Beykoz yollarına 30 bin ton asfalt dökülecek

  • 0
  • 10231
Beykoz yollarına 30 bin ton asfalt dökülecek
Beykoz yollarına 30 bin ton asfalt dökülecek
Beykoz yollarına 30 bin ton asfalt dökülecek

Beykoz Belediyesi 2023 yılı 2. Dönem asfalt kaplama çalışmalarına başlıyor.

Beykoz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü 2023 yılı 2 dönem asfalt serme çalışmalarına yönelik ihale açtı. 23 Ağustos 2023 günü saat 14.00’da Beykoz Belediyesinde yapılacak ihalenin kapsamı 30 bin ton asfalt yama ve kaplama olarak açıklandı.

İhalenin ardından yapılacak yer teslimi ile birlikte işin 210 gün üçünde bitirilmesi planlandı.

Yabancı firmaların katılamayacağı ifade edilen ihalenin detaylarında şu hususlara dikkati çekildi:

İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20

Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.  

Tefekküre açılan mucizevi konular
Önceki Tefekküre açılan mucizevi konular
İstanbul yağışlara hazır mı? Beykoz Meclis Üyesi anlattı
Sonraki İstanbul yağışlara hazır mı? Beykoz Meclis Üyesi anlattı
Yorumlar (0 Yorum)

Bu içeriğe yorum yapılmadı, yorum yapmak ister misin?

Yorum Yaz