Beykoz Belediyesi’nde ekonomi ne alem de?

  • 08.04.2021 19:32
  • Güncelleme: 08.04.2021 19:33
  • Okunma: 4967 kez
  • Yorum: 0
Beykoz Belediye Meclisi 2020 yılı faaliyet raporunu görüşerek onayladı. CHP'li Sataloğlu, partisi adına yaptığı konuşmada rakamları açıkladı.
Beykoz Belediyesi’nde ekonomi ne alem de?

Beykoz Belediyesi’nin ekonomik durumunu özetleyen Sataloğlu, belediyesi’nin parasının iyice azaldığını söyledi.

Sataloğlu, “ülkemizin genel ekonomik sorunları, maliyetlerin yükselmesi, halktaki hizmet beklentilerinin artması ile birlikte yerel idarelerin büyük bir bölümü finansman zorluğu çekmektedir.”ifadelerini kullandı.

Bu nedenle kaynakların savruk harcanmaması gerektiğini söyleyen Cemal Sataloğlu, “belediyeler kaynakları sınırlı olmasına rağmen sosyal yardımlara devam ediyorlar, mücadeleye devam ediyorlar. Salgın hastalık döneminde merkezi iktidarın başrolde olması gereken konularda sorumluluğun tamamını neredeyse yerel idareler üstlenmiştir.” dedi.

Murat Aydın ne kadar para harcadı?

Beykoz Belediyesi’nin yıllara göre harcadığı miktarları da açıklayan Sataloğlu şöyle konuştu: “Beykoz Belediyesinin 2020 yılında bütçe gideri 505 milyon 191 bin lira. Gelir ve gider arasındaki fark 210 milyon lira. 2019 yılında gelir ve gider arasındaki bu fark 61 milyon liraydı. 2018 yılında ise bu fark 28 milyon liraydı. Bankadaki nakit 2015 yılında 514 milyon, 2019 yılında 330 milyon lira 2020 yılı sonunda ise 172 milyon liradır.”

Bankadaki para hızla erimeye devam ediyor

Yeni yönetimin 2019 ve 2020 yıllarında yapmış olduğu harcama toplamı 951 milyon lira, son iki yılda harcanan tutardır bu... Dikkat ediniz bakın… 2013-2014-2015-2016 yıllarında toplam harcanandan daha fazla bu tutar. Bu 4 yılda harcanan para ise toplamda 870 milyon liradır.

Sayın Başkan 5 yılda 15 yıl hizmet derken aslında 5 yılda 15 yıldan daha fazla harcama yaparak parayı bitireceğiz demek istedi. 

Hizmet artışı maliyetinin gelirlerdeki artışla sağlanamaması,   borçlanmaya yol açacak ve belediye bir borç sarmalına girecektir,

 Personel maaşı için, çöplerimizi toplayabilmek için ve hatta yeşil alanların bakımı için kaynak ihtiyacına gereksinim olacak ve borç alacağız.

Artan borçlanma beraberinde faiz giderlerine de yol açacaktır Faize milyonları ödeyen bir belediye olacağız.

Yabancı borçlarımız artmış

2020 yılı mali bilançosuna göre kısa vadeli yabancı borçlarımız gecen yıla göre  yaklaşık 48 milyon artmış. Hazır değerlerimiz ise geçen yıla göre yaklaşık 160 milyon lira azalmıştır.

Beykoz Belediyesi mali resmine baktığımızda görülen veriler gelecek için kötü  sinyaller vermeye başladığını gösteriyor. Cari oran yaklaşık 2,5 kat azalmıştır. Kısa vadeli borçlar yaklaşık 48 milyon artmış, belediyenin toplamda yaklaşık 85 milyon borcu var.

Bankadaki nakit bir önceki yıla göre 158 milyon lira azalmıştır.

Beykoz Belediyesi öz gelirlerini arttıramadı, merkezi idareye bağlı kaldı. Vergi gelirleri ile çöplerimizi bile toplayacak durumda değiliz.

Beykoz’un kronik sorunları

Beykoz’un kronikleşen sorunlarını parklar yaparak çözemezsiniz. Bankada 2B’den gelirler var harcayