Beykoz'da bu pazar seçimi kim kazanır?

  • 0
  • 22812
Beykoz'da bu pazar seçimi kim kazanır?
Beykoz'da bu pazar seçimi kim kazanır?
Beykoz'da bu pazar seçimi kim kazanır?
Beykoz'da bu pazar seçimi kim kazanır?

İKON Araştırma, Dost Beykoz adına yapmış olduğu anketin sonuçlarını açıkladı.

Beykoz genelinde 9 anketörün toplam 21 gün boyunca yaptığı çalışmada 832 kişi ile yüz yüze görüşüldü. Beykoz'un mahallelerinin tamamını kapsayan araştırmada bölgesel ve genel siyaset konularında çarpıcı sonuçlara ulaşıldı.

Dost Beykoz Haber Merkezi’nde İmtiyaz Sahibi Kader Gür, Sorumlu Yazıişleri Müdürü Sinan Kavrak ile Yazarlar Muharrem Kaşıtoğlu ve Mehmet Ali Anafarta’yla bir araya gelen İkon Araştırma Yetkilileri Recep Minga ve Selman Minga barkovizyon eşliğinde dev anketin sonuçlarını değerlendirdi.
 
Tarihi Ankette Çarpıcı Sonuçlar!..
Katılım, Demografik Bilgiler, Hizmet Değerlendirmeleri ve Çapraz Analizler ana başlıklarından oluşan dev anketin sonuçları Beykoz da bilinmeyen bir çok gerçeği de gün yüzüne çıkardı.
Beykoz’un her mahallesinde yapılan ilk anket
Sonuçların güvenilirliği açısından Beykoz’un her mahallesinde anket çalışması gerçekleştirilirken, her mahallede kaç kişinin anket çalışmasına katılacağı mahallenin seçmen sayısına göre belirlendi.
Yine nüfus ve cinsiyet oranı ile eğitim ve mesleki bilgiler de anket çalışmasının maksimum güvenilirliği açısından Beykoz’un demografik yapısı göz önünde bulundurularak tespit edildi.
 
 
Güven oranı % 97,3’le uluslar arası standartların üzerinde
İkon Araştırma 400 kişinin katılımıyla gerçekleştirilecek bir anket çalışmasında% 95 güven düzeyine ulaşılabildiğini açıklarken, Beykoz’da mahallelerin tamamını kapsayan bir çalışma yaptıklarını ve 832 kişinin katıldığı uluslar arası standartların çok üzerinde bir çalışmaya imza attıklarını ifade etti.
832 denek ile % 97,3 güven düzeyine ulaştıklarını belirten İkon Araştırma yetkilileri yanılma payının denek sayısının artmasıyla % 3’lere kadar düştüğünü söyledi.
Demografik Bilgiler 
 
Anket çalışmasına katılan 832 deneğin % 55’i erkek ve % 45’i bayanlardan oluşuyor. Bu oran aynı zamanda Beykoz’un kadın-erkek nüfus oranıyla da yaklaşık olarak aynı.
 

Deneklerin yaş dağılımları nüfus oranına göre belirlendi;  

 
60 yaş ve üzeri :%    6
54-59 yaş  : %   5
48-53 yaş  : % 10
42-47 yaş : % 15
36-41 yaş : % 16
30-35 yaş : % 16
24-29 yaş : % 15
18-23 yaş : % 17

 

Anket çalışmasına katılan deneklerin mesleki durumu da Beykoz gerçekleriyle belirlendi; nüfusunun büyük çoğunluğu işçi ve esnaftan oluşan Beykoz’da ev hanımları ve genç nüfus nedeniyle öğrenciler ilk dört sırayı paylaştı.

Deneklerin Mesleki Durumları 

 
İşçi        % 24,4
Esnaf     % 21,3
Ev Hanımı  % 18,3
Öğrenci      % 11,3
Ser. Meslek  %   9,8
Emekli   %   7,1
Memur :  %   4,8
Öğretmen   %   2,1
Yönetici   %   1,0

Eğitim Düzeyleri 

Beykoz’un en büyük sorunlarından biri kabul edilen eğitim düzeyini düşüklüğü anket çalışmasında dikkat edilen hususların başında geldi. Anket çalışmasına dahil edilen deneklerin % 84’ü ilk, orta ve lise mezunu insanlardan seçildi. % 16’lık kısım ise lisans ve yüksek lisans mezunu deneklerden.

