Makaleler

Çocuk ve Spor

2014.08.19 00:00
| | |
6325

Toplumların temel ihtiyaçlarının başında fiziksel ve ruhsal açıdan sağlıklı bireyler yetiştirmek gelir.

Çocuğun tüm gelişimi fiziksel gelişimi ile doğru orantılıdır. Çocuklarda sporun asıl yapılmasının amacı; onlarda kalp-dolaşım-solunum sistemlerini güçlendirmek sinir-kas koordinasyonu, esneklik, kuvvet, dayanıklılık gibi motor özellikleri geliştirme, bedensel ve ruhsal açıdan sağlıklı, yapabileceği spor dalı için alt yapısı hazır bireyler yetiştirmektir. Çocuk spor yoluyla, çevresini tanır ve iletişim kurar. Bu yönüyle spor, çocuğun öz güvenini de destekleyici önemli bir rol oynar.

 

Sporla birlikte, toplumsal bir birey olarak kendini görmeye başlayan çocuk; kendini kontrol etme, dikkat toplama ve sürdürme, insiyatif alma, muhakeme gelişimi, enerji boşalımı, başarma güdüsü, ilgi ve yeteneklerine yönelik farkındalık geliştirme, zaman yönetimi ve sorumluluk gibi nitelikler kazanır. Ayrıca, spor yapan bir çocuk, zamanını planlamayı öğrendiğinden ve kurallara bağlılığı kazandığından dolayı okul başarısı da beraberinde artış göstermektedir.

 

Çocuklarda spora yönelik fiziksel eğitim programlarını üç aşamada ele alabiliriz:

 

1. Aşama: Şekillenme ve alışma dönemi: Bu aşama okul öncesinden başlar ve ilkokulun 1 ve 2. Sınıfına kadar devam eder. Bu dönemde çocukların doğal yapısı içinde koşma, tırmanma, zıplama, sürünme, atlama, atma gibi hareketlerde yönlendirme yapılarak istenen özelliklerin gelişimi ve dolayısı ile vücut yapılarının istendiği şekilde pozisyon alması sağlanmalıdır.

 

2. Aşama: Spor öncesi dönem: Bu dönem ilk aşamanın sonuna doğru devreye girer ve 4. Sınıf sonuna kadar devam eder. Kas gücü ve sürat-güç niteliklerinin doğru geliştirilmesi önem taşır. Genel kültür-fizik hareketleri, çocukların doğal hareketlerini ve aynı zamanda genel motor özelliklerini geniş çapta geliştirmektedir. Antrenman – eğitim süreci sırasında disiplin, çalışma ortamı ve uygulamalarının zevkli bir şekilde yapılması oldukça önem arz eder.

3. Aşama: Sportif antrenman dönemidir: Belli bir spor dalına özgün hareketlerin işlenmeye başladığı safhadır. Sportif antrenman periyodunda kondisyonel ve koordinatif özelliklerin genel anlamda geliştirilmesinin yanı sıra belli spor dalına özgü tekniklerin kazanılması önem kazanır. Bu aşamada da zaman ve uygulamalar çok önem kazanır. Çocukların daha önceki aşamalardan geçmiş olması, bu aşamaya geliştiğin de gerekli kültürün oluşmasını sağlamaktadır. Bu aşamada da antrenman zamanlamaları zaman içerisinde periyodik olarak arttırılarak bu sporculara uygulamalıdır ki o bireyden zamanla gerekli verimi alabilelim.

Tüm bu aşamaları ebeveynler çok iyi bilmelidirler ki, çocukları da doğru sporu doğru şekilde yapabilmelidir. Bir daha ki yazımızda buluşmak dileği ile…

Anahtar Kelimeler: Çocuk ve Spor, Dost Beykoz, Beykoz, Asım Özdemir

reklam
Diğer Yazıları

DOST BEYKOZ

"Beykoz'un Hür Gazetesi"