Beykoz’da icradan satılık tarla ve bina

  • 0
  • 27177

Beykoz İcra Dairesi tarafından Beykoz İlçesi, Kılıçlı Mahallesi, 715 parsel sayılı 16.680 m² tarla vasıflı taşınmaz açık artırma usulüyle satışa çıkarılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 16.03.2021 tarihinde Beykoz’da 16.680 metrekare tarla ve bina açık artırma usulüyle icradan satışa çıkarılacak. Gerekli talep oluşmazsa ikinci satış 22.04.2021 günü gerçekleşecek.

T.C.BEYKOZ İCRA DAİRESİ 2019/1193 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

Özellikleri İstanbul İl, Beykoz İlçe, 715 Parsel, KILIÇLI Mahalle/Köy, İstanbul İli, Beykoz İlçesi,Kılıçlı Mahallesi, -ada, 715 parsel sayılı 16.680m² miktarlı tarla vasıflı taşınmazın * 13/144 hissesinin satışa esas ve hazırlık olmak üzere halihazır durumunun tespiti için taşınmaza gidilmiş olup dosyası içerisinde Beykoz Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü?nün 04.05.2017 tarih 60539918-310.05- E.115859 sayılı yazısında belirtilen resmi imar durumuna göre Beykoz İlçesi, Kılıçlı Mahallesi, Köyiçi Mevkii 715 parsel 29.06.2011 onaylı 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı bulunmakta olup, 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı bulunmamaktadır. Konu parsel; 16.680 m² alanlı tarlaüzerine zemin+ 1normal kattan müteşekkil, betonarme, ayrık yapı nizamda inşa edilmiştir. Binanın yanında tek katlı 2 adet sundurma tarzı yapı mevcut olup ekonomik değeri olmadığından kıymet takdir edilirken göz ardı edilmiştir. Konu bina için Kat irtifakı tesis edilmemiş ve ayrıca Yapı Ruhsatı veya mimari projesi bulunmamaktadır. Binanın dış cephesi kaba sıva, çatısı kiremit kaplıdır. Yapılan tespitlere göre bina toplam yaklaşık brüt 216 m² kullanım alanlıdır. Yapının zemin katında salon, 2 oda, mutfak, banyo, antre ve balkon bölümlerinden oluşan 1 adet daire; 1. Normal katında salon, 2 oda, mutfak, banyo, antre ve balkon bölümlerinden oluşan 1 adet daire olmak üzere binada toplam 2 adet daire bulunmaktadır. Mahallinde edilen şifahi bilgiye göre konu mülkte,borçlu * ?ın akrabası ve aynı zamanda hissedar olan * ikamet ettiği öğrenilmiştir. Gayrimenkulün bulunduğu semt ve mevkii, imar durumu, yüzölçümü, ana artere olan mesafesi, inşaatında kullanılan malzeme ve işçilik kalitesi, belediye ve altyapı hizmetlerinden yararlanma durumu, inşaat maliyetleri, getirebileceği kira geliri, deprem sonrası emlak alım ve satım koşulları, mahallin rayici, değerine tesir edecek olumlu ve olumsuz tüm etkenler ile günün iktisadi koşulları da göz önüne alınarak; faktörler dikkate alındığında keşif tarihi itibarıyla takyidatlar gözardı edilerek; İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Kılıçlı Mahallesi, 715 parsel sayılı 16.680 m² miktarlı tarla vasıflı taşınmazın tamamının üzerindeki mahal bina ile birlikte (tarla+bina değeri) toplam 5.200.000-TL. kıymet takdir edilmiş olup Malik *?a ait 13 / 144hisse için 469.444,44- TL kıymet takdir edilmiştir.

Kıymeti 469.444,44 TL KDV Oranı %18
1. Satış Günü 16/03/2021 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü 22/04/2021 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri : Beykoz Vakfı-Yalıköy Mah. Ahmet Mithat Cad. No: 18 Beykoz İstanbul
SATIŞ ŞARTLARI :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/1193 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.24/01/2021

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İYİ Parti’den Beykoz'daki sokak hayvanlarına kış desteği
Önceki İYİ Parti’den Beykoz'daki sokak hayvanlarına kış desteği
Can Ataklı’dan Hamzaçebi’ye tepki, Köseler’e övgü
Sonraki Can Ataklı’dan Hamzaçebi’ye tepki, Köseler’e övgü