Beykoz’da zabıta alımı için başvurular başlıyor

  • 19.05.2021 22:05
  • Güncelleme: 19.05.2021 22:06
  • Okunma: 6457 kez
  • Yorum: 0
Beykoz Belediyesi, memur statüsünde 55 yeni zabıta memuru alımı yapacak. Bir hafta sürecek olan başvuru süresi 20 Mayıs’ta başlıyor.
Beykoz’da zabıta alımı için başvurular başlıyor

Beykoz Belediyesi, yayınladığı ilanda 50 erkek, 5 kadın olmak üzere 657 sayılı devlet memuru kanunu kapsamında istihdam edilecek zabıta memuru alımı yapacak.

Yeterli şartları taşıyan adaylar boş kadrolara açıktan atama yöntemi ile yerleştirilecek.

Başvuruda aranan şartlar, Türk vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum bulunmamak, Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, görevi devamlı yapmaya engel olacak beden ve akıl sağlığı hastalığının bulunmaması, diğer başvuru şartlarını taşımak.

Başvuru sırasında istenilen evraklar:

Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumda onaylanacak fotokopisi,

Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği,

Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği,

KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı

Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı

Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği

3 fotoğraf

Başvurular Beykoz Belediyesi İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğüne 20 Mayıs ile 28 Mayıs tarihleri arasında yapılabilecek.

Zabıta Memuru alımı için sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak olup, sözlü sınav ve uygulamalı sınav 21 Haziran 2021 ile 25 Haziran 2021 tarihleri arasında Saat 10:00’da başlamak üzere Beykoz Belediye Başkanlığı merkez yerleşkesinde yapılacak.

Sözlü ve uygulamalı sınav aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.

Adaylardan KPSS P93 puan türünde en az 70 puan almış olmaları bekleniyor.

Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler: Beykoz Haberleri, Zabıta, Alım, İlan

Yorumlar (0 Yorum)

Bu içeriğe yorum yapılmadı, yorum yapmak ister misin?

Yorum Yaz