Recep ÖNCEL
  • 15/09/2023 Son günceleme: 15/09/2023 12:49
  • 3.083

1 Mayıs 2023 tarihinde, ‘Medeniyetimizin Temeli Aile Kurumunun’ korunması amacıyla İstanbul Aile Vakfı Koordinatörlüğünde ‘Büyük Aile Platformu’ oluşturuldu. Buraya 200 civarı Sivil Toplum Kuruluşu üye oldu.

Platformun amaçları şunlardır;

1 - Aileyi ifsat eden, tüm hususlar,

2 - LGBT Propaganda ve dayatması,

3 - Bireysel ben merkezli,  ideoloji,

4 – Ateizm, deizm, agnozim,

5 - Madde bağımlılığı,

6 - Dijital bağımlılık,

7 - Aile yapısını bozan unsurlarla, mücadele etmek.

Biz daha önce; ‘LGBT dayatması, Aile müessesi ve Aile’ başlıklı yazılarımızla konunun önemine parmak basmıştık.

Şimdi de 14-15 Mayıs 2022 tarihinde Haliç Kongre Merkezinde, İstanbul Aile Vakfı tarafından düzenlenen ve Erkam Matbaası tarafından basımı yapılan ‘Uluslararası Aile Sempozyumu notlarından’ bazı bölümleri paylaşmak istiyoruz.

“Açılış konuşmasında Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tüm dünyayı tahakküm altına alan modern hayat ve düşüncelerin toplumun çekirdeği olan aileyi büyük tehditlerle karşı karşıya bıraktığı özgürlük adı altında sapkın hayat tarzlarının özendirilmesinin medya aracılığıyla çarpık ilişkilerin dayatılmasının vahim olduğu ve aile kurumunun yıpratılmasına karşı durmanın hepimiz görevi olduğu belirtiliyor.

Burada;

Birinci oturum, Aile Politikaları,

İkinci oturum, Göç ve Aile,

Üçüncü oturum, Medya ve Aile,

Dördüncü oturum, Cinsiyet tartışmaları ve Aile,

Beşinci oturum, Din ve Aile konuları ele alındı. 

İstanbul Aile Vakfı’nın ‘Türk İslam Aile Müessesesini’ ihya etmek ve aileyi tehdit eden unsurlarla mücadele etmek üzere kurulduğu belirtilmiştir.

Dünya’nın birçok ülkesinde özellikle Batı ülkelerinde, nikâhsız yaşayanların oranları %65 düzeylerine ulaşmıştır. Boşanmalar, alkol, uyuşturucu bağımlılığı, eşcinsellik gibi hususlar, aileyi tehdit etmekte ve neslin devamını neredeyse imkânsız hale getirmektedir.

Türk Medeni Kanunu, ‘Aile Türk toplumunun temelidir. Devlet ailenin korunması için tedbirler alır’ diyor.

Bu gün konuyu incelediğimiz zaman şu hususları görüyoruz; 

Küresel politikaların çok önemlidir.

 Ve Aile Bakanlığı’nın politika düzenleyici olması gerektiğini düşünüyoruz.

Bu şekilde devam ederse, Aile yapısı Batıdaki zayıf hale gelecek görünüyor. Ailede nesilden nesile kültür aktarımı yapılamıyor. İnterneti egomuzu sergilemek için kullanırsak kaybederiz, ama davamız anlatmak için kullanırsak kazanırız. Modernizm; bize dünyacılık, ben merkezcilik hastalığını sundu.   Dış kaledeki sosyal duvarlar mahalle baskısı adı altında küçültüldü. Şehirleşme ile dünya elektronik bir köye dönüştü. Aile içinde ana, baba çocuğu karşısına almak yerine onunla birlikte yürümelidir.

Ailenin politika alanı haline gelmesi, devletin toplumu inşa yöntemiyle alakalıdır. Yoksulluk kentleşme ve bireycilik sorunların sebebidir. Bireyler ihtiyaçlarını karşılamak isterler, sosyal politikalar bu açıdan önem kazanmaktadır.

Türkiye’de kalkınma planlarında; nüfus artış hızının, azaltılması, kadın haklarının artırılması,  ailenin geliri sosyal açıdan düzeltilmesi planlanmaktadır.

Kanunda, Ailenin korunma hakkı vardır.

Bu konuda ulusal ve uluslararası normlar gözden geçirilmelidir.

Bağımlıkla mücadele etkinleştirilmelidir.

Aile içi şiddet önlenmelidir.

Ayrıca, göç ve aile sorunu çok önemlidir. Örneğin, Suriyelilerin zorunlu göç,  şiddet ve can güvenliği meselesi, kültürel olarak yaşam tarzına etkisi olmaktadır. Bu aileler, mahremiyet, tecavüz ve cinsel istismar, sorunlarıyla karşılaştılar. Evlilikle ilgili sorunlar ortaya çıktı. Kente uyum çabası, problemler oldu. Garip kaldılar,  ötekileştiler.

