Beykoz’da dönüşüm sonrası Tokatköy ve sözleşme

  • 0
  • 19253
Beykoz’da dönüşüm sonrası Tokatköy ve sözleşme
Beykoz’da dönüşüm sonrası Tokatköy ve sözleşme
Beykoz’da dönüşüm sonrası Tokatköy ve sözleşme
Beykoz’da dönüşüm sonrası Tokatköy ve sözleşme
Beykoz’da dönüşüm sonrası Tokatköy ve sözleşme
Beykoz’da dönüşüm sonrası Tokatköy ve sözleşme

Tokatköy’de başlayan Beykoz’un ilk kentsel dönüşüm projesinin maketi ortaya çıktı.

Çeşitli tartışmaların odağında devam eden projenin bitmesiyle birlikte Tokatköy modern bir görünüme kavuşacak. Proje kapsamında 776 konut, 47 işyeri olacak.

Dost Beykoz Gazetesi, Beykoz Belediyesi ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Tokatköy Mahallesi 487 ada, 3 parselde çalışmaları yürütülen Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında hak sahiplerinin imzaladığı sözleşmenin detaylarına ulaştı.

İmzalanan muvafakatnameye göre gayrimenkul alma talebinde bulunan hak sahipleri, Bakanlığın belirleyeceği takvime göre bu muvafakatnamenin ilgili hükümleri uyarınca şerefiyeli gayrimenkul bedeli üzerinden "Gayrimenkul Devir Sözleşmesi" imzalayacak.

Muvafakatnameyi imzalayan hak sahiplerine Bakanlık tarafından belirlenen süre içerisinde Bakanlık tarafından gerçekleştirilecek  bildirimin kendilerine tebliği tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Gayrimenkul Devir Sözleşmesi'ni imzalaması gerekiyor.

"Gayrimenkul Devir Sözleşmesi" imzalama ve teslim aşamasında oluşacak KDV, Damga Vergisi ve Banka Komisyonu gibi yasal giderler ilgili mevzuat çerçevesinde doğması halinde hak sahipleri tarafından karşılanacak.

Hak sahipleri ile bedel karşılığı uzlaşma yapılmayacak olup; muvafakatname imzalayarak gayrimenkul karşılığı uzlaşma sağlayan hak sahipleri kendileri adına isabet edecek gayrimenkuller Bakanlık tarafından tanımlanacak yöntemle belirlendikten sonra Gayrimenkul Devir Sözleşmesini yapılan bildirim süresi içerisinde imzalaması gerekiyor.

Gayrimenkul Devir Sözleşmesini imzalamayan hak sahiplerinin bu bağımsız bölüm/bölümler üzerindeki hakkı sona erer; hak sahibi için mevzuat gereğince belirlenen bedeli hak sahibi adına açılacak vadeli bir hesaba yatırılır ve durum hak sahibine bildirilir. Muvafakatname gereği hak sahibine devredilecek gayrimenkul Bakanlığa kalacaktır.

Bildirim süreci içerisinde Hak sahibi Gayrimenkul Devir Sözleşmesini imzalamaması durumunda mevzuat gereğince belirlenen bedelinin Bakanlıkça hak sahibi adına açılacak olan vadeli hesaba yatırılmasını işbu muvafakatname ile gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

İşyeri nitelikli bağımsız bölümünün Kıymet Takdir Bedeli 60.000 TL üzerinde hak sahipleri sahip oldukları mevcut bağımsız bölümleri adedince bağımsız bölüm talep edebileceklerdir.

Hak Sahibi tarafından tercih edilen gayrimenkul tiplerinin Bakanlıkça belirlenecek yönteme (kura, SPK lisanslı değerleme firması vb.) göre asgari borçlanma gözetilerek dağılım gerçekleştirilecektir.

Gayrimenkul dağılımları Bakanlıkça belirlenecek yöntem ve Gayrimenkul tipine göre tek seferde yapılabileceği gibi gruplar halinde de yapılabilir.

Dağılım sonrası hak sahibine isabet eden gayrimenkul veya gayrimenkullerin şerefiyeli gayrimenkul bedeli kıymet takdir bedelinden fazla olması halinde Bakanlığa borçlanacaktır.

Hak sahipleri gayrimenkul teslimini takip eden aydan başlamak üzere 240 aya kadar vade ile her yıl Ocak ayında Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi (YI-UFE) oranlarına bakılarak düşük olan değer nispetince arttırılacak bedel üzerinden ödeme yapacaklardır.

Bakanlıkça kura yöntemi ile gayrimenkullerin dağılımı yapılması halinde kuraya katılmayan / kura yerinde bulunmayan hak sahipleri için resen kura çekilişi yapılacaktır.

Hak sahipleri gayrimenkul dağılımı sonrası Gayrimenkul Devir Sözleşmesi imzalamadan evvel olması şartıyla istedikleri takdirde; gayrimenkul dağılımı sonrasında takip eden 15 gün içerisinde Bakanlığa bildirilmek üzere İdareye yazılı olarak müracaat ederek kendi aralarında gayrimenkul değişikliği (becayiş) yapabilirler.

Gayrimenkullerin dağılımı sonrasında takip eden 15 gün içerisinde Bakanlığa bildirilmek üzere İdare'ye yazılı olarak müracaat edilerek, hak sahiplerine isabet etmemiş olanlar ile proje kapsamında üretilen diğer gayrimenkuller için de borçlanma bedelini düşürmek maksadıyla becayiş hakkı kullanılabilir. Bu durumda olan gayrimenkul için birden fazla hak sahibinin becayiş talebinde bulunması halinde dağılım kura sonucu belirlenecektir.

Hak sahiplerine teslim edilen gayrimenkulün abonelik işlemleri hak sahipleri tarafından yapılacak ve masrafları hak sahipleri tarafından karşılanacaktır.

Hak sahibi gayrimenkul dağılımı sonucunu gayri kabili rücu eder. Hak sahibi dağılımı sonucunda kendisine isabet eden konut nitelikli bağımsız bölümün/bölümlerin ve/veya işyeri niteliğindeki bağımsız bölümün/bölümlerin büyüklüğüne, bedeline, borçlanma yükümlülüklerine itiraz etmeyeceğini gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. 

Herkes konutunun tapusunu alacak

Uzun yıllardır imar ve mülkiyet sorunlarıyla Beykoz’un talihini değiştireceği yorumları yapılan proje kapsamında hak sahipleri, projenin sonuçlanması ile birlikte bağımsız birimlerine ait tapularına kavuşacaklar.

82 bin 792 m2’lik alanda toplam 776 yeni konutun inşa edileceği projede mevcut büyüklüklerine göre 47 de iş yeri yapılacak.

Haber Merkezi

Beykoz ekibi şampiyonluğu Boğaz turuyla kutladı
Önceki Beykoz ekibi şampiyonluğu Boğaz turuyla kutladı
Kanlıcaspor Beykoz’da Tuzla 1954’e mağlup oldu
Sonraki Kanlıcaspor Beykoz’da Tuzla 1954’e mağlup oldu