Beykoz sahil düzenleme projesinin perde arkası

  • 07.07.2020 09:36
  • Güncelleme: 07.07.2020 09:40
  • Okunma: 20089 kez
  • Yorum: 0
Beykoz Belediyesi'nin yapmış olduğu sahil düzenlemesi sonrası İBB'nin kendi banklarını koymasıyla başlayan tartışma yeni bir boyut kazandı.
Beykoz sahil düzenleme projesinin perde arkası

Dost Beykoz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beykoz Belediyesi arasında sahil düzenleme projesine yönelik yapılan yazışmalara ulaştı.

Bilindiği üzere Beykoz Belediyesi, sahil düzenleme çalışmasını tamamladıktan sonra Büyükşehir Belediyesi kendi bankalarını sahile koymuş bununla birlikte büyük bir tartışma başlamıştı.

Beykoz Belediyesi, 24 Eylül 2019 tarihinde İBB'ye yazı yazarak söz konusu projeyi yatırım kapsamına almasını istemiş...

Beykoz Belediyesi'ne şartlı izin

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise kendi projesi olan “Beykoz  ilçesi,  Küçüksu – Beykoz Çayırı Arası Boğaziçi Sahili Yolu Rehabilitasyon Projesi”nin bir kısmını uygulayabilmesi için Beykoz Belediyesi'ne şartlı izin verdi...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 26 Kasım 2019 günü Beykoz Belediyesi'ne cevaben yazmış olduğu yazıda; "Müdürlüğümüzce İstanbul genelindeki tüm kent donatılarında ortak dil oluşturmayı, amaçlayan bir kent donatıları çalışması yürütülmektedir. İş bu sebep ile bahse konu alandaki uygulama çalışmalarınızın kent donatılarını içermemesi, Başkanlığınızca yürütülecek olan uygulama çalışmaları sonucunda yapımı tamamlanan alanın Anadolu Yakası Park Bahçeler Müdürlüğü'ne tesliminin yapılması uygun görülmüştür." denildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kendisi tarafından çizilip Beykoz Belediyesi'ne verildiğini söylediği projenin tamamlanmasının ardından alanda inceleme yaptı.

İBB yapmış olduğu inceleme sonucunda, İBB Park Bahçe ve Daire Başkanlığı ve Beykoz Belediyesi ile yapılan gerek sözlü gerekse yazılı esaslara uyulmadığını açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 3 Temmuz 2020 tarihli yazısında Beykoz Belediyesi'nin sınır ihlali yaptığını ifade ederek, şu cümlelere yer verdi:

03.07.2020 tarihinde yerinde tarafımızca yapılan incelemeler sonucu;

İBB Park Bahçe ve Daire Başkanlığı ve Beykoz Belediyesi ile yapılan gerek sözlü gerekse yazılı esaslara, her türlü Bakım ve Onarımı Anadolu Yakası Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne ait olan ve Beykoz Belediyesi’ne 26.11.2019 gün, 488928 sayılı yazı ile bildirilen proje sınırlarına ve İBB tarafından çizilen, Koruma Kurulunca onanmış “Beykoz ilçesi, Küçüksu –Beykoz Çayırı Arası Boğaziçi Sahili Yolu Rehabilitasyon Projesine” uyulmadığı ve İBB Park Bahçe Daire Başkanlığı’ndan her hangi bir kurum görüşü almadan donatı elemanlarının kullanıldığı tespit edilmiştir.

Beykoz Belediyesi tarafından Küçüksu–Beykoz Çayırı Arası Boğaziçi Sahili Yolu park alanlarında halen devam etmekte olan çalışma kapsamında Beykoz sahil parklarının tahrip olduğu, imar planında “Kayık/Çekek Alanı-Gezi Alanı-Park Alanı”nda kaldığı ve mülkiyetinin “Şahıs+Maliye Hazinesi” olduğundan mevzuat hükümlerine aykırı hareket edildiği tespit edilmiştir.

Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler: Beykoz, Sahil, Düzenleme

Yorumlar (0 Yorum)

Bu içeriğe yorum yapılmadı, yorum yapmak ister misin?

Yorum Yaz