Beykoz Belediyesinde arsa satış ihalesi yapılacak

  • 0
  • 7615
Beykoz Belediyesinde arsa satış ihalesi yapılacak
Beykoz Belediyesinde arsa satış ihalesi yapılacak

Beykoz Belediyesi, ağaçlandırılacak alan ve yol olarak planladığı dere kenarındaki arazisini satışa koydu. Parsel için 26 milyon 787 bin TL istedi.

İstanbul’da Beykoz Belediyesi, Resmi Gazete’ye verdiği ilanla, İncirköy Mahallesi’nde bulunan 1756 metrekarelik, 2072 ada 36 parseli ihale yoluyla satışa çıkardı.

Söz konusu ilanda, satılacak olan parselin “ağaçlandırılacak alan ve yol” olarak planlandığı ve “bahçe vasıflı” olduğu belirtildi. Ayvalıdere veya Ağa Deresi vadisinde, dere kenarında uzanan tüfeği andıran bir şekilde olan parsel için 26 milyon 787 bin 692 TL muhammen bedel belirlendi. Satış ihalesi, 8 Aralık 2022 tarihinde Beykoz Belediyesi Encümen Salonunda yapılacak.

Beykoz Belediyesi, söz konusu parselin de aralarında bulunduğu belediyeye ait bazı gayrimenkullerin satılabilmesi için Belediye Başkanı Murat Aydın’a yetki verilmesi için geçtiğimiz eylül ayında belediye meclisine bir teklif sunmuştu.

Söz konusu arazinin ihale ilanında şu ifadeler yer verildi:

Beykoz Belediyesi taşınmazlarından, İncirköy Mahallesi 2072 Ada 36 Parsel 1756,57 m² yüzölçümlü taşınmaz 15.12.2021 onaylı İstanbul İli, Gümüşsuyu ve İncirköy Mahallelerinin Bir Kısmına Ait 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı kapsamında kalmakta olup, “Ağaçlandırılacak Alan ve Yol” olarak planlanmıştır.

Özel Hükümler 1. Proje alanları (2-B) 4. maddesinde uygulamaya konu alanlardaki plan kararıyla gelen donatıların % 40’ın altında kaldığı durumlarda; plan kapsamındaki tamamı donatıya konu parsellerden asgari % 40’a tamamlayacak “Eşdeğer Alan” oluşturabilecek parsel bedelsiz kamu eline geçecektir. Kamu kullanımına ayrılan alanlar hazine adına tescil edilecek olup, amacı dışında kullanılamaz. Eşdeğer alan: Plan bütünündeki kamu eline geçmesi gereken parsel yüzölçümünün % 60’ına mütekabildir. Eşdeğer alan kısmi veya hisseli olarak kullanılamaz.

Beykoz İlçesi, İncirköy Mahallesi 2072 Ada 36 Parsel 1756,57 m² yüzölçümlü bahçe vasıflı taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi kapsamında Kapalı Teklif Usulü’ ne göre yapılacak ihale yoluyla satılacaktır.

Haber Merkezi

İstanbul Osman Şimşek'i yalnız bırakmadı
Önceki İstanbul Osman Şimşek'i yalnız bırakmadı
Beykoz elektrik kesintileri (11-12-13 Aralık 2023)
Sonraki Beykoz elektrik kesintileri (11-12-13 Aralık 2023)
Yorumlar (0 Yorum)

Bu içeriğe yorum yapılmadı, yorum yapmak ister misin?

Yorum Yaz