Güncel

Beykoz Kent Konseyi basın açıklaması

Beykoz Kent Konseyi basın açıklaması
2014.12.10 00:00
| | |
4255

Değerli basın mensuplarımız, Beykoz Kent Konseyi katılımcılık, sürdürülebilirlik, yaşanabilirlik, kentsel hakların geliştirilmesi;

hoşgörü ve uzlaşma ilkeleri ışığında; düşüncelerini açıkça söyleyebilme, çözüm üretebilme, karar alabilme ve uygulayabilme mekanizmaları geliştirmeyi amaçlayan ve insanların kendi haklarına sahip çıkmalarını özendiren demokratik bir platformdur. Beykoz Kent Konseyi çatısı altında yer alan çalışma grubunun içerisine, dil, din, ırk, kültür, sınıf, eğitim ve cinsiyet farkı gözetmeksizin, Beykozlu kentlilerimiz katılabilirler ve kentimizin sürdürülebilir gelişmesini sağlayacak politikaların üretilmesine, öncelikli sorunların belirlenmesine, ardından bunlara yönelik çözüm önerilerinin geliştirilmesine katkıda bulunabilirler. Beykoz halkının hoşgörü, saygı ve anlayış çerçevesinde yönetime katılımı ve denetimi sağlaması, katılımcı demokrasiyi esas alan Kent Konseyimizin ana hedefidir.

Basın bildirimizde amacımız, Beykoz Kent Konseyimizi kamuoyuna tanıtmak ve önümüzdeki dönem çalışmaları hakkında bilgi vermektir. Siz basın mensuplarımız aracılığı ile bu konuda kamuoyunun dikkatini çekmek ve grubumuza halkımızın katılımını sağlamak arzusundayız.

Beykoz’umuzun tüm sivil ve resmi kurumlarına yapılan çağrı ile 01 Ekim 2014 tarihinde Kent Konseyimizin Genel Kurulu yapılmıştır. Bu genel kurulda yapılan seçimler ile

Kent Konseyimizin Başkanı Sayın Muharrem Kaşıtoğlu,

Yürütme Kurulu

Sayın Emin Yavuz,

Necmettin Kahveci,

Sacit Kaya,

Emine Ünlü,

Gökhan Taneri Vural,

Turgay Sucuoğlu ve

Gül Bağdatlı olarak seçilmişlerdir.

Aynı genel kurulda çalışma gruplarında görev almak isteyen temsilciler de seçilmiştir. Bu çalışma gruplarından biri olan Evrensel Haklar Çalışma Grubu olarak bizler, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü sebebi ile bu açıklamayı yapma ihtiyacı duyduk.

Beykoz Kent Konseyi Evrensel Haklar Çalışma Grubu Sorumlu Yürütme Kurulu üyesi Sayın Gökhan Taneri Vural önderliğinde ilk toplantısı 2 Aralık 2014 tarihinde gerçekleşmiş ve çalışma prensipleri belirlenmiştir.

Yapılan bu toplantıda Sayın Ali Kemal Kılıç Çalışma Grubu Başkanlığına, Sayın Yasemin Cakırer Özservet Raportörlüğe seçilmişlerdir.

Evrensel Haklar Çalışma Grubu diğer üyeleri Sayın Nermin Keresteci, Berk Topuz, Nuri Yeşilbaş, Zeki Paşalı ve Selma Aktülün olmak üzere toplam sekiz kişiden oluşmaktadır. Temsil ettikleri kurumlar ayrıca bu bildiriye liste halinde eklenmiştir.

Evrensel Haklar Çalışma Grubumuz 10 Aralık gününün “Dünya İnsan Hakları Günü” olması nedeniyle, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin her maddesinin tüm insanlık için önemli olduğunu hatırlatmaktadır. Özellikle 21.Maddedeki “Herkesin, doğrudan ya da özgürce seçilmiş kişiler aracılığıyla ülkesinin kamu yönetimine katılma hakkı vardır.” ilkesine bugün Evrensel Haklar Çalışma Grubu olarak hepinizin dikkatini çekmek istiyoruz. Sivil toplumu önceleyen Kent Konseyimize bu noktada halkın daha fazlası katılmasını arzu ediyoruz ve bu kent hepimizin ona birlikte sahip çıkalım diyoruz.

