Beykoz'da Çiğdem Mahallesi yine hareketli

  • 0
  • 19451
Beykoz'da Çiğdem Mahallesi yine hareketli
Beykoz'da Çiğdem Mahallesi yine hareketli
Beykoz'da Çiğdem Mahallesi yine hareketli

Beykoz'un gündeminden düşmeyen imar planlarına yönelik toplumun çeşitli kesimlerinden farklı sesler geliyor. Çiğdem Mahallesi'nde tedirginlik sürüyor

Daha önce, İBB'ye giderek, 1/5000 Ölçekli Beykoz Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Revizyon 1. Etap Nazım İmar Planı'na itiraz dilekçesi veren Çiğdem halkı bu kez de yürüyüş yaptı.

Çiğdem Mahallesi sakinleri, Beykoz Belediyesi tarafından uygulamaya konulmak istenen 1/1000’lik imar planına karşı topladıkları itiraz dilekçelerini yaptıkları yürüyüşün ardından teslim etti.

Çiğdem Mahallesi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği öncülüğünde gerçekleştirilen yürüyüşe 100’ün üzerinde mahalleli katılırken, 500’ün üzerinde itiraz dilekçesinin teslim edildiği kaydedildi.

SON TARİH 11 ŞUBAT

Ayrıca, imar planına karşı bireysel itiraz dilekçelerinin son teslim tarihinin 11 Şubat olduğu ve mahalle sakinlerinin bu süre zarfında dilekçelerini teslim edebilecekleri belirtildi.

Yapılan değerlendirmede ise; "Planlama alanında Kentsel Dönüşüm Alanı, Özel Proje Alanı gibi alanlar tanımlanmıştır. Ancak bu alanlarda halihazırda yaşayan komşularımızın hak sahipliği, mahalledeki tarihleri, komşulukları belirsizliğe bırakılmaktadır. Plan paftalarında yer alan söz konusu alanlara ilişkin herhangi bir plan notu, plan hükümlerinde yer almamaktadır. Ost ölçek planın emrettiği biçimde organizasyon, finansman, uygulama süreçlerini yönetecek biçimde bu ölçek planın alması gereken kararlar alınmamış komşuluğumuz, hak sahipliğimiz belirsizliğe bırakılmıştır.

Planlama alanında çok sayıda komşumuz, okul alanı, park alanı, sağlık tesisi v.b donatı alanlarında kalmaktadır. Plan bu kararları almakta ancak zikredilen durumdaki komşularımızın mahallede kalmasına veya devamındaki uygulamalarda haklarının nasıl korunacağına dair bu ölçekte alması gereken alt ölçek planlar için yönlendirici olacak düzenleyici kararları almadığı gibi, söz konusu uygulamaları da keyfiyete bırakmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Haber Merkezi

Beykoz'da sporseverler Riva Koşusu’nda buluşuyor
Önceki Beykoz'da sporseverler Riva Koşusu’nda buluşuyor
Beykoz'da husumetlisini kız arkadaşıyla kandırarak kaçırdı
Sonraki Beykoz'da husumetlisini kız arkadaşıyla kandırarak kaçırdı