Beykoz’da basit tadilata bile izin verilmedi

  • Güncelleme: 14.04.2021 18:13
  • Okunma: 6929 kez
  • Yorum: 1
Çok sayıda vatandaşın tadilat yapmak amacıyla talepte bulunması üzerine İstanbul Valiliği harekete geçti.
Beykoz’da basit tadilata bile izin verilmedi

Talepler karşısında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan görüş soran İstanbul Valiliği’ne verilen cevabı yazıda SİT alanı ve Boğaziçi Öngörünüm Bölgelerinde bunun mümkün olmadığı belirtilirken, diğer alanlardaki taşınmazlarda yapılması mümkün olan basit tadilatlara ilgili kurumların izin verebileceği ifade edildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 31 Mart 2021 tarihinde İstanbul Valiliği’ne gönderdiği yazıda, “İstanbul İli sınırları içerisinde bulunan doğal sit alanları ve tabiat varlığı bulunan parsellere ilişkin ilgili Belediye Başkanlıklarınca tescilli veya tescilsiz yapılara ait güçlendirme projelerinin ilgili TVK Komisyon gündeminde görüşülmesine yönelik taleplerinin olduğu, özellikle 2863 sayılı Kanun kapsamında kalan; Sarıyer, Beşiktaş, Beykoz ve Üsküdar İlçelerinde de bulunan yapı kayıt belgesi almış birçok yapıya ilişkin güçlendirme başvurusunun Valiliğinize iletildiği, yapı stokları bakımından ise bahsi geçen bu bölgelerde de yer alan çoğu yapının güçlendirilmesi gerektiği belirtilmekte olup 2863 sayılı Kanun kapsamındaki tescilli veya tescilsiz yapıların güçlendirme projeleri onay taleplerinin ilgili TVK Bölge Komisyon gündemine alınarak değerlendirilmesine ilişkin Bakanlığımız (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) görüşü sorulmaktadır.” şeklindeki ifadelerle talebin özeti yapıldı.

Diğer yandan, doğal sit alanlarında kalan ve "yapı kayıt belgesi" alınmış yapılarda basit tamir, onarım ve tadilat yapılıp yapılamayacağı da soruldu…

Bakanlık, 31 Mart 2021 tarih ve E-90239412-252.99-674717 sayılı yazısının sonuç bölümünde şu ifadelere yer verdi.


 

Bu itibarla, "Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" ve "3. Derece Doğal Sit Alanı" olarak tescil edilmiş alanlarda 3194 sayılı İmar Kanununun Geçici 16. maddesi doğrultusunda "Yapı Kayıt Belgesi" alınmış yapılara yönelik basit tamir, onarım ve tadilat taleplerinde; 18/11/1983 tarihli ve 2960 sayılı Boğaziçi Kanununda tanımlanan Boğaziçi sahil şeridi ile öngörünüm ve gerigörünüm bölgesinde kalan yapılar, üçüncü kişilere ait özel mülkiyete konu taşınmazlarda kalan yapılar ve kesinleşmiş planlar neticesinde sosyal donatı alanı olarak belirlenmiş taşınmazlar üzerinde bulunan yapılar ile Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar doğrultusunda "Yapı Kayıt Belgesi" alınamayacak diğer alanlarda kalan yapılar ve kesin yapı yasağı getirilmiş alanlarda kalan yapılar hariç olmak üzere diğer yapılar için;

Alanın ve/veya yapının tabi olduğu diğer mevzuat hükümleri açısından bir sakınca bulunmaması,

İlgili mevzuatı uyarınca yapı kayıt belgesinin geçerlilik durumu ile yapının 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapı olup olmadığının ilgili İdaresince değerlendirilmesi,

Ayrıca yapı kayıt belgesi alınan yapıyla sınırlı kalması, ilave inşaat alanı ihdas edilmemesi ve tüm uygulama ve denetim sorumluluğu ilgili İdaresinde olması koşullarıyla söz konusu taleplerin ilgili İdarelerce sonuçlandırılabileceği kaydedildi.

Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler: Beykoz, Tadilat, Bakanlık

Yorumlar (1 Yorum)

uğur kakıcı (1 ay önce)

Bunlar yine bunlar bişeyler bulup bu milletin üç kuruşluk malına beş kuruşluk masraf edip yıkarlar ama odacısından amirine kimse unutmasın her yapılanın yanlışın bir dieti var oda er yada geç ö de ne cek

Yorum Yaz