A. Raif ÖZTÜRK
  • 22/04/2023 Son günceleme: 22/04/2023 19:04
  • 3.271

Acaba bizler; Düşmanlarının bile tasdikiyle, Dünyanın en doğru sözlüsü olan Hz. Muhammed’in SAV ısrarla haber verdiği o fitne asrında mıyız?

Öncelikle konuyla ilgili Hadîs-i Şeriflerinden bazılarını hatırlayalım:

“Ben şüphesiz evlerinizin içine yağmur gibi girecek fitneleri görüyorum.”  (Sahihu’l-Buhari, VIII, 89.)

“İleride büyük fitneler olacak, kişi o fitnelerde kardeşinden ve babasından ayrılacak. (O zaman) fitneler erkeklerin kalplerinde kıyamete kadar yayılacak.” (Sunenu İbn-i Mâce I-II.)

“O fitne içinde kişi mümin olarak sabahlayacak, kâfir olarak akşamlayabilecek. …” (Râmûzul-Ehâdîs s. 299, 3722 hadis.)

“Şu ilerideki günlerde cehalet iner, o zaman DİN İLMİ kaldırılır. Hem o zaman ölümler ve zinalar çoğalır.” (Sahihu’l-Buhari, VIII, 89.)

Demek ki; Asrımızın Bedîsinin, her gün ve her namaz vakitlerde; “Allâhümme Ecirnâ, Min FİTNETİ ÂHIRIZZAMAN” yani; Allah’ım, bizi Âhır zaman FİTNESİNDEN KORU” niyâzını ısrarla söylettirmesinin çok önemli bir sebebi de buymuş.

Yarım asırdan beri terör örgütlerine, din düşmanlarına ve işgâlci ŞER DEVLETLERE karşı, tüm MÜ’MİN kardeşlerimizle birlikte, omuz omuza mücadele veriyorduk. Fakat 15 Temmuz 2016’dan bu yana, aynen Cemel vâkâsı ve Sıffîn savaşları gibi; Mü’min kardeşlerimizin yarısını karşımızda, yani o mücadele verdiklerimizin safında görmeye başladık.

Bu nasıl bir fitnedir ki Yâ Rabbi, Uhud savaşındaki gibi, evlâtlarla ana-babaları, can-ciğer dâvâ arkadaşlarını ve öz kardeşleri birbirine düşman etti. Acaba onlar; nesep olarak yakınlarının, ihanete karışıp ceza alan akrabalarının hatırları için mi bu fitnenin içine düşüyorlar? Bunun için mi Allah’ın cc kesin emirleri çiğneniyor? (Hûd, 113.) Bunun için mi İlâhî hükümlere isyan ediyorlar?..

  • Yoksa bu olanlar, Kıyametin son alâmetleri mi?..

Acaba O Yüce Peygamberimizin SAV çok endişe duyduğu, o FİTNE ASRINDAMIYIZ?

15 Temmuz 2016’dan önce, 253 masum halkımızın katilleri olacak hâinler, bizlere ağlayarak vaazlar verene bağlı olarak ve 40 senden beri ikiyüzlü davranmışlar. “Îmanlı Türk gençliği yetiştiriyoruz, 160 ülkede İslâm’ı, Türkçemizi ve Türk bayrağını yaşatıyoruz, vs.” gibi câzip sloganlarla, bizlerden burs, kurban vd. desteklerimize talip oldular. (Bunların içindeki bizler gibi saf ve temiz duygularla, gizli, kirli ve sinsi plânları yapan HÂİNLERİ kendileri gibi iyi niyetli zanneden masum kardeşlerimizi hariç tutuyoruz.)

  • Kendi katillerimize BURSLAR verdiğimizi, zekâtlarımızı ve kurbanlarımızı bağışladığımızı nereden bilebilirdik ki?..

Bu nasıl bir FİTNEDİR YÂ RABBİ; Merhum Erbakan’ın 50 yıllık Milli Görüş ekolü ve Merhum “Adnan Menderesin devamıyız” diyenler, HDPKK vs. terör örgütleriyle, tüm vatan hâinleriyle, LGBT ve LÛTÎLİK vaad edenlerle omuz omuza verip, Vatanımıza kast edenlere aldanıp, Dış Şer güçlere hizmet ediyorlar. Alnı secdeye gelen hangi akl-ı selim bunu kabul edebilir?

  • Bu nasıl bir FİTNEDİR YÂ RABBİ?..

Yarım asırdan beri terör örgütlerine, din düşmanlara ve ülkemizin coğrafi güzelliklerine ve tabîi zenginliklerine el ovuşturan ve ağız şapırdatan işgâlci ŞER DEVLETLERE karşı, omuz omuza mücadele verdiğimiz MÜ’MİN kardeşlerimizi; artık maalesef karşımızda ve o din düşmanlarının yanında görüyoruz.

İşte bu şekilde ve böylesine sinsi ikiyüzlülüklerle aldatılmışlığın, enâyi yerine konulmuşluğun acısını ve ıstırabını 7-8 yıllardan beri çekiyoruz ve kahroluyoruz.

  • Nasıl kahrolmayalım ki?

Tamamen ehl-i takva ve sanki Allah’ın cc rızası için, büyük fedakârlıklarla gurbet ellerde hizmet (!) eder göründüler yıllar yılı!.. Bizler de; “..biz beceremiyoruz, hiç olmazsa maddi imkânlarımızı onlarla paylaşalım, onlar bizim yerimize hizmet etsin” düşüncesiyle, hiç boş çevirmedik ki onları... 253 Vatan evlâdı şehitlerimizin katillerini beslediğimizi, fark edemeyecek kadar efsunlanmıştık sanki!..

  • Onlara iyi niyetlerle inanmamızın ve güvenmemizin neticesi, böyle mi olacaktı?..

Siyasetin mecrasından çıkmış, artık kesinlikle “Îman-Kur’ân ve Vatan-Millet dâvası” olarak gireceğimiz seçimlerde, aslâ yanlış yapmamamız şarttır. Çünkü VEBÂLİ çok büyüktür…

Sinsi ihanetin ve fitnenin içinde olduklarını fark edemeyen, kendilerinin de hâlâ hizmet (!) ettiklerini sananları gördükçe; Zuhruf S., 37. Âyeti aklımıza geliyor: “Bu şeytanlar, onları yoldan çıkarırlar, ama onlar kendilerinin hâlâ doğru yolda olduklarını sanırlar.”

Dünyanın en doğru sözlüsü SAV bakınız ne buyuruyor:

“..Bir takım insanlar zuhur edecek, onlar Kur’an-ı Kerim’i okuyacaklar, fakat Kur’an-ı Kerim onların gırtlaklarından aşağı geçmeyecek. Onlar, okun av hayvanını delip çıktığı gibi DİNDEN çıkacaklar.” (Buhari, Tevhid 57.)

Diğer bazı hadîs-i Şerifler de özetle şu mealdedir:

“Âhirzaman fitnesinde bozuk insanların kalpleri, şeytan kalbi gibidir. Kan dökücü (anarşist ve ihtilâlci, fâsık) tırlar.”  (Ramuz-ul Ehadîs, No: 502.)

Zamanımızla, kimlerle ve ne kadar örtüşüp örtüşmediğinin değerlendirilmesi husûsunu, takdirlerinize bırakıyorum.

Her yönden ciddi tedbirler aldıktan ve önümüzdeki seçim fırsatını bu duygular içinde değerlendirdikten sonra, her gün ve her namazın sonunda:

“Allâhümme Ecirnâ, Min Fitneti AHIRIZZAMAN” yani; “Allah’ım, bizi Âhır zaman FİTNESİNDEN KORU” niyâzını ısrarla söylemeye devam edeceğiz. Vesselâm.

Yazarın Yazıları