Ömer MİHLAÇ
  • 02/07/2017 Son günceleme: 02/07/2017 17:46
  • 6.541

Endüstri 4.0 ya da diğer bir ifadeyle 4. Endüstri Devrimi…

Canlı cansız her nesnenin internete bağlanarak iletişim haline geçeceği, makineler arası iletişimin akıllı üretimi beraberinde getirdiği, ekonomik ve sosyal dönüşümleri ile şu anda tartışmakta olduğumuz bir kavram.

Bugünkü ekonomik sistem, devamlılığını koruması için sürekli değişime ve gelişime ihtiyaç duyuyor.

Hızla devam eden nüfus artışı ve kaynak kullanımında yaşanan sıkıntılar ve değişen dünya, beraberinde yenilikleri ve değişimleri getiriyor. Dünya büyüyor ve rekabet artıyor. Üretimde verimlilik yanında kalite de hayati önem tanıyor. Bu durum teknolojik ilerlemeyi, robotlaşma veya Endüstri 4.0 gibi yaklaşımları beraberinde getiriyor.

Endüstri 4.0’ ın vesile olduğu gelişmeler; geleceğin fabrikasında, üretim esnekliği, sıfır stok çalışma ve bilgisayar destekli tasarım, üretim gibi kavramların insandan bağımsız tamamen otomatik sistemler tarafından yerine getirilmesi gibi başlıkları öne çıkarıyor. Daha az insan gücü ile küçülen fabrika alanları, üretilen ürün çeşit ve miktarının artması, yeni ürünlerin hızlı bir şekilde piyasaya çıkabilmesi, üretim sürelerinin kısalması ve kalitenin artması da bu fazın önemli getirilerinden olacağı düşünülmektedir. Aslında teknik gibi görünen tüm bu gelişmeler sadece üretimde değil birçok alanda değişiklikleri beraberinde getiriyor.

Endüstri 4.0 ile sanayi kuruluşları verimli doğal kaynak kullanarak karbon salınımını azaltma konusunda adımlar atıyorlar. İstihdamın kas gücü yerine entelektüel birikime doğru kayması nitelikli iş gücü için bir talep oluşturuyor.

Yazarın Yazıları