Toplum

Beykoz'da Özgür-Der'in aylık semineri yapıldı

Beykoz'da Özgür-Der'in aylık semineri yapıldı
27.04.2018 15:28
| | |
2761

Özgür-Der Beykoz Şubesi, “Gelenek ve Modernlik Arasında Müslümanlığımız” konulu semineri dernek binasında gerçekleştirdi.

Seminerin sunumu Özgür-Der Genel Sekreteri, Musa Üzer tarafından yapıldı.

Üzer, "Gelenek ve modernlik tartışmaları, son bir kaç yüzyılın sorunları çerçevesinde ortaya çıkmıştır. Bu haliyle mesele modern bir meseledir. Yaklaşık iki yüz yıllık bir mazisi olan modernizmin ortaya çıkışıyla gündeme gelen sorunlarla birlikte, gelenek ve modernlik tartışmaları ve kavgaları da başlamıştır. Söz konusu bu iki kavram karşısında herkesin ve her kesimin tutumları, davranışları; var olan siyasetlerin, anlayışların, inançların ve düşüncelerin mahiyetiyle ilgili olmuştur. Misal, kimileri modernlik kavramına ve kavramın fikri, felsefi karşılıklarına sorgusuz sualsiz adeta iman ederken, kimleri aynı bu tavrı gelenek kavramı için yapmışlardır. Bizce doğru olan yol, önce doğru anlamayı ve tanımlamayı yapıp, sonra da ölçülü bir yaklaşım göstermekten geçer. Bu ise iki konuya, iki kavrama da eşit yaklaşmak manasında olmayıp, ikisini de doğru anlamak demektir. Tanım doğru yapıldıktan sonra tavır olarak, hangi anlayışın gerekli olduğu, hangi kavrama yakın, hangisine mesafeli olmak gerektiği de ortaya çıkar." dedi.

"Adaletin, ahlakın kriteri ise sadece “akıl”dır"

Modernlik genelde batı düşüncesinin adı olarak ve batılı yaşam tarzı ile kendini hissettirdiğini ifade eden Musa Üzer, "Esasen bu hissettirme değil, artık bir dayatma şeklidir ve yine Afrika’dan Asya’ya dünyanın her yerini kuşatmıştır. Gelenek diye anılan ise yüzyıllardır süre geldiği halde, artık modernleşmeyle birlikte tavsamış, geri plana düşmüş/düşürülmüş fikirler ve tatbikatlar silsilesidir. Modernliği fikri planda, insanın Tanrı’yı ihmal etmesi olarak değil, ona ihtiyaç hissetmemesi, ona önem ve değer vermemesi olarak görmek mümkündür. Bu haliyle modernlik felsefi olarak Tanrı’ya isyan temelinde hareket eder. İki dünya anlayışı yerine tek bir dünyayı, yaşadığımız bu dünyayı merkeze alır. Zevk, eğlence, bencillik, bireycilik gibi insan arzularını merkeze alan tutumlar da alametleri olur. Adaletin, ahlakın kriteri ise sadece “akıl”dır artık. Bu akıl ise Allah ve ahiret gününden, hesaptan, günah ve sevab anlayışından bağımsız hareket eder." ifadelerini kullandı.

"Modernlik menfaati, faydayı ve zevki hayatın merkezine taşır"

Üzer şöyle devam etti:

"Modernliği biz burada fikri bağlamda ele alıyoruz. Modernlik düşüncesi yaşadığımız çağda kullandığımız maden alet ve teknoloji ile karıştırılamaz. Çünkü alet kullanımı zorunlu olarak, ilk insandan bu yana gelen insanlık tecrübesinin zorunlu bir neticesidir. Ve her modern teknoloji bu yönüyle insanlığın ortak tecrübesinin günümüz şartlarında geldiği yere işaret eder. Oysa modernizm diye nitelenen ve felsefi olarak dile getirilen kavram, kendisini insanlığın ortak düşüncesinden bağımsız olarak, tarihten ve mirastan ayırarak sunar. Modernlik akıl adına kendine meşruiyet ararken, menfaati, faydayı ve zevki hayatın merkezine taşır. Bu halini zorunlu bir hal olarak da herkese, hatta bütün dünyaya dayatır. Çöllerden, dağlara, köylerden şehirlere bütün alanlara tasallut eden bir düşünce olarak modernlik baskıcı/zorlayıcı bir karakter taşır. Bu yüzden biz onu dünden, bu güne gelen geleneklerden ayırırız. Çünkü gelenek doğası gereği, baskıcı ve zorlayıcı, tek tipleştirici bir karakter taşımaz. Geleneğin dünyası çeşitliliği, renkliliği, farklılığı esas alır. Varoluşu, var eden bir güçle birlikte ele alanların, zorlayıcı-baskıcı olmamaları değerleriyle alakalıdır. Aksi, kendilerini inkardır."

Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler: Beykoz Haberleri, Özgür-Der, Seminer, Gelenek ve Modernlik Arasında Müslümanlığımız

reklam
2 Yorum
hüseyin03.05.2018 08:35:35

Özgür der ve Musa beye emeklerinden dolayı teşekkür ederiz. Başarılı çalışmalarının devamını dileriz.

Ali İhsan Kayagil 02.05.2018 12:21:08

Olumlu, dinleyiciler için faydalı bir seminer oldu. Musa Üzer Bey'e teşekkür ederiz.

Yorum yaz

DOST BEYKOZ

"Beykoz'un Hür Gazetesi"