Makaleler

Beykoz Devlet Hastanesi’nde Erdoğdu dönemi

17.04.2015 17:27
| | |
5899

Genel olarak; Sağlık kavramı, tüm ulusların temel gelişmişlik düzeyini gösteren ve aynı zamanda toplumların ekonomik kalkınmasında da rol oynayan bir kavramdır.

Ayrıca tüm ülkelerde sağlık sektörü, reel ekonomi içerisinde oldukça yüksek pay alan bir sektördür.

Dolayısıyla  sağlık sistemlerinde kaynakların etkin ve  verimli kullanımı ve bu bağlamda da kaliteli hizmet üretimi ön plana çıkmaktadır. Tüm bu tespitler sağlık sektöründe yönetim kavramını ön plana çıkarmaktadır. Olaya sağlık sisteminin odağında yer alan hastaneler yönünden baktığımızda ise yönetim kavramı daha da önemli hale gelmektedir.

Bu minval üzerinden de;  Ocak 2015 yılında, İstanbul ili Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğince, Beykoz Devlet Hastanesine; Yönetici / Başhekim olarak atanan Sayın: Op. Dr. Süleyman Erdoğdu göreve başlayalı henüz dört ay gibi bir süreç olmasına rağmen İlçemiz Beykoz’da sevilen, sayılan, bürokratlarımız arasında yer almayı bilmiştir.

Peki, bu kısa süre zarfında, Sayın: Erdoğdu bunu nasıl başarabildi?

Öncelikle ikili diyalogları benimseyen, karşısına gelen vatandaşı ve kendi personelini ayrımcılık yapmadan dinleyebilen, muhakkak ki çözüm noktasında hareket eden, STK’lar, Belediye ve ilçedeki diğer kurumlarla beraber istişareler yaparak, vatandaşıma sağlık adına daha kaliteli hizmeti nasıl verebilirim anlayışı ile hareket eden bir bürokrat olmasından da öte, daha da ileri giderek Beykoz Devlet Hastanesi’ne yönelik, ‘‘adı bizde saklı’’ kişilerce kamuoyunda oluşturulan kötü algıları ve buna binaen hastane içerisinde provokasyona yönelik konjonktürü, ivme bir şekilde, ıskalamadan, tespit ederek ve gerekli tembihatları duyurarak kamuoyunca kötü oluşmuş algıyı da dik durarak, iyi yöne çevirmeyi bilmiştir.

Bunu da Hastanemizde geçtiğimiz dönemde de görev yapmış ve hala görevlerine başarılı bir şekilde ifa eden Başhekim Yardımcıları Sayın: Op. Dr.Abdurrahman Besler ve Uzm. Dr. Oğuz Ayhan’dan bu anlamda büyük destek almıştır.

Göreve geldiğinden bu zamana kadar Hastanemiz ve Sağlık adına yaptığı yenilikler nelerdir?

Sağlık Kurulu Biriminde; Digital kamera sistemini kurdurarak vatandaşın heyet raporları için fotoğrafçıda/stüdyoda vereceği fotoğraf parasını hastanın kendi cebinde kalmasını sağlayarak aynı zamanda da hastanın zamandan kazanması yönünde, hastaya motivasyon katmıştır. 

Ayrıca engelli vatandaşlarımız için de, ayrı bir hızlı kayıt sistemini getirdi.

Önceki dönemlerde sadece Salı ve Perşembe günleri verilen büyük heyet raporları, Erdoğdu döneminde haftanın 5 günü ne çıkarılmıştır. ( İşe giriş işten çıkış, yurt dışına çıkış, silah ruhsatları v.b. için.)

Hasta Hakları Birimine; Daha önceki dönemlerde çeşitli nedenlerle gelen hasta şikâyet başvuruları Erdoğdu döneminde yarı yarıya azaldığı tespit edilmiştir.

Acil Serviste; Nöbet tutan Dâhiliye, Ortopedi ve Cerrahi branştaki doktorların, nöbet odalarının yatan hasta servisinde olmaması vurgusunu yaparak, nöbet odalarının, Acil Servise yakın bir zemine taşınması hususunda talimat vererek, nöbetçi doktor odalarını Acil Servise yakın bir yere aldırarak,  hasta ve doktor buluşmasına bu anlamda ivmelik katmıştır.  

Nöbetçi olan Çocuk hekimi 24 saat Acil Serviste, poliklinik hizmeti vermeye başlamıştır.

Daha önceleri doğum sebebiyetiyle hastaneye başvuran bayanların tedavisi, tetkikleri ve yatışları Acil servis birimi tarafından yapılıyor, sonrasında Doğumhane’ye sevki oluyordu. Sayın; Erdoğdu hanımlar bizim baş tacımız diyerek onları bir şekilde de onara ederek, yeni bir düzenlemeyle acil adı altında Doğumhane’ye gelen hanımların bütün tetkikleri ve yatışları böylelikle Acil Servise gitmeden, Doğumhane bölümünde tek elden yapılmasını sağlamıştır.  

Dolayısıyla dört ay gibi kısa bir süreç içerisinde yaptığı bu yeniliklerle, hastalarımıza ve yakınlarına ne kadar değer verdiği izlenimi ortaya çıkıyor. Lakin Sayın; Erdoğdu, Devlet Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın deyimiyle durmak yok, hizmete devam diyerek yarının hesaplarını yapıyor.

Anahtar Kelimeler: Dost Beykoz Köşe Yazarı, Beykoz Devlet Hastanesi, Dr. Süleyman Erdoğdu, Başhekim, Yönetici

reklam
Diğer Yazıları

DOST BEYKOZ

"Beykoz'un Hür Gazetesi"