Beykoz kentsel dönüşüm satrancında yeni hamle

  • 0
  • 18057
Beykoz kentsel dönüşüm satrancında yeni hamle

İstanbul 13’üncü İdare Mahkemesi, Çevre Şehircilik Bakanlığı ve Emlak Konutun Beykoz Belediyesi eliyle yürüttüğü Tokatköy kentsel dönüşüm projesini ilgilendiren yeni bir karar verdi.

Kararda, söz konusu imar planlarının yürütmesinin, nüfusun 1715 kişi iken plan değişikliğiyle 2 bin 950 kişiye çıkarıldığı ve bunun gibi değişik gerekçelerle durdurulduğu bildirildi.

Bu kararın bölgedeki çalışmalara hukuken hiçbir engel teşkil etmediği bilinmesine rağmen, çeşitli çevrelerce “yargı darbesi” olarak nitelendirilmesi “iyi niyetten yoksun” bir değerlendirme olarak yorumlandı.

Uzun süredir gündemde olan ve Beykoz’da zaman zaman komşuların karşı karşıya gelmesine yol açan Tokatköy Kentsel Dönüşüm Proje alanına yönelik hazırlanan imar planlarının yürütmesi İstanbul 13. İdare Mahkemesi tarafından durduruldu.

Bu kararın kamuoyuna sunuluş biçimi ise tepkilere neden olurken, vatandaşlar projenin aksayacağı endişesine kapıldı. Beykoz Belediyesi yetkilileri ise projeye destek vererek, kiraya çıkan yüzlerce vatandaşın yüreğine su serpti.

Söz konusu kararın proje sürecini hiçbir şekilde etkilemeyeceği, yasal sürecin henüz tamamlanmadığı ve çalışmaların planlandığı şekilde devam ettiği kaydedildi.

Öte yandan imar planlarına yönelik alınan kararın ilk derece mahkeme olduğu, istinaf mahkemesinde karara itiraz edildiği ifade edilirken, söz konusu Tokatköy Kentsel Dönüşüm Projesinin sekteye uğramaması için yasal olarak bütün olasılıkların hesaplandığı ve gerekli tedbirlerin alındığına özellikle vurgu yapıldı.

“Vatandaşlar endişelenmesin, yasalar çerçevesinde bütün tedbirler alınmıştır. Projenin durmasını gerektirecek her hangi bir karar söz konusu değildir” ifadelerine yer verilirken, daha önce yıkımlara yönelik alınan yürütmeyi durdurma kararlarının da ortadan kaldırıldığı, bir tane karar kaldığı onunda bugün yarın ortadan kalkmasını bekledikleri söylendi.

Beykoz’da yayın yapan bir yerel gazetenin gündeme taşıdığı, taraf avukatlarından birinin eşinin söz konusu kararı alan mahkemenin kalemi olduğu, öte yandan yürütmeyi durdurma kararının, kararın alınmasından 14 dakika sonra yine bu kesime yakın bir mecradan haberleştirilmesinin de araştırıldığı belirtildi.

İstanbul 13. İdare Mahkemesi’nin Beykoz Tokatköy Kentsel Dönüşüm Alanı İmar Planlarının Yürütmeyi Durdurma kararında şu gerekçeler yer aldı.

Dava konusu planlama alanında yaşayacak nüfus 1715 kişi iken plan değişikliğiyle 2 bin 950 kişiye çıkarıldığı, ancak ilave nüfusun ihtiyaçlarını karşılayacak donatı alanlarının oluşturulmadığı,
 

Eğitim tesis alanı ve yol alanı fonksiyonlarının alansal olarak küçültüldüğü,
 

Sağlık tesis alanına ilişkin ise herhangi bir öngörüde bulunulmadığı,
 

Planlama alanında nüfus yoğunluğunun artırılmasının planlama alanındaki nüfus/donatı dengesini olumsuz yönde etkileyeceği,

 

Donatı standardını düşürücü bir nitelik taşıdığı nedeniyle şehircilik ilke ve esaslarına, planlama tekniklerine ve kamu yararına uygun olmadığı anlaşıldığından, dava konusu planlarda hukuka ve mevzuata uygunluk bulunmadığı sonucuna varıldı.

Haber Merkezi

Projeli-Yorum
Önceki Projeli-Yorum
İstanbul Valisinin Beykoz mesaisi
Sonraki İstanbul Valisinin Beykoz mesaisi