Beykoz’un gündeminde Çavuşbaşı var!...

  • 2
  • 9155
Beykoz’un gündeminde Çavuşbaşı var!...
Beykoz’un gündeminde Çavuşbaşı var!...
Beykoz’un gündeminde Çavuşbaşı var!...
Beykoz’un gündeminde Çavuşbaşı var!...
Beykoz’un gündeminde Çavuşbaşı var!...
Beykoz’un gündeminde Çavuşbaşı var!...
Beykoz’un gündeminde Çavuşbaşı var!...
Beykoz’un gündeminde Çavuşbaşı var!...
Beykoz’un gündeminde Çavuşbaşı var!...
Beykoz’un gündeminde Çavuşbaşı var!...
Beykoz’un gündeminde Çavuşbaşı var!...
Beykoz’un gündeminde Çavuşbaşı var!...
Beykoz’un gündeminde Çavuşbaşı var!...
Beykoz’un gündeminde Çavuşbaşı var!...
Beykoz’un gündeminde Çavuşbaşı var!...
Beykoz’un gündeminde Çavuşbaşı var!...
Beykoz’un gündeminde Çavuşbaşı var!...
Beykoz’un gündeminde Çavuşbaşı var!...
Beykoz’un gündeminde Çavuşbaşı var!...
Beykoz’un gündeminde Çavuşbaşı var!...
Beykoz’un gündeminde Çavuşbaşı var!...

Önceki hafta Çavuşbaşı Kasrı’nda yapılan istişare toplantısının ardından bu kez de Kavacık Limak Otelde Çavuşbaşı imar planları için bir çalıştay yapıldı

Beykoz Belediyesi’nin Çavuşbaşı bölgesi imar kararlarına altlık oluşturacak etüt ve analiz çalışmalarını desteklemek üzere derinlemesine mülakat ve beyin fırtınasının yapıldığı Arama Konferansı gerçekleştirildi.

Çavuşbaşı’nın geleceğiyle ilgili fikirlerin ortaya çıktığı, Kavacık Limak Otel’de gerçekleşen Arama Konferansı’na, Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, Başkan Yardımcıları Eyüp Salih Elmas, Tacettin Aksu, Salim Öztürk, Yakup Özbek, Mahmut Gülbasar, Başkan danışmanları, meclis üyeleri, birim müdürleri, teknik uzman ve mühendisler katıldı.

Beykoz Belediyesi, Çavuşbaşı bölgesinde kalan beş mahalle için bu mahallerde yaşayan bölgenin kanaat önderleri, kamu kuruluşları, STK ve mesleki kuruluş temsilcileri ve akademisyenlerin de yer aldığı uzmanlardan oluşan geniş bir katılımcı kitlesi ile Çavuşbaşı’nın hazırlanacak olan imar planı çalışmaları öncesi ortak aklı buluşturdu.

Beykoz Belediyesi Çavuşbaşı konusunda katılımcı yönetim anlayışı ile tüm paydaşları bir araya getirdi. Çavuşbaşı konusundaki samimiyetini ve çözüme kavuşturma konusundaki sebatını gösteren bir anlayışla Çavuşbaşı bölgesinde beş mahallede yaşayan insanların görüş, talep ve önerileri ve bölge ile ilgili kamu kuruluşları temsilcilerinin değerlendirmeleri, akademisyen ve uzmanların düşünce ve görüşleri ve Beykoz Belediyesi’nin Teknik Başkan Yardımcılığı’na bağlı hizmet veren Plan ve Proje Müdürlüğü ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Beykoz Belediyesi’nin diğer müdürlüklerindeki yönetici ve uzmanların katılım ve katkıları ile ortak aklı oluşturdu.

Beykoz Belediyesi hükümetin 2B uygulamasıyla bölgede yaşayan vatandaşlara  tanımış olduğu mülkiyet hakkının bir gereği olarak  imar haklarının da kendilerine verilebilmesi için geceli gündüzlü bir çalışma içerisine girdi.

Ortak Akıl Enstitüsü ile iş birliği içerisinde bölgenin koruma kullanma dengesi kapsamında etkili bir imar planına kavuşabilmesi için ortak akılla hareket etmeyi uygun gördü. Bu çerçeveden hareketle bölge ile ilgili kanaat önderleriyle derinlemesine mülakatlar gerçekleştirildi, akabinde yine bölge ile ilgili bütün ilgililerin katılımı ile beyin fırtınası toplantısını gerçekleştirildi. Ve en son Kavacık LimakHotel’de elde edilen veriler ışığında yedi yuvarlak masada bütün paydaşların katılımı ile Arama Konferansı gerçekleştirildi.

Çavuşbaşı bölgesindeki sit alanı kararı, ormanla olan ilişkisi ve Elmalı Havza Koruma alanı içerisinde yer almasından ortaya çıkan sınırlandırmaların çözümü için hem Ankara hem İstanbul nezdinde Beykoz Belediyesi olarak yoğun bir gayret içerisine girdi.

Bu düşünceden hareketle Arama Konferansı’na; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, İSKİ Genel Müdürlüğü, TCDD Genel Müdürlüğü, Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü, TÜBİTAK Mam Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü, TOKİ İmar Planlama ve Kentsel Yenileme Daire Başkanlığı, olmak üzere ilgili kuruluşların yönetici, uzman ve temsilcileri davet edildi.

Beykoz Belediyesi Başkanı Yücel Çelikbilekkonferansta yaptığı konuşmada: “Biz çözümden yanayız. Yıllardır çözülemeyen konuların üstüne gidiyoruz. Cesaretle ve azimle. Bunu yaparken ortak akılla hareket ediyoruz. Aziz ecdadımız bize istişare edin talimatı vermiş. Bunun için Çavuşbaşı konusunu çözerken tek bir yürek, tek bir vücut, tek bir hedef oluşturabilmek adına, bölgede yaşayan vatandaşlarımızın teşekkürlerini ve dualarını alabilmek adına büyük bir gayret gösteriyoruz. 

Doğru, etkili ve hızlı sonuca ulaşabilmek için bütün tarafları, paydaşları ilgili ve yetkili kuruluş temsilcilerini bir araya getirmek sureti ile herkesi ortak bir paydada buluşturmak, ortak bir çözüme ulaştırmak, çözüm için bütün herkesin taşın altında elinin olması gerektiği düşüncesi ile hareket ediyoruz.

Bu konferans bize gösterdi ki bu konuda bölgede yaşayan halkımız sabır ve anlayış içerisinde; Ankara’nın bir üst mevzuatta yapacağı iyileştirmeler ile sonrasında Belediyemizce hazırlanacak imar planını bekliyor. Sınırlandırmalar koruma kullanma dengesi içerisinde makul kabul edilecek seviyelere getirilmesi halinde, Beykoz Belediyesi’nin Çavuşbaşı bölgesi imar planı oluşturmasına büyük katkı sağlayacaktır." dedi. 

Haber Merkezi

Genel Sağlık Sigortası primleri 53 liraya indirildi
Önceki Genel Sağlık Sigortası primleri 53 liraya indirildi
Beykoz'un köy kahveleri görünümüyle dikkat çekiyor
Sonraki Beykoz'un köy kahveleri görünümüyle dikkat çekiyor