Beykoz Ermeni Kilisesi’nde pandemi sonrası ilk kutlama

  • 01.12.2021 10:11
  • Güncelleme: 01.12.2021 10:18
  • Okunma: 4005 kez
  • Yorum: 0
Beykoz Merkez Mahallesi’nde bulunan Surp Nigoğayos Kilisesi’nin yıllık kutlamaları yapıldı.
Beykoz Ermeni Kilisesi’nde pandemi sonrası ilk kutlama

Patrik Kadasetli Sahak II.’nin katılımıyla yapılan kutlamaya, Rahip Şınorhk Donikyan, Peder Şirvan Mürzyan, Peder Husig Hergelyan, Peder Bedros Buldukyan, Peder Natan Arabyan, Peder Nerses Ayvazyan ve Diyakos Ercan Karapekmez hazır bulundu.

Pandemi sonrasında, Beykoz Kilisesi’nde ilk defa Hıristiyanlık inancına göre Surp Badarak (Kutsal Sunu) sunulurken, Varujan Mağakyan başkanlığındaki Beykoz Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu üyeleri konuklarını ağırladı.

(Surp Badarak) adı verilen kutsal sunuyu, Patrik Vekili Kıdemli Peder Krikor Damadyan yaparken, patriklik makamına bağlı diyakos ve okuyucular Rab’bin sofrasına hizmet ettiler.

İlahileri Kıdemli Peder Goryun Fenerciyan önderliğindeki pederler ve okuyucular seslendirildi.

Kominyon (Hağortutyun) dağıtımından önce Ermenice ve Türkçe vaaz veren Patrik, öncelikli olarak iki yıl sonra Beykoz Kilisesi’nde Surp Badarak (kutsal sunu) sunuluyor olmasından dolayı Tanrı’ya hamt ettiğini, kapalı kalan kilisenin şenlenmesi için inananlar ve din görevlileriyle birlikte Beykoz’a geldiklerini belirtti.

Varujan Mağakyan’ın başkanlığındaki Beykoz Kilisesi Vakfı yönetim kurulu üyelerini takdir ettiğin de sözlerine ekleyen Patrik, “Onlar, İstanbul’un uzak köşesindeki bu kilisenin bekası için her zaman hizmete devam etmekteydiler. Öte yandan, takdire şayan bir düşünceyle, hem kurumlara hem de Patriklik Makamı’na destekte bulunmaktaydılar.” dedi.

Kilisenin adını taşıdığı Surp Nigoğayos’un büyük bir servete sahip olmasına rağmen Tanrı yolunu seçtiğini ve sessiz bir şekilde halkına maddi ve manevi yardımlarda bulunduğunu kaydeden Patrik, Aziz Nikola’nın ismi Surp Asdvadzadzin’den (Meryem Ana) sonra en çok yaygınlaşan aziz olduğunu ve dünyanın çeşitli yerlerinde azizin ismine ithaf edilen kiliseler inşa edildiğini hatırlattı.

İstanbul’da da bu azize ithaf edilen iki kiliseden birisinin Beykoz’daki bu kilise olduğunu belirten Patrik, paranın insan üzerindeki etkisine de değindi.

İnsanlar üzerine etki etme gücü göz önünde bulundurulan maddiyatı yönetmenin çok zor olduğunu belirten Patrik, bu bağlamda, maddiyata boyun eğmek yerine onu başkalarının yaşantılarında mucizeler yaratacak bir araca dönüştürebilen insanların takdire şayan olduklarını söyledi.

“Şimdi dinler tarihinde biz tuhaf bir şeyle karşılaşıyoruz. Çok dindar, çok sofu kişiler bazen, ağızlarından Tanrı sözü düşmeyen insanlar Tanrı’nın isteğini yerine getirmiyorlar, dünyayı kana buluyorlar, gericilik yapıyorlar, insanı insanın düşmanı haline getiriyorlar, kin nefret oluşturuyorlar, hoşuna gitmeyen herkesi cehenneme gönderiyorlar ve Tanrı’yı öfkeli, kızgın, öç Tanrı’sı gibi yansıtıyorlar.” diye konuşan Patrik,  “bazen insanlar görüyoruz Tanrı ile hiç ilgileri yok, hatta belki Ateistim ben diyor, çok böyle kilise ile dinle, kitapla ilgisi yok, ama bakıyorsun çok iyi insanlar. Yardım ediyorlar, insanlık gösteriyorlar, onun için acı çekiyorlar bu tuhaf bir görüntü, aslında İsa Mesih’in bize dediği şey, ortası bir yer, o da nedir? Diyor ki; yemin etmeyin hiç bir şey için. Evetiniz evet, hayırınız hayır olsun. Bundan ötesi şerdendir.” dedi.

Vaazın ardından Kominyon (Hağortutyun/Kutsal Ekmek) dağıtımına geçildi.

Kutsal Sunu Ayini sonrasında kilisenin merhum ruhanileri, kurucuları, hizmetkârları, cemaati, kilisenin günümüz hayırseverlerinin merhum aile fertleri, Ayin-i Ruhani (Hokehankisd) dualarıyla anıldılar.

Kilisedeki tören sonrasında kilisede hazır bulunanlar, sevgi sofrasında Patrik’le bir araya geldi. Kilise Vakfı Yönetim Kurulu adına Varujan Mağakyan duygu ve düşüncelerini ifade etti.

Haber Merkezi

 

Anahtar Kelimeler: Beykoz, Ermeni, Kilise, Surp Nigoğayos, Kutlama