Çepniler

  • 21.04.2020 13:18
  • Okunma: 2129 kez

Çepniler Karadeniz bölgesinde yoğunlukla; Giresun, Trabzon, Ordu ilinde yoğun ikamet etmektedirler.

Anadolu'nun çeşitli şehirlerine de yerleşmişlerdir. Gaziantep, Gümüşhane, Ordu, Bayburt, Balıkesir, Manisa, Çanakkale, Burdur'u da Çepniler yurt edinmişlerdir.

Kaşgarlı Mahmut Çepnilerden söz etmiştir. Çepniler oğuz boyunun bir koludur. Çepni boyu Kaşgarlı Mahmut’un ayırdığı bölüklerden yirmi birincisidir. Bazı kaynaklarda ise Çepni oğuzun on altıncı torunu olarak söz edilir. 

Çepni'nin manası devamlı savaşan anlamındadır. Çepniler Oğuz hanın oğlu Kökhanın dört oğlundan biri olan Çebni'den türediklerine inanılır.  Çepniler bu günkü Hacı Bektaş kasabası civarına yerleşmiş, daha sonrada hacı Bektaş-ı Veli de bu bölgeye yerleşmiştir.

Hacı Bektaş-ı Veli ile tanıştıktan sonra, etkisinde kalarak Bektaşi tarikatına mensup olmuşlardı. Kadıncık ana ve Abdal Musa Hacı Bektaş-ı Velinin ilk müridlerindendir. Bu gün Çepnilerin çoğu Hanefi mezhebindendir.

Bayburt, Giresun, Gümüşhane Ordu'nun  yüksek köylerinde alevi Çepniler vardır.
Çepniler Anadolu Platosunun bir çok yerinde yerleşmişlerdir.
Of, Sürmene ve Rize'nin Karadere ve İkizdere yerleşimlerinde bu gün yaşayan insanların bayağı bir kısmı Çepni torunudur.

Balkanlarda hala yaşayan alevi Çepni Türkler ve Hıristiyan Çepni Türkler bulunur.

Milattan öncede Anadolu’ya yerleşen Türkler burayı yurt edinmişler ve çoğu Hıristiyan dinini kabul etmişlerdi. 1071 yılındaki Malazgirt Savaşı'nda Bizans ordusu saflarında olan Türkler savaştıklarının da Türkler  olduğunu görünce Romen Diyojen’i de esir edip Alpaslan'a getirmişlerdir. Zaten Türk olan  Anadolu 1071 den sonra Müslümanlaşmıştır.
Kaynak: Faruk Sümer

Anahtar Kelimeler:

Yazarın Yazıları