Beykoz Çiğdem Mahallesi planları yargıdan döndü

  • 1
  • 38965
Beykoz Çiğdem Mahallesi planları yargıdan döndü
Beykoz Çiğdem Mahallesi planları yargıdan döndü
Beykoz Çiğdem Mahallesi planları yargıdan döndü
Beykoz Çiğdem Mahallesi planları yargıdan döndü

Beykoz Çiğdem Mahallesi’nde Hasan Başkaya ve 131 kişinin bir araya gelerek açmış olduklar dava sonuçlandı.

Büyükşehir Belediye Meclisi’nde 13 Ekim 2017 tarihinde kabul edilen Çiğdem Mahallesi 1/5000 ölçekli Beykoz Geri Görünüm Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Revizyon 1. Etap Nazım Planlarına askı süresinde itiraz edilmiş ve mahkeme yürütmeyi durdurma kararı vermişti.

Verilen karar Çiğdem Mahallesi halkını memnun etmiş ve yapılan toplantılarda yürütmesi durdurulan planların büyük mağduriyetler oluşturacağı iddia edilmişti. Açıklamalarda planların bölgede birçok vatandaşın geleceğini belirsizleştirdiği dile getirilmiş, vatandaşların evlerinin planlarda okul alanı, park alanı, sağlık tesisi v.b donatı alanlarında kaldığı söylenmişti. Bu durum karşısında, Mahalle Muhtarı Murat Erdal’ın öncülüğünde bölge insanı birçok kez yürüyüş yaparak konuya dikkati çekmek istemişti.

Hal böyle olunca, İstanbul 6. İdare Mahkemesi’nin almış olduğu yürütmeyi durdurma kararı vatandaşlarca memnuniyetle karşılanmıştı ki, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yürütmeyi durdurma kararına itiraz etmişti.

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Dördüncü İdare Dava Dairesi yapılan itirazı karara bağlayarak Yürütmenin durdurulması kararını ortadan kaldırdı.

Yapılan duruşmanın karar bölümünde şu ifadelere yer verildi: “Açıklanan nedenlerle; itiraz isteminin kabulüne, İstanbul 6. İdare Mahkemesi’nin 03/02/2020 tarih ve E:2018/902 sayılı yürütmenin durdurulması istemi hakkında kararının kaldırılmasına, yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde yürütmenin durdurulması istemi hakkında yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın mahkemesine gönderilmesine 06/03/2020 tarihinde oy birliği ile karar verilmiştir.

Mahkemenin bu kararını yorumlayan Şehir Plancısı Erdal Uzuner kararın isabetli bir karar olduğunu ifade ederek şöyle dedi:

Çiğdem Mahallesi ve Çubuklu’nun bir bölümünü içine alan bölgenin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı hakkındaki yürütmeyi durdurma kararı, İstanbul 4. İdare Dava Dairesi’nin 06.03.2020 tarihli kararı ile iptal edilmiştir.  

Bu kararla 2017 yılında onaylanan Nazım İmar Planı hükümlerinin uygulanmasında ve planla ilgili işlemlerin yapılmasındaki engel ortadan kalkmış oldu.

Söz konusu Nazım İmar Planı’na yapılan itirazlar mahkeme süreci nedeniyle bekletilmekteydi. Bu kararla birlikte plana yapılan itirazlar İBB Meclisi tarafından karara bağlanabilecektir.  

Erdal Uzuner değerlendirmesinde, mahkemenin iptal gerekçesini; bilirkişi raporunun yetersiz olmasına ve bilirkişilerin uzmanlıkta yeterli olmamasına dayandırmasının altını çizdi.

İLGİLİ HABERLER:

Çiğdem Mahallesi'nde tapu mücadelesi sürüyor

Beykoz İmar kıskacından bir türlü çıkamıyor

Beykoz'da Çiğdem Mahallesi yine hareketli

Haber Merkezi

Görentaş Derneği Beykoz’da kamu kurumu gibi
Önceki Görentaş Derneği Beykoz’da kamu kurumu gibi
Boğazın Yargıçları Beykoz’daki turnuvada göz dolduruyor
Sonraki Boğazın Yargıçları Beykoz’daki turnuvada göz dolduruyor
Yorumlar (1 Yorum)

k k (4 yıl önce)

yatırım şart.boş araziler değerlendirilmeden duruyor.sosyal alanlar yapılırsa çok iyi olur.mesire alanı v.s.metro dendi oda olmayacak bu zihniyet yüzünden.kurunun yanında bari yaş yanmasın

Yorum Yaz