Mübdi, ey Muid! Ey her istediğini yapan Allah’ım! Arş’ın her tarafını dolduran, Cemalinin nuru hürmetine istiyorum.  Bütün mahlûkatına,  muktedir olduğun kudretin ve her şeyi kaplayan merhametin, hürmetine istiyorum. Sen’den başka ilah yoktur.  Ey Mugis (yardım eden) bana yardım et, imdadıma yetiş, ey yardım isteyenlerin yardımcısı!

Allah’ım, ey izzet veren, ey zelil kılan, ey işiten, ey gören, ey yardım eden, ey nusret veren, ey Celil, ey Cebbar, ey Kadir, ey Kahhar, ey Müntakim!  Allah mahlûkatının en hayırlısı olan Muhammed’e ve âline salât eylesin. Rahmetinle (kabul eyle) ey merhametlilerin en merhametlisi!

Yarab! acziyetimizi itiraf ederek yüce huzuruna geldik, bizi affet, bize yardım et, bizi muhafaza et, hem de adam et!

Netice; Allah’u bes, baki heves! 

 

*Kaynak; Ramazanoğlu, Mahmud Sami; Dualar ve zikirler, Erkam yayınları, İstanbul 2008

 

Anahtar Kelimeler:

Yazarın Yazıları