Beykoz’da imar planlarını bu kez vatandaş iptal ettirdi

  • 0
  • 16278
Beykoz’da imar planlarını bu kez vatandaş iptal ettirdi
Beykoz’da imar planlarını bu kez vatandaş iptal ettirdi
Beykoz’da imar planlarını bu kez vatandaş iptal ettirdi
Beykoz’da imar planlarını bu kez vatandaş iptal ettirdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisinde 2017 yılında onaylanan Beykoz 1. Etap 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planları yeniden yargı engeline takıldı.

2017 yılında onaylanan planlara bölge halkı itiraz etmiş ve konuyu yargıya taşımışlardı. İstanbul 6. İdare Mahkemesinde açılan dava sonucunda yürütmeyi durdurma kararı verilmişti. Bunun üzerine karara itiraz eden İBB ve Çevre Bakanlığı yürütmeyi durdurma kararını bozdurmuştu.

Mahkemenin bozma kararı sonucunda dava yeniden başladı. 2018/902 esas no ile devam eden davanın 30 Aralık 2021 günü yapılan duruşmasına Beykoz Belediyesi de müdahil olarak katıldı. İstanbul 6. İdare Mahkemesinden yeniden yürütmeyi durdurma kararı çıktı.

Planlar 1/100.000 ölçekli planlarla örtüşmedi

Beykoz Geri görünüm ve Etkilenme Bölgesinde kalan Çiğdem, Soğuksu, Çubuklu, Rüzgarlıbahçe ve İncirköy mahallelerinin ekseriyetini kapsayan planların % 45’inin Boğaziçi silüet alanında, % 55’inin Boğaziçi etkilenme bölgesinde kaldığına vurgu yapılan kararda, “13.10.2017 tarih ve 1169 sayılı IBB Meclis kararı ile kabul edilerek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca 17.10.2017 tarihinde onaylanan dava konusu “1/5000 ölçekli Beykoz Geri görünüm ve Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Revizyon NIP 1. Etap” planının da söz konusu alandaki son onaylı planı olduğu anlaşıldığı ve planlama alanının güneyinde konut alanı olarak planlanan ve paftada kırmızı ile gösterilen alanların üst ölçekli 1/100.000 ölçekli IÇDP’da “Kentsel ve Bölgesel Yeşil ve Spor Alanı” lejantında kaldığı, bu alanlara getirilen konut alanı fonksiyon kararının üst ölçekli plan kararları ile örtüşmediği” ifadelerine yer verildi.

Plan alanında hedeflenen nüfus 28 bin kişi

Dava konusu,1/5000 ölçekli Beykoz Geri görünüm ve Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı RNIP 1.Etap Planı’nın Çiğdem, Soğuksu, Çubuklu, Rüzgarlıbahçe ve İncirköy mahallelerinin bir kısmını kapsadığına ve plan projeksiyon nüfusunun ise 28.000 kişi olarak belirlenmesine ayrıca vurgu yapılırken, Plan notlarında minimum ifraz büyüklüğünün 500m2 olarak belirlendiği görülmüş olup, davacılara ait parseller ile bölgenin genel dokusu incelendiğinde, bölgedeki parsellerin hisseli parsellerden oluştuğu ve davacıların bir kısmının parsellerdeki hisse oranlarının da 500m2’nin altında kaldığı belirtildi.

2017 yılında Beykoz Çiğdem Mahallesi’nde, Muhtar Murat Erdal’ın öncülük ederek, 130 vatandaşın müdahil olduğu davanın kararında ise şöyle denildi:

Dava konusu 1/5000 ölçekli Beykoz Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Revizyon 1. Etap Nazım İmar Planı’na ilişkin işlemin, Çubuklu Mesire Alanına ilişkin gösterime ilişkin kısmı yönünden reddine, dava konusu planın diğer kısımları yönünden ise iptaline 30 Aralık 2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Mahalle muhtarı Murat Erdal ne demişti?

Çiğdem Mahallesinde 364 binada yaşayan insanlar mağdur

Çiğdem Mahallesi Muhtarı Murat Erdal, 2019 yılı Kasım ayında  Dost Beykoz’a yapmış olduğu açıklamada, “Çiğdem Mahallesi 208 Ada üzerinde 51 dönümü İBB'ye, 59 dönümü Hazineye ait olan bir yerleşim alanı var. Toplamda bu alanda 364 tane bina var. Hepsi tapusuz, konutların çoğu da 2-3 katlı. Bu da bine yakın daire yapıyor. Bunu da çarptığımız da 3-5 bin dolaylarında bir insana tekabül ediyor. Burada yaşayanlar, İBB burayı KİPTAŞ için imar planlarında kentsel dönüşüm alanı ilan etti.” ifadelerine yer vermişti.

Haber Merkezi

Beykoz Muhtarlar Derneği yerel medya ile buluştu
Önceki Beykoz Muhtarlar Derneği yerel medya ile buluştu
İstanbul Valisinin Beykoz mesaisi
Sonraki İstanbul Valisinin Beykoz mesaisi