Beykoz'da, AK Parti: 48,71 CHP: 33,47

  • 2014.09.02 00:00
  • Güncelleme: 01.12.2013 00:11
  • Okunma: 12766 kez
  • Yorum: 0
30 Mart 2014 Yerel Seçimleri’ne yönelik yapılan son kamuoyu araştırmasından çarpıcı sonuçlar çıktı.
Beykoz'da, AK Parti: 48,71 CHP: 33,47

Adının açıklanmasını istemeyen bir aday adayının yaptırdığı geniş kapsamlı anket çalışmasından çarpıcı sonuçlar çıktı. 1600denek üzerinden yapılan ve % 1,5-2,5aralığında yanılma payı bulunan anket çalışmasıBeykoz’un 18 mahallesi ve 13 köyünde olmak üzere toplam 31 bölgesinde yapıldı.

Anket sonuçları Beykoz’da oluşturulmaya çalışılan algının aksine 2-B ve tapu çalışmalarınınBeykozlular tarafından kabul gördüğünü teyit ederken, ana muhalefet partisi CHP’nin uyguladığı bilgi kirliliği politikalarının karşılık bulmadığını gösterdi.

Beykoz ve İBB oylarının Türkiye’nin en büyük araştırma şirketlerinden Konda vePolmark’ın sonuçlarına paralel çıkması çalışmanın ciddiyetini ortaya koyarken, aday adaylarına yönelik parti seçmeni ve genel seçmenlere sorulan sorulardan da çarpıcı sonuçlar elde edildi.

Anket çalışmasının ulaştığı diğer bir önemli sonuç ise kentlilik ve Beykozluluk kimliğine yönelikti. Anket çalışmasına katılan deneklerin % 25’i kendilerini Beykozlu olarak tarif ederken, % 11,45’i Rizeli, % 10,50’si Giresunlu ve % 9,54’ü ise Kastamonulu olarak tarif etti.

Aday adayları içinden Beykoz’da en çok tanınan siyasetçi % 96 ile Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek olurken onu Muharrem Ergül ve Alaattin Köseler takip etti.

Yücel Çelikbilek’i başarılı bulan seçmenlerin sayısının yüksekliği (% 75) 2-B ve tapu sorunlarının çözüldüğüne yönelik inancın arttığı sonucunu doğururken Beykoz’un en öncelikli sorununun halen daha Tapuİmar ve 2-B olması çalışmaların daha etkin bir şekilde paylaşılması gerektiği gerçeğine bir kez daha dikkat çekti.

30 Mart seçimlerinde AK Parti’ye oy verecek olan seçmenlerin oranı % 48,71 olurkenCHP’nin oranı % 33,47’de kalmıştır. Ancak % 11,49’luk kararsız seçmen ve köylerin ilk defa mahalle statüsünde ilçe belediyesine oy verecek olması seçimi doğrudan etkileyecek önemli faktörlerdir.

Diğer bir önemli sonuç ise Belediye Başkanı’nın Beykozlu olmasına yönelik sorulan soru oldu. Bu soruya verilen cevaplardan seçmenin % 76’sının Beykozlu olmayan bir adaya oy vermeyeceği sonucu çıktı.

Anket Raporu

Bu çalışma 30 Mart 2014 Belediye Başkanlığı seçimlerine yönelik Beykoz Halkının Siyasi Tercihlerini tespit etmek amacıyla 20-28 Kasım tarihleri arasında yapılmıştır.

ARAŞTIRMA YÖNTEMİ

Bu araştırma Beykoz ilçesinde ikamet eden 18 yaş üstü toplam 1600 kişiyle yüz yüzegörüşme yöntemiyle anket yapılarak gerçekleştirilmiştir. Anketin yanılma payı %1,5-2,50 aralığındadır.

Araştırma Beykoz’un toplam 31 mahalle ve köylerinde yapılmış olup ağırlıklı araştırma yapılan yerlerin listesi rapor sonunda sunulmuştur.

Yine araştırmada yoğun bir Beykozluluk kimlik bilinci olduğu ortaya çıkmıştır. Katılımcıların % 24’ü kendini Beykozlu olarak tanımlamıştır. Bu oranı % 11 oranla Rize, % 10 oranla Giresun, % 9 oranla Kastamonu, % 8 oranla Trabzon, % 5 oranla İstanbul takip etmektedir. Hemşehri grubunun dağılımı araştırma yapılan mahallelerin etnik yapısına paralellik oluşturmaktadır. Örneğin; Rize hemşehri grubunun yoğun yaşadığı Çubuklu, Çavuşbaşı ve Kavacık mahalleleri araştırma yapılan yoğun yerler arasında ilk beş içinde yer almaktadır.

ARAŞTIRMANIN ÖZET ANALİZİ

Ankete katılan kişilere AK Parti ve CHP’den Belediye Başkan Aday Adayı olan 14 kişinin ismi okunmuş ve bu kişileri tanıyıp tanımadığı sorulmuştur. Bu soruya katılımcıların  %96’sı mevcut Belediye Başkanı Yücel ÇELİKBİLEK’i tanıdığını belirtmiştir. İkinci olarak % 80 oranla 5. Dönem AK Parti Belediye Başkanı Muharrem Ergül’ü, üçüncü olarak %67 oranla 4. Dönem CHP Belediye Başkanı Alaattin Köseler’i tanıdığını söylemiştir.