 
İlkokul Mezunu   % 31,4
Lise       % 31,2
Ortaokul  % 20,7
Üniversite/Lisans  % 10,0
Yüksek Okul/Ön Lisans  %   5,5
Yüksek Lisans   %   1,1

 Beykoz’da ikamet süreleri 

Anket çalışmasına katılan deneklerin yaklaşık % 80’i 16 yıldan fazla bir zamandır Beykoz’da oturuyor. Bu yüksek oran Belediye Başkanlığı adaylıklarında Beykoz dışından gelecek adayların kabul görmemesinin nedenini açık bir şekilde gösteriyor.  

16 yıldan fazla : % 78,3
11-15 yıl  : %   8,7
1-5 yıl    : %   6,1
6-10 yıl   : %   5,6
1 yıldan az  : %   1,3

Denekler hangi kriterlere göre oy kullanıyor? 

Partiye Oy Veririm : % 62
Adaya Oy Veririm : % 34
Ailemin Kararına Göre : : % 4

Bu Pazar Yerel Seçim Olsa Hangi Partiye Oy Verirsiniz? 

Anket çalışmasının en can alıcı sorusunda çalışma sadece mahalleleri kapsıyor.2014 Mahalli Genel Seçimleri’nde yaklaşık 17 000 bin seçmeni olan köylerin de mahalle statüsünde oy kullanacak olması bu sonuçlara önemli oranda etki edecek. Beykoz’un tüm mahallelerinde yapılan ancak köylerin dâhil edilmediği bu sonuçlarda AK Parti ile CHP arasındaki fark 13 puan.

AK Parti   : % 41,8
CHP    : % 28,9
MHP  : % 11,2
SP    : % 10,1
BBP   : %   0,9
BDP (DTP) : %   0,5
Kararsız : %   6,6
 
Mevcut Hükümetin İcraatlarını Beğeniyor musunuz?
 
Anket çalışmasına katılan deneklerin % 57’si mevcut hükümetin çalışmalarını beğendiğini ifade ediyor. AK Parti’ye yerelde % 41,8 oy veren deneklere ilave olarak diğer parti seçmenlerinden de yaklaşık % 17’lik bir kitle AK Parti’nin ulusal icraatlarını beğendiğini belirtiyor.
 
Beğeniyorum : % 57
Beğenmiyorum : % 35
Fikrim Yok : %   8

Beykoz’u Nerelerden Takip Ediyorsunuz? 

 
Burada Belediye toplantılarının, bültenlerinin, pankart ve broşürlerinin son derece yetersiz olduğu dikkat çekerken, birinci sırayı Türkiye genelinde de çok etkili olan Beykoz Yerel Basını alıyor. Yerel gazetelerin yanında ikinci sırada % 24,9 ile “Çevreden Duyma” yani fısıltı gazetesi var. Yani “maalesef”Beykoz’da % 24.9’luk bir kesim hayatı çevresindekilerin anlattıkları kadarıyla takip edebiliyor. Özellikle Twitter’i son derece aktif kullanan siyasileri üzecek bir ayrıntı; Sosyal Medya dediğimiz Twitter ve FacebookPaylaşım sitelerinden takip oranı sadece % 2.
 
