Beykoz'da 115 bin kaçak bina af kapsamında olacak

  • 0
  • 20953
Beykoz'da 115 bin kaçak bina af kapsamında olacak
Beykoz'da 115 bin kaçak bina af kapsamında olacak

Gündemde olan imar affına SİT alanı olan bölgelerin dahil edilmesi durumunda Beykoz'daki kaçak binalar yasal nitelik kazanacak

AK Parti'nin seçim öncesi yasalaştırmayı düşündüğü imar affına SİT alanı olan bölgelerin dahil edilmesi durumunda Beykoz'da yıllarca tartışma konusu olan kaçak binalar yasal nitelik kazanmış olacak. Türkiye çapında 13 milyon kaçak yapı ve yasadışı inşa edilmiş bina kayıt altına alınacak. Aftan yaklaşık 50 milyar liralık gelir elde edilmesi hedefleniyor.

10 SORUDA İMAR BARIŞI

 

1 – KİMLER YARARLANABİLECEK?

31 Aralık 2017 tarihinden önce ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar imar barışından faydalanabilecek.

2 – BAŞVURULAR NEREYE YAPILACAK?

Düzenlemenin yasalaşıp Resmi Gaze­te'de yayınlanarak yürürlüğe girmesinin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve yetkilendireceği kuruluşlara başvurulabilecek.

3 – SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Bakanlık 31 Aralık 2018 tarihine kadar başvuruları kabul edecek. Bakanlar Kurulu isterse bu süreyi bir yıl daha uzatarak 2019 yılı sonuna çekebilecek.

4 – BAŞVURU BEDELİ NE KADAR?

Başvuru sahibi, arsa emlak değeri ile yapı yaklaşık maliyeti toplamı üzerinden yüzde 3 oranında bedel ödeyecek. Kayıt bedeline ilişkin oranı iki katına kadar artırmaya, yarısına ka­dar azaltmaya, ayrıca bölgelere göre kademelendirme yetkisi Bakanlar Kurulu'nda olacak.

5 – BAŞVURU SIRASINDA NELER DİKKATE ALINACAK?

Başvuruya konu yapının ve arsasının mül­kiyet durumu, yapı sınıf ve grubu ve diğer hususlar Bakanlık tarafından hazırlanan Yapı Kayıt Sistemi'ne yapı sahibinin beyanına göre kaydedilecek.

6 – İMAR BARIŞI NE GETİRECEK?

Ruhsatsız ve imar mevzuatına aykırı inşa edilmiş binalara verilecek yapı kayıt belgesi ile geçici olarak su, elektrik ve doğalgaz bağ­lanabilecek. Yapı kayıt belgesi verilen yapılarla ilgili alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezaları iptal edilecek.

7 – YAPI KAYIT BELGESİ NE KADAR GEÇERLİ OLACAK?

Yapı kayıt belgesi, yapının yeniden yapıl­masına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerli olacak. Yapı kayıt belgesi düzenlenen yapı­ların yenilenmesi durumunda yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulanacak. Yapının depreme dayanıklılığında sorumlu malik olacak.

8 – KAT MÜLKİYETİ ALINABİLECEK Mİ?

Yapı ruhsatı alıp da yapı kullanma izin belgesi almamış veya yapı ruhsatı bulunma­yan binalar yapı kayıt belgesi aldığında ve maliklerin yarısının onayının bulunması halinde yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edilebilecek. Bu durumda, yapı kayıt belgesi için belirlenen bedelin iki katı ödenecek.

9 – HAZİNE ARAZİSİNDEYSE NE OLACAK?

Yapı kayıt belgesi alınan yapıların, Hazi­ne'ye ait taşınmazlar üzerine inşa edilmiş olması halinde, bu taşınmazlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na tahsis edilecek. Yapı kayıt bel­gesi sahipleri ile bunların kanunî veya akdi mirasçı­larının talepleri üzerine taşınmazlar bakanlıkça rayiç bedel üzerinden doğrudan satılacak.

10 – PARA NEREDE KULLANILACAK?

İmar barışından 50 milyar lira gelir elde etmeyi planlayan hükümet, elde edilecek kaynağın kentsel dönüşüm projelerinde ve şehirlerin yeninden imarında kullanı­lacağını açıkladı.

BOĞAZ'DAKİ YALILAR DA AF KAPSAMINDA

İmar barışı düzenlemesinden en fazla yararlanacak bölgelerin başında Sarıyer, Beykoz ve Üsküdar gibi İstanbul Boğazı ön görünüm ve etkilenme alanında yer alan ilçeler geliyor. Beykoz'da 115 bin, Sarıyer'de 155 bin 484, Üsküdar'da 208 bin 800 yapı barıştan yararlanacak. Bu gayrimenkuller arasında 80'li yıllardan itibaren imar mevzuatına aykırı inşa İstanbul Boğazı'na nazır villalar yer alırken, yalılara ilave edilen eklentiler de imar barışından yararlanacak. Böylece, ön görünümdeki usulsüz yapılaşmalar, barınma amacıyla değil konuk ve ticari faaliyet amacıyla inşa edilen yapılardaki kaçak inşaatlar da meşru hale gelecek.

Kanlıca'daki Arif Bey Yalıları'na kaçak kat çıkıp yasadışı eklentiler yapan Reza Zarrab ile eşi Ebru Gündeş'in de imar barışından faydalanabileceği konuşuluyor.

REKOR BAŞVURU BEKLENİYOR

Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, düzenlemenin yapıların üzerindeki yıkım ve para cezası kararını iptal edeceği için rekor başvuru beklediklerini dile getirdi. Uygulamayla kat irtifaklı veya kat mülkiyetli olup, yapı tadil tutanağı nedeniyle yıkım kararı bulunan ve kredi çekilemeyen birçok yapının krediye uygun hale geleceğini belirterek, şöyle konuştu: “Çatı katlarındaki büyütmeler yasal hale gelecek. İskan olmadan cins değişikliği ile kat mülkiyetine geçiş sağlanmış olacak. Yapı kayıt belgesi için alınacak bedel emlak değeri üzerinden arsa tapulu yerlerde yüzde 3, kat mülkiyetli yerlerde yüzde 6 olacak.”

Haber Merkezi

 

İSKİ Çavuşbaşı Proje bilgilendirme toplantısı ertelendi
Önceki İSKİ Çavuşbaşı Proje bilgilendirme toplantısı ertelendi
Dost Beykoz Gazetesi Ekim 2023... 243. Sayı
Sonraki Dost Beykoz Gazetesi Ekim 2023... 243. Sayı