Evrensel Haklar Çalışma Grubu’muz bu dönemki çalışma yönünü ve projelerini belirlerken, nüfusumuzun yaklaşık üçte birini oluşturan ve kentleri hepimizden daha fazla kullanan çocuklarımızın da yönetime katılmalarını sağlamak amacı ile çocuklarımıza öncelik verme niyetindedir. Kent yaşamının zorunlulukları içerisinde iç mekânlara hapsedilmiş, kendine mekan arayışı içerisinde sanal mekânlara kaçmak zorunda bırakılan günümüz kentsel mekanlarını, çocuk dostu zeminler olarak onlara sunmak bugünün ve yarının bekçileri olan çocuklarımızı adına ödevimizdir. Acilen onlara kentlerde mekanlar açmak, oyun oynayabilecekleri sağlıklı yerler için adımlar atmak, onların haklarını gözeten planlar, programlar hatta politikalar oluşturulmasını sağlamak için çalışma grubumuz, sizlerle el ele vermek arzusundadır.

Geçtiğimiz ay 20 Kasım’da “Çocuk Hakları Günü’nde” de sıklıkla vurgulanan Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan Çocuk Hakları Sözleşmesinin burada da 31. ve 32. Maddesini vurgulamak önemlidir. Çocukların sağlıklı, güvenilir şekilde kentlerimizde oyun oynama hakkı vardır. Oyun çocuk için bedensel, zihinsel, ruhsal her türlü gelişimi için beslenme kadar elzem bir ihtiyaçtır. Bugün bu ihtiyaçlarını yeterince karşılayamayan kentlerde büyüyen çocukların, gelecekte birçok problemleri beraberinde getireceği de kaçınılmazdır. Grubumuz, Beykozlu çocukların oyun haklarını, sanal dünyaya kaçmış çocukları gerçek hayata taşıyarak hayata geçirmeye çalışacaktır. Çocukların, mekânsal aidiyetlerini geliştirmek, onların mekânla kurdukları bağı güçlendirmek ilk adım olmalıdır. Çalışma grubumuz, çocuklarımızın yaşadıkları Beykoz kentini tanımaları ve bu sayede kent içerisinde güven içinde dolaşmalarını sağlamak istemektedir. Çocukların sağlıklı gelişimine ve güvenli yaşamasına yönelik tüm halkın katkı sağlamasını istiyoruz. Ayrıca bu vesileyle bildirmek isteriz ki, Beykoz Kent Konseyimizin Çocuk Meclisi kurma çalışmaları başlamış olup bu noktada katkı sağlayacak herkesi bekleriz.

Hedefimiz Çocuk Dostu Beykoz’a erişmek. Çünkü çocuk dostu bir kent, aynı zamanda engelsiz kenttir, aynı zamanda yaşlı ve hastasına güven veren kenttir. Çocuk dostu bir kent Evrensel Haklara Sahip çıkan bir kenttir.

Saygılarımızla,

Muharrem KAŞITOĞLU / Beykoz Kent Konseyi Başkanı

 

Beykoz Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyeleri

Muharrem KAŞITOĞLU Beykoz Belediye Başkanlığı

Emin YAVUZ Beykozlu Doğu Karadenizliler Derneği

Emine ÜNLÜ Beykozlu Sivaslılar Derneği

Fatih ÇAKIR Çubuklu Spor Kulübü Derneği

Gökhan Taneri VURAL Cumhuriyet Halk Partisi

Gül BAĞDATLI A.Hisarı Göksu Mah. Kalkındırma ve Dayanışma Derneği

Necmettin KAHVECİ Çamlıbahçe Mahalle Muhtarı

Sacit KAYA Beykoz Restaurant ve Lokantacılar Birliği Derneği

Turgay SUCUOĞLU Kastamonulular Dayanışma Derneği – Beykoz Şubesi

 

Beykoz Kent Konseyi Evrensel Haklar Çalışma Grubu Üyeleri

Sorumlu Yürütme Kurulu Üyesi : Gökhan Taneri VURAL

Cumhuriyet Halk Partisi

Çalışma Grubu Başkanı: Ali Kemal KILIÇ

Beykoz Batum Havalisi Derneği

Çalışma Grubu Raportörü: Yrd. Doç. Dr. Yasemin ÇAKIRER ÖZSERVET

Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

Çalışma Grubu Üyesi: Berk TOPUZ

Beykoz İlçe Sağlık Müdürlüğü

Çalışma Grubu Üyesi: Nermin KERESTECİ

Beykozlu Giresunlular Derneği

Çalışma Grubu Üyesi: Nuri YEŞİLBAŞ

Türkiye Emekliler Derneği

Çalışma Grubu Üyesi: Selma AKTÜLÜN

HAKEDER Uluslararası Hakların Korunması ve Eğt. Derneği

Çalışma Grubu Üyesi: Zeki PAŞALI

BEYDER Can Simidi Derneği

Anahtar Kelimeler: Beykoz, Kent Konseyi, Muharrem Kaşıtoğlu

reklam
0 Yorum

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı

Yorum yaz

DOST BEYKOZ

"Beykoz'un Hür Gazetesi"