BEYMEZ'den Rüzgarlıbahçe gerçeği

  • 2014.09.08 00:00
  • Güncelleme: 04.11.2021 10:15
  • Okunma: 12853 kez
  • Yorum: 0
Rüzgarlıbahçe’de CHP’li Meclis Üyelerinin müracaatıyla başlayan yargı sürecinden rahatsızlık duyan BEYMEZ bir basın toplantısı düzenledi.
BEYMEZ'den Rüzgarlıbahçe gerçeği

Beykoz Meclis Üyeleri Derneği (BEYMEZ) Başkanı Adem Öztürk’e basın toplantısında Yönetim Kurulu üyeleri de eşlik etti.

Adem Öztürk açıklamasında, konunun siyasete malzeme olması sonucunda bilgi kirliliği oluştuğunu ve bu nedenle bir basın toplantısına gereksinim duyduklarını ifade etti.

Rüzgarlıbahçe Mahallesi’nde vatandaşa tapu verilmesine ilişkin Beykoz Belediyesi Meclis kararına imza atan ve bu karar sonucunda hakim karşısına çıkan meclis üyelerinin görevlerinin Belediye hizmetlerinin aksamadan yürütülmesine yardımcı olmak olduğunu ifade eden Başkan Öztürk, “Bu görevi yerine getirirken de Beykoz un geleceğini engelleyecek işlemlerden kaçınmalıdırlar.” şeklinde konuştu.

“Belediye yönetiminin yanlış yaptığına inandıkları icraatlarına elbette ki kanunlar çerçevesinde gerekli itirazlarını yapacaklardır.” ifadelerine yer veren Adem Öztürk, İdare Mahkemesi’nin, “Kamu yararı vardır, soruşturmaya gerek yoktur.” kararına rağmen ‘’hazineye ait yerler devredilmedi” diyerek konuyu yargıya taşıyan 4 CHP’li Meclis üyesinin; Beykoz’un hizmetlerinin aksamasına yol açtıklarını ve bu durumu kamuoyunun taktirlerine bıraktıklarını söyledi.

Yargılanan 53 Belediye Meclis Üyesinin yargılanmasının söz konusu itirazın bir sonucu olduğunu da sözlerine ekleyen Adem Öztürk şöyle devam etti: “Tecrübelerimize göre Meclis üyelerimizin almış olduğu satış kararları yasalara uygundur. En kısa sürede aklanmalarını ümit ediyoruz. Beymez olarak tüm üyelerimize ve Beykoz Halkına karşı sorumluluklarımız var.

Derneğimizin bu dava sürecinden uzak kaldığına dair eleştiriler duyuyoruz. İsterdik ki bu değerli arkadaşlarımız, bu çok değerli görüşlerini derneğimize gelerek bizle de paylaşsalardı, bizler de onlara yanlış düşündüklerini ilk ağızdan anlatabilseydik. Eminiz ki onlar da yanlış düşündüklerini anlayacaklardır.

BEYMEZ Yönetimi basın toplantısında Rüzgarlıbahçe’nin hukuki durumunu anlatan bir basın bildirisi yayınladı… 

Bildiri ise şöyle:

RÜZGARLIBAHÇE MAHALLESİ MÜLKİYET SORUNLARI

Orman kadastro komisyonlarınca, 6831 Sayılı Orman Yasası’nın 2B Maddesi’ne göre orman dışına çıkarılan maliye hazinesi mülkiyetindeki taşınmazları kapsayan RÜZGARLIBAHÇE İSLAH İMAR PLANI Beykoz Belediye Meclisi’nin 23.03.1987 günü 16 Sayılı Kararı ile 2981/3290 Sayılı İmar Affı Yasası’nın 10-C Maddesi gereği onaylanmıştır.

Onaylı ıslah imar planında kalan taşınmazların Milli Emlak Müdürlüğü’nden Beykoz Belediyesi’ne devri (İmar Affı Yasası’nın Geçici 2. Maddesi E Bendi) gereği talep edilmiş, talep edilen 13 adet taşınmazın 8 adedi doğrudan, 5 adedi ise (kısmen ormanda kalması nedeni ile) orman sınırına göre ifraz edilerek Belediye adına bedelsiz tescil edilmiştir. Plan uygulaması sonucu donatı alanında kalan (cami okul vb. tescilli parseller) taşınmazlar ise tekrar Milli Emlak Müdürlüğü’ne devri yapılmış olup bu devir ve tescil işlemleri 1988 yılında tamamlanmıştır.

Islah imar planında konut alanında bulunan gecekonduların hak sahibi olanlara (Tapu tahsis belgesi, af müracaat ve benzeri) İmar Affı Yasa ve Yönetmeliği gereği tahsis ve devri Beykoz Belediye Meclisi’nin kararları ile yapılmıştır.

İstanbul 3 Nolu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 15.11.1995 günü ve 7755 Sayılı Karalı ile bölgeyi de kapsayan alanın doğal sit alanı ilan edilmesiyle imar affı uygulamaları durdurulmuş ve her türlü imar uygulaması 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarının Koruma Kanunu’nun hükümlerine bırakılmıştır.

İlgili kamu ve kuruluşların uygun görüşleri alınarak hazırlanan (Milli Emlak Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü ve benzeri) koruma amaçlı imar planları 2002 yılında yürürlüğe girmiş, 2005 yılında revize edilen nazım İmar planlarına uygun olarak 2007 yılında koruma amaçlı uygulama imar planları da revize edilmiştir.

Koruma amaçlı uygulama imar planlarında konut veya ticaret alanında kalan taşınmazların satılabilmesi için yasal zorunluluk gereği (2863 Sayılı Yasa’nın 13. Maddesine göre) Kültür Bakanlığından izin alınması gerektiğinden satışı ya da kat karşılığı yoluyla devri istenen her taşınmaz için gerekli izinler alınmıştır.

5393 Sayılı Belediye Yasası’nda, Belediye mülkü taşınmazların kat karşılığı veya satışı (18. Maddesi E Bendi) Belediyelerin yetkisinde olup bu yetkiye yine aynı yasanın 15-H Maddesine göre Belediye Meclisi’nden karar alınmak suretiyle yapmaktadır.

Satışı yapılan veya satış kararı olan Belediye Mülkü taşınmazların Tapu Kayıtlarında her herhangi bir tedbir yada kısıtlayıcı bir durum bulunmadığı gibi, 1988 yılından bu güne kadar Tapu İptal Davasına konu Mahkeme kararı da bulunmamaktadır.

Kaldı ki 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkındırma ve Maliye Hazinesine ait yerlerin satışını ön gören yasa ile bütün yerlerin satışı yeniden düzenlenmiştir.

GEÇİÇİ 2. MADDENİN E BENDİ

Anayasa Mahkemesi’nin 27.09.1995 gün ve E/1995-13 C/1995-51 Resmi Gazete de yayınlanan 28.11.2002 24950 Sayı

İstanbul Defterdarlığı Maliye Bakanlığı’na sunduğu soruşturma dosyasında yapılan işlemlerin kamu yararı dikkate alınarak yapıldığından dava açılmasına gerek olmadığına karar verilmiştir. O dönemin İstanbul Defterdar’ı Sayın Akif Hamza Çebi’nin oluruyla dava açılmasına gerek olmadığını zamanın bakanı Sümer Oral vermiştir.

Haber Merkezi

Yorumlar (0 Yorum)

Bu içeriğe yorum yapılmadı, yorum yapmak ister misin?

Yorum Yaz