Beykoz Özgür-Der’de, Yaşam Kitabı Kur’an

  • Güncelleme: 03.12.2017 14:34
  • Okunma: 4443 kez
  • Yorum: 0
Özgür-Der Beykoz Şubesi tarafından düzenlenen seminerde Fevzi Zülaloğlu “Yaşam Kitabı Kuran” başlıklı bir sunum yaptı.
Beykoz Özgür-Der’de, Yaşam Kitabı Kur’an

Çok sayıda vatandaşın takip ettiği seminerde, İslam Dini’ni ideolojilerden ayıran en önemli özelliğin ilahi olması olduğunu ve 23 yıllık bir zaman diliminde kemale ererek, tamamlanmasının da başka özelliği olduğunu söyleyen Zülaloğlu programın devamında şu hususlara dikkati çekti.

Yaşam Kitabı Kur’anın Anlaşılmasında, Kıraatle Eş Zamanlı Sorumluk

“Oku yaratan Rabbin adına” (Alak,96/1.)

Alak Suresi 1. ayette geçen İlk mesaj aynı zamanda ilk emri de içermektedir. Yani yüklenen sorumluluk kıraatle eş zamanlıdır. Bir başka deyişle vahyin öğrenme süreciyle yaşama süreci eş zamanlıdır.

Kur’an’ın nüzul sürecindeki ilk mesajı ‘ne’  sorusundan çok ‘nasıl’ sorusunun cevabını vermektedir.

İslam Dini’ni ideolojilerden ayıran en önemli özellik ilahi olmasıdır. Diğer özelliklerden biri de 23 yıllık bir zaman diliminde kemale ermesi, tamamlanmasıdır.

Yaşam Kitabı Kur’an’ı Anlamada Kıraatle Eş Zamanlı Taharet

Nefsimizden ve çevremizden kaynaklanan kirlerden arınmak, toplumun pisliklerinden hicret etmek, Kur’an’ın kıraat etmenin ana hedeflerinden olmalıdır. (Müddessir, 74/1-7.)

Yaşam Kitabı Kur’an’ı Anlamada Kıraatle Eş Zamanlı Ahlak

İslam’ın barış mesajını davette hazırlığın ön koşulu; muhteşem ahlaka sahip olmaktır. (Kalem, 68/4.)

Manevi kirlerden, pisliklerden hicret etmek yerine gönlü hasetlik gibi hastalıklarla dumura uğramış birinin Kur’an’ı doğru anlaması ve doğru yaşaması mümkün değildir.

Deizm’in Gözlüğünden Kur’an’a Bakan Kör Olur

Kur’an’la çokça haşir olan, hatta tamamını ezberleyen biri olmasına rağmen, müdâhaneden/yağcılıktan arınmadığı için, tağutları razı etmek adına Kur’an’ı istismar ederek ömrünün son noktasına, DEİZM’i koymuştur.

Yaşam Kitabı Kur’an’ın Hidayeti, Sadece Takva Elbisesi Giyenler İçindir

Bakara Sûresi, 2.ayetin rehberliğinde söylersek, Kur’an’ın herkese hidayet garantisi yoktur. Kur’an’ın hidayet garantisi sadece takva sahipleri içindir. Ve takva sahibi olmak sadece okumakla olacak şey değildir, onu yaşamak ve başkalarının da bu esenlik çağrısından yararlandırılmasıyla ilgilidir.

Yaşam Kitabı Kur’an, Mü’minler İçin Şifa, Zalimler İçin Hüsrandır

“Biz, Kur’an’dan öyle bir şey indiriyoruz ki o, müminler için şifa ve rahmettir; zâlimlerin ise yalnızca ziyanını artırır.”   (İsra,17/82.)

Balın faydalarını okumak, onun şifalarından yararlanmakla sonuçlanmaz. Ancak onu tatmakla, yemekle şifa bulabiliriz. Tıpkı ilaç prospektüsünü okumak, nasıl hastayı tedavi etmiyorsa, Kur’an’ı sadece okumakla onun şifa ve rahmet hazinelerinden yararlanamayız.

Yaşam Kitabı Kur’an’ın Anlaşılmasında, Söylem ve Eylem Birliği

İslam hayatın içinde anlaşılabilecek, yaşarken anlaşılabilecek bir kitaptır. “Eylem ve söylem birliği” akidemizin gereğidir. (Saff,61/2.)

İslam’ı ihlasla yaşamaya çalışmayanların, sadece söylem düzeyinde tutanların vahyi doğru anlamaları ve onun amaçlarını doğru bir şekilde gerçekleştirmeleri mümkün değildir.

Alia İzzet Begoviç’in yerinde tespitiyle, “Kur’an edebiyat değil hayattır, dolayısıyla  ona bir düşünce tarzı değil yaşam tarzı olarak bakılmalıdır.”

Yaşam Kitabı Kur’an ve “Entel Eşek” Meseli

Kur’an’a bir yaşam kitabı değil de,  ‘Edebiyat Kitabı’ gözüyle bakanlara Cuma suresinde Yahudileşenler üzerinden bir uyarı vardır. “Kitap Yüklü Eşek” olmak Yahudileşmektir, kişinin kendine zulümdür.(Cuma, 62/5.)”

Yaşam Kitabı Kur’an’ın Anlaşılmasında Şahitlik

Bakara Sûresi 143.ayet İslam Ümmetine İslam’ı sadece sözle değil, uygulamalı öğretimle, kendi hayatlarıyla şahitlik sorumluluğu yüklemektedir. Bu şahit/örnekliğin rol modeli ise Rasulullah (s.)dir.

Yaşam Kitabı’nın Doğru Anlaşılmasında “ÜsvetünHasene”

Kur’an’ın doğru anlaşılmasında ilahi kontrolden, denetimden geçmiş bir “örnek” olan Rasulullah’ın tanıklığını esas almak, olmazsa olmazlarımızdandır. Çünkü o’nu Rabbimiz bize “üsvetünhasene” iyi örnek olarak takdim etmektedir. ( Ahzab,33/ 21.)

Yaşam Kitabı Kur’anı Üç Okuma Yöntemi: Tilavet, Kıraat ve Tertil

a)Dilin Okuması: Tilâvet 

b)Aklın Okuması: Kıraat

 c)Kalbin/Fuadın/Gönlün Okuması: Tertil

Yaşam Kitabı Kur’an’ı Tilavet, Kıraat ve Tertilde Beş Se:

Sahih bilgi, Sahih iman, Salih amel, Sahih ahlak, Sahih şahitlik…

Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler: Beykoz, ÖZGÜR - DER, Yaşam, Kitap, Kuran