Makaleler

Biyoritm nedir, bize neleri haykırır?

2014.07.26 00:00
| | |
9202

İnsan vücudunun sadece cisimden yani maddeden ibaret olmadığı artık herkesin mâlumudur.

Cismani olan 5 duyu’muzdan başka ve Ruh dediğimiz bir varlığın dışında, akıl, zihin, hafıza, zekâ, iman, sevgi, nefret, üzüntü, iyimserlik, kötümserlik, v.s. gibi birçok cihaz ve duygulara da sahibiz.

Daha doğrusu, Yüce Rabbimiz tarafından hikmetle donatılmışız…

·        İşte; bu 5 duyu dâhil, diğer cihaz ve duygularımızın her zaman aynı randıman ve performansta olmadığını da hepimiz fark ediyoruz.

Bazen çabuk kızıyoruz, bazen az bir avantajla çok kolay mutlu oluyoruz, bazen çok başarılı oluyor ve bazen de beceriksiz hattâ sakar olabiliyoruz.

Bu farklılıklar tesadüf değildir.

 

Dünyamızın uydusu olan ay’ın, bazen hilâl bazen yarım bazen de dolunay veya 28 günlük bir devirdeki farklı şekilleri olduğu gibi, bu duyu ve duygularımızın da muayyen dönem ve devirlerde, minimum ve maksimum arasında çeşitli seviyeleri vardır. Aşağıda teknik olarak izah edilecek olan ve BİYORİTM diye adlandırılan bu devir-daim, Hz. Adem as.’dan bu yana var olduğu halde, keşfi ve teknik ayrıntıları son asırda keşfedilmiştir.

Yani bizler bu satırları okurken, bu önemli gerçekleri keşfedenleri takdir etmemizden ziyade, Yüce Yaratıcımızı ve bizleri bu cihazlar ve duygularla donatan Kudreti onlarca, hatta yüzlerce kat daha fazla takdir etmeliyiz.

O’na c.c. her zaman mutî ve müteşekkir olmalıyız.

Bu girizgâhtan sonra, gelelim biyoritm konusundaki teknik analize:

 

·        Biyoritm devirleri (dönüşümleri) hayatımızı nasıl etkiliyor?

İnsanların günlük fiziksel, zihinsel ve duygusal enerjilerini hesaplamaya yarayan Biyoritm, 19. yüzyılın ünlü fizikçilerinden Wilhelm Fliess çalışmalarıyla fark edildi. 23 ve 28 sayılarının insan hayatına olan etkilerini inceleyen Fliess'e, 1904 yılında Viyana Üniversitesi'nden Dr. Hermann Swobo da destek verdi.
Swobo da, 33 sayısını araştırarak Fliess'in bioritm tezini tamamlamış oldu.

·        Buna göre insanların doğduğu gün sıfırdan başlayan biyoritm dönüşümü, 23, 28 ve 33 günlük periyotlar halinde sürekli tekrarlanıyor. (Ay şekli gibi.)

Yani bu inanışa göre, insanların duygusal, fiziksel ve zekâ kapasitelerinin günlere göre nasıl farklılık göstereceği, çok önceden belli olabiliyor. 
Yıllar boyunca biyoritm tezinin doğrulanmasını sağlayan pek çok olay da yaşandı. ABD gibi teknolojinin geliştiği ülkelerde, pilotluk, beyin carrahlığı gibi hassas beceri isteyen mesleklerde, biyoritm devrinin en düşük dönemlerinde, bu kişiler izinli sayılabiliyorlar. Hesaplanması ve takibi ise bugün kolayca yapılabiliyor…

 

·        Biyoritm devirleri nelerdir? 

Biyoritm döngüleri FİZİKSEL, ZİHİNSEL ve DUYGUSAL olmak üzere üçe ayrılır. (Bazı araştırmacılar, duygusaldan SEZGİSELİ ayırarak, 4 döngü saymaktadırlar.) Hepsinin temsil ettiği enerjiler ve devir periyotları farklıdır…
Fiziksel:
23 günlük periyotlardan oluşur. Göz ve el koordinasyonu, kuvvet, güç, fiziksel dayanıklılık ve hastalıklara karşı direnci temsil eder. Yüksek olması, o gün içinde fiziksel kuvvetinizin, o oranda fazla olacağının işaretidir.
Duygusal:
28 günlük periyotlardan oluşur. Sevgi, nefret, depresyon, iyimserlik, kötümserlik, tutku gibi duyguları içerir. Yüksek olması, o gün içinde pozitif enerjinizin o oranda yüksek olacağına işarettir.