İslam’da evlilik ebedi olarak düşünülür. Ama mecburiyet olursa bitebilir. Zamanımızda medya ile insanlar bireyselleşti. Günümüzde ahlaki meydan okuma, bireycilik, benlik algıları gençleri sıkıntıya sokuyor. Müslümanlar modern dünya ile nasıl yüzleşeceğini anlamaya çalışmalıdır.

Medya zamanla aileye ulaştı ve medya mesajları etkili oldu. Buna karşı tedbirler almalıyız.

Aile insanın yetiştiği, geliştiği yerdir ve değer üretme merkezidir. Aile; aklı, dini, malı, canı ve nesli korumak için vardır.

Şu anda ne yazık ki bu vasıflar kaybediliyor.

Çocukların duygusal yönden anne ve babayla hayatı ilişkileri paylaşma, birlikte oturma, konuşma eğlenme ve dinlenme ihtiyacı vardır.

Çocuğun, neden, niçin? Sorusuna; ayet ve hadis çerçevesinde cevap vermek gerekmektedir.

Çocuğa önce Allah’ımız sonra Peygamber’imizi sevdirmek lazımdır.

İnsan ilişkisi anne ile başlar, baba ile devam eder.

Aile dengesi bozulan toplum sıkıntıya girer.

Günümüzde iş devlet meselesi haline gelmiştir.

Sivil Toplum Kuruluşları birleşerek faaliyet yapmalıdır.

Karşımızda çok büyük bir tehlike vardır.

Yuvamızı korumazsak, çocuklarımızı koruyamayız.

 Aile kurumu, son yıllarda çeşitli kesimlerce düşman ilan edildi.

Biz aileyi kadın ve erkek olarak biliriz.

Maalesef son yıllarda LGBT olarak karşımıza çıkıyor.

Günümüzde trajik bir hal aldı.

Hâlbuki insan,  kadın ve erkek olarak tasarlandı.

Şimdi eşcinsellik telkini yapılıyor. Televizyon dizilerde, filmlerde bu kişiler rol model, çok iyi yardım sever olarak, gösteriliyor. Bu konuda kitaplar yazılıyor. Eşcinsellik normal kabul ediliyor.                  Yüce Allah Hucurat Suresi, 13 ayet; ‘Ey insanlar, Biz sizi bir erkek bir kadından yarattık’ buyuruyor.

Bakıldığı zaman eşcinsellik ruhsal problemlere yol açıyor. Nikotin, uyuşturucu, alkol, depresyon intihar vb problemler oluyor.

Bu fıtrata aykırı bir durumdur!

Kur’an-ı Ker’im de Isra Suresi 32 ayet; ‘Zinaya yaklaşmayın! Çünkü o hayâsızlıktır, çok kötü bir yoldur’ buyuruluyor.

Allah, insanları bir ruh akıl ve kalp ile yaratmıştır ve cinsel istek vermiştir. Allah’ın verdiği bu isteği evlilik içinde, meşru şartlarda halletmek gerekir.

Modernite, kiliseye tepki olarak doğmuş teknoloji imkânlarıyla etki alanını genişletmiştir. O hale geldi ki, maalesef yanlış şeyler, normal gibi sunulmaya başlandı. Allah, beşeriyetin varlığını erkek ve dişinin birleşmesine bağlamıştır.

Bu ilahi bir yasadır!

Nikâh çok kutsal bir şeydir ve iffet aracıdır.

Doğumun meşruiyeti nikâhtır. Gelecek nesiller için nikâh önemlidir. Günümüzde cinsellik metalaştırıldı. Aile Yüce ve çok değerlidir.

Sanayi toplumu ailenin işlevini küçülttü. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde ‘Aile cemiyetin tabii ve temel unsurudur’ denilmiştir. Zamanla kasıtlı olarak evlilik önemsizleşti.  Cinsellik sıradanlaştı. Boşanmalar basitleşti ve arttı. Bekarlık tercih edildi. Parçalanan aileler oldu.

Sonuç olarak şunları söyleyebiliriz;

“Toplum yaşamının özü, ailedir.

Aile mirasımız korunmalıdır.

Aile kurumunun devamlılığı sağlanmalıdır.

Değerlerimizden ilhamla, bir hayat modeli olarak aile teşvik edilmelidir.

Bu alanda,  kamu özel sektörden finansman desteği alınmalıdır.

 

Türk Aile yapısı korunmalıdır.’’ deniliyor.

Biz yaptığı çalışmalardan dolayı ‘Aile Vakfını’ tebrik ediyoruz.

17 Eylül 2023 Saraçhane’de ‘Büyük Aile Buluşmasına ‘katılmak için herkesi davet ediyoruz.

GELİN!

Hep Birlikte; BU GİDİŞE DUR DİYELİM !!!

                      

Yazarın Yazıları