Yerel Gazeteler % 30,5
Çevreden Duyma % 24,9
İnternet    % 17,9
Televizyon  % 13,9
Pankart-Broşür %   7,5
Sosyal Medya %   2,0
Ulusal Gazeteler %   1,7
Belediye Toplantıları %   1,4
Radyo   %   0,2

 

Beykoz’da Bilinen Yerel Gazeteler; 

Bu konu başlığına yorum yapmayı çok şık bulmuyoruz. Ancak deneklere yöneltilen sorularda gazete isimleri seçenek olarak verilmeden, “hangi yerel gazeteyi takip ediyorsunuz?” sorusuna verilen cevabın sonuçları aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Dost Beykoz   : % 51,7
Beykoz Postası : % 13,9
Doğuş Haber  : % 13,7
Beykoz Güncel : % 13,0
Özgün Haber  : %   7,7

 

Hizmet Değerlendirmeleri

Beykoz Belediyesi’nin Hizmetlerini Beğeniyor musunuz?  
İmar konusunda beklentilerin yüksek olması Belediyenin hizmetlerini beğenmeyenlerin oranını % 45’lere çıkarıyor. Zira Beykoz’un en öncelikli sorununa Alt Yapı ve İmar diyenlerin oranı % 37,4.
Beğeniyorum       % 47,0
Beğenmiyorum :   % 45,0
Fikrim yok    % 8,0

 

Beykoz’un En Önemli ve Öncelikli Sorunları? 

Alt Yapı   % 19,2
Tapu-İskân-2B    % 18,2
Çöpler-Temizlik  % 12,8
Sosyal İmkânlar  % 11,7
Park-Bahçeler  % 9,9
Okul-Eğitim     % 8,4
Kültürel   % 7,8
Güvenlik   % 7,4
Spor İmkânları   % 4,5
Beykoz Belediyesi’nin Beğenilen Hizmetleri 
 
 Park-Bahçeler  % 21,2
 Çöpler-Temizlik % 17,3
 Altyapı   % 11,1
 Kültürel Etkinlikler % 10,9
 Okul-Eğitim    % 10,5
 Güvenlik  %   9,2
 Spor İmkânları : %   9,0
 Sosyal İmkânlar %   8,3
 Tapu-İskân-2B %   2,6

 

Beykoz Belediyesi’nin Beğenilmeyen Hizmetleri 

Altyapı   % 17,4
Tapu-İskân-2B   % 14,4
Çöpler-Temizlik   % 12,4
Sosyal İmkânlar    % 11,4
Park-Bahçeler   % 11,4
Okul-Eğitim   % 9,1
Güvenlik      % 9,0
Kültürel Etkinlikler  % 8,2
Spor İmkânları :  % 6,6

 

Çapraz Analizler

Oy Verilecek Partiye Göre Oy Verme Kriterleri: 
Bu analizde sonuçlar son derece çarpıcı. AK Parti Seçmeninin % 71,4’üPartisine büyük bir sadakatle bağlı. Zira “aday kim olursa olsun partime oy veririm diyor. % 24,3’ü ise adaya oy veririm” diyor.
Bu açıdan CHP seçmeninin tavrı yarı yarıya. CHP Seçmeninin % 52,5’i “partime oy veririm” derken, % 43,8’i ise (adaya oy veririm” diyor. CHP seçmeni adayın kriterlerine önem veriyor. Bu durum hangi parti olursa olsun güçlü adayların CHP’den oy alabileceği anlamı da taşıyor.
MHP’de ise sonuç AK Parti seçmenine yakın bir seyir izliyor; “Partime oy veririm” diyen seçmen % 65,5 iken “Adaya oy veririm” diyenlerin oranı % 32,8.
 
Oy Verilecek Partiye Göre Belediye’nin Hizmetlerini Beğenme:
 
Bu değerlendirmede deneklerin oy verecekleri partiye göre belediye hizmetlerini beğenisi ölçülüyor.
 
AK Parti açısından:
 
AK Parti seçmeninin % 65,4’ü Beykoz Belediyesi'nin hizmetlerini beğendiğini ifade ederken, % 28,8 gibi bir oran Belediyenin hizmetlerinden memnun olmadığını belirtiyor. AK Partiye oy verecek olup belediye hizmetleri konusunu değerlendirmeye almayanların sayısı ise % 5,8
CHP açısından:
CHP seçmeninin %23,8’i Beykoz Belediyesi’nin hizmetlerini beğenirken, Belediye hizmetlerini beğenmeyen CHP seçmeninin oranı % 71,2. Fikri olmayanlar ise % 5.
 
MHP açısından:
 
MHP seçmeni Beykoz Belediyesi’nin hizmetlerini muhalefet partileri içerisinde en çok beğenen parti. MHP seçmeninin % 32,8’i Beykoz Belediyesi’nin hizmetlerinden memnun. % 57,4’ü ise memnun değil. Fikrim yok diyen seçmen sayısı ise bir hayli yüksek; % 9,8.
MHP’den sonra Beykoz Belediyesi’nin hizmetlerini en çok beğenen parti seçmeni (SP) Saadet Partisi seçmeninin % 29.1’i Beykoz Belediyesi’nin hizmetlerinden memnun. Beğenmeyenlerin oranı ise % 61,8.
 
Oy Verilecek Partiye Göre Hükümet İcraatlarını Beğenme: 
 
AK Parti açısından:
 
AK Parti seçmeni Beykoz Belediyesi’nin hizmetlerinden memnuniyet noktasında % 65,4 ile memnun olduğunu ilan ederken Hükümet İcraatlarına göre beğenme oranı Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan faktörüyle tavan yapıyor. AK Parti seçmeninin % 86,9’u Hükümet icraatlarını beğendiğini ilan ederken % 8,5’lik kısmı beğenmediğini belirtiyor. Fikri olmayanlar ise % 4,6.
 
CHP açısından:
 
CHP’de bu oran hayli ilginç. CHP seçmeninin % 75,6’sı hükümetin icraatlarından memnun olmazken, memnun olanların oranı % 20,5 ile son sıradaki Saadet Partisi’nden 2,5 puan daha yüksek.
 
MHP açısından:
 
MHP’de Hükümet icraatlarını beğenenlerin oranı % 31,1 olurken, beğenmeyenlerin oranı % 55,7. Fikri olmayanlar yine çok yüksek; % 13,1.
 
Saadet Partisi açısından:
 
SP’de hükümet icraatlarını beğenme oranı % 18,2 olurken, beğenmeme oranı% 69,1. Fikri olmayanlar % 12,7.
 
Eğitim Düzeyine Göre Belediye’nin Hizmetlerini Beğenme:
 
İlkokul Mezunlarının % 51,2’si, Yüksek Lisans ve Üzeri Mezunların ise % 50’siBeykoz Belediyesi’nin hizmetlerini beğeniyor. Ortaokul Mezunlarında beğeni oranı % 48,2 olurken Lise Mezunlarında beğeni oranı % 43,5’e düşüyor. 
 
Mesleğe Göre Belediye’nin Hizmetlerini Beğenme: 
 
Çeşitli meslek gruplarına göre Beykoz Belediyesi'nin hizmetlerinden memnuniyet oranlarını ölçmeyi amaçladığımız bu çalışmada da enteresan sonuçlara ulaştık;
En yüksek memnuniyet oranları; 
Ev Hanımları   : % 55,7
Öğrenciler   : % 54,3
Memurlar    : % 52,2
Öğretmen   : % 50,0
İşçi       : % 48,7
Serbest Meslek  : % 44,7
Esnaf      : % 38,2
 
Mesleğe Göre Hükümet İcraatlarını Beğenme:
 
En yüksek memnuniyet oranları;
Ev Hanımları   % 66,7
Öğretmen   : % 66,7
Öğrenci       % 60,0
İşçi      : % 58,1
Esnaf      : % 53,9
Memur     : % 52,2
Serbest Meslek  : % 51,1
 
Dost Beykoz / Özel Haber                 
Beykoz Belediyesi 2013 hedeflerini Abanat'ta belirledi
Önceki Beykoz Belediyesi 2013 hedeflerini Abanat'ta belirledi
Beykoz’da Boğaza nazir iftar çadırı dolup taşıyor
Sonraki Beykoz’da Boğaza nazir iftar çadırı dolup taşıyor
Yorumlar (0 Yorum)

Bu içeriğe yorum yapılmadı, yorum yapmak ister misin?

Yorum Yaz