Zihinsel:
33 günlük periyotlardan oluşur. Algılama, mantıksal beceri, sebep - sonuç ilişkileri kurma, öğrenme kabiliyeti ve problem çözme gibi yetenekleri gösterir. Yüksek olması, o gün içinde zihinsel çizginizin pozitif olacağına işarettir.

Hesaplanması:

Eğer herhangi bir gündeki biyoritmlerinizi hesaplamak isterseniz, o güne kadar kaç gün yaşamış iseniz o sayıyı biyoritm döngülerine bölerek, oluşan kalanlardan bulabilirsiniz.

Basit bir örnek:

Bugün yirmili yaşlarda bir kişinin doğumundan 7513 gün geçmiş olsun. 
Bu sayıyı Fiziksel döngü periyodu olan 23 bölersek, kalan 15 olur, yani bu kişi fiziksel döngüsünün 15. günündedir. Gücünün, dayanıklılığının ve direncinin zirvesine yakın bir yerdedir. En güzeli, üçünün de aynı zamanda yükseklerde olduğu günlerdir.

Zihinsel için 33’e, duygusal için 28’e, fiziksel için ise 23’e bölerek, istenilen tarihler için bir grafik çıkarılabiliyor.

Bu grafikte, fiziksel+duygusal+zihinsel değerlerinin, aynı anda en üst seviyelerde olduğu zamanlarda, en mutlu, en başarılı ve en dirençli olunur.

·        Düşük olduğu zamanlarda ise tersi ile karşı karşıya kalırız... 

***

Bu araştırmayı sizlerle paylaşmamın sebebi; Yüce Kudretin Esmâ ve Sıfatlarının, üzerimizdeki sürekli tecellilerini daha iyi idrak edebilmemiz içindir. Böylece O’na c.c. şükür, hamd ve minnettarlığımız, daha bilinçli bir şekilde icra edilecektir.

Malûmdur ki; Allahtan c.c. en çok korkan ve o yüce Kudreti en çok seven, hiç şüphesiz O’nu c.c. en iyi tanıyan gerçek âlimleridir…

 

SÖZÜN ÖZÜ:

En’âm sûresi; 165. âyet.: Sizi yeryüzünün halifeleri yapan ve verdiği nimetlerle sizi SINAMAK İÇİN, kiminize diğerlerinden üstün dereceler veren O’dur c.c.. Rabbinin cezası pek sür'atlidir; aynı zamanda O c.c. çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir…

 

·        Şems Sûresi; 6. Âyet.: Andolsun, yeryüzüne ve Allahın yeryüzünü düzenlediği ölçüye, plana ve hesaba!... (Bu ifadeler çok önemli olduğundan, yemin ile başlanıyor.)

·        7. Âyet.) Andolsun nefse ve onu yaratılış amacına uygun dengeli muhkem hale getirerek verdiği özelliklere ve kabiliyetlere!...

  • 8. Âyet.) Andolsun nefsi, (insanı, günah işleme, mantıklı düşünme ve dinin dışına çıkma zaaflarıyla, vicdan azabıyla; takva esaslarını-Kur’an esaslarını benimseme ve hayata geçirme, Allah’a sığınma, emirlerine yapışma, günahlardan arınma,) azaptan korunma, kulluk ve sorumluluk şuuruyla özgürce şahsiyetini geliştirme, dinî ve sosyal görevlerinin bilincinde olma kabiliyetiyle donatana!...

  • 9. Âyet.) Elbette nefsini temizleyip arındıran, kurtuluşa, ebedî nimetlerle mutluluğa ermiştir.(Bkz. Meal: Ahmet Tekin.)

Anahtar Kelimeler:

reklam
Diğer Yazıları

DOST BEYKOZ

"Beykoz'un Hür Gazetesi"