Bu üç isimin ardından Belediye Başkan aday adayları içinden  %55’lik bilinirlik oranıyla Ali BİLİR, % 54’lük bilinirlik oranıyla Yüksel BAKİ, % 50’lik bilinirlik oranıyla CHP’nin aday adayı Hızır YILMAZ ve % 48 bilinirlik oranıyla yine CHP’nin aday adayı Aydın Düzgün takip etmektedir.

Bu Pazar bir milletvekili seçimi olsa Hangi Partiye Oy Verirsiniz? Sorusuna verilen cevapların dağılımı ise; % 48’i AK Partiyi, % 30’u CHP’yi tercih edeceği tespit edilmiştir. Diğer oy oranlarının dağılımları ise % 10 oranının altında kalmaktır.

30 Mart 2014’te yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimlerinde Hangi Partiye Oy Verirsiniz? Sorusuna verilen cevapların dağılımı ise % 52’si AK Parti, %  30’u CHP’yi tercih etmektedir. Diğer tercihler ise  %10 oranının altında kalmaktadır.

30 Mart 2014’de yapılacak Beykoz Belediye Başkanlığı seçimlerinde Hangi partiye Oy Verirsiniz? Sorusuna verilen cevapların dağılımı ise % 48’i AK Parti, % 33’ü CHP’yi tercih etmektedir. İBB-Beykoz Belediye Başkanlığı seçimleri karşılaştırılmasında ise AK Partinin oyu İBB’ye nazaran Beykoz’da % 4 düşmekte, CHP’nin oyu ise % 3 oranında artmaktadır. Ayrıca bu bölümde  % 11 oranında kararsız seçmen de bulunmaktadır.

Ak Parti ve CHP’ye oy veren seçmenlere Beykoz Belediye Başkanlığı seçimlerini kazanma şansı verdikleri kişiler sorulduğunda; seçmenlerin % 72,75’i mevcut Belediye Başkanı Yücel ÇELİKBİLEK’i birinci sıraya , % 5,12’lik oranla Muharrem Ergül’ü  ikinci sıraya koymuştur.

CHP’den Aday Adayı olan Alaattin KÖSELER ise  %34,37’lik kazanma şansı oranıyla CHP’nin  %33 lük oranının bir miktar üzerine çıkmıştır.

Mevcut Belediye Başkanı Yücel ÇELİKBİLEK’i Başarılı Buluyor musunuz? Sorusuna  %23 başarısız, %75 başarılı buluyoruz cevabı verilmiştir.

Mevcut Belediye Başkanı Y. ÇELİKBİLEK tekrar aday olursa oy verir misiniz?Sorusuna % 20 oranında oy vermeyeceğini, % 79 oranla oy vereceğini belirtmişlerdir.

Araştırmaya katılanların  % 40‘ı Yücel ÇELİKBİLEK’in, % 18’i Muharrem Ergül’ün , % 13‘ü Yüksel Baki’nin ve % 10’u Ali Bilir’in AK Parti’nin Belediye Başkanı olmasını istediği isimler olarak sıralamaktadır.

CHP’den ise  % 31’lik oranla Alaattin KÖSELER’in, % 21‘lik oranla Aydın DÜZGÜN’ün, % 20’lik oranla Hızır YILMAZ’ın Belediye Başkanı olmasını istemektedir.

Beykoz’da çözümlenmesi gereken en acil sorun nedir? Sorusuna verilen cevapların ilk üç sıralaması ise İmar/2-B, Tapu, Ulaşım/Trafik/Yol sorunu karşımıza çıktığı saptanmıştır.

Belediye Başkan Adayının Beykoz’da ikamet ediyor olması önemli midir? Sorusuna ise  % 76’lık oranda önemlidir cevabı alınmıştır.

SONUÇ

Mevcut Belediye Başkanı  % 96’lık bir oranla Beykoz’da en fazla bilinirliği olan kişi olarak Aday Adayı listesinin başında yer almaktadır.  AK Parti’den 5. Dönem Belediye Başkanı Muharrem Ergül ve CHP’de 4. Dönem Belediye Başkanlığı yapan Alaattin Köseler’in bilinirlik oranı diğer adaylara nazaran daha yüksektir.

Yücel Çelikbilek’i başarılı bulan seçmenlerin sayısının yüksekliği (% 75) 2-B ve tapu sorunlarının çözüldüğüne yönelik inancın arttığı sonucunu doğurmaktadır.

30 Mart seçimlerinde AK Parti’ye oy verecek olan seçmenlerin oranı % 48,71 olurken CHP’nin oranı % 33,47’de kalmıştır. Ancak % 11,49’luk kararsız seçmen ve köylerin ilk defa mahalle statüsünde ilçe belediyesine oy verecek olması seçimin doğrudan etkileyecek önemli faktörlerdir.

Dost Beykoz / Özel Haber 

Yorumlar (0 Yorum)

Bu içeriğe yorum yapılmadı, yorum yapmak ister misin?

Yorum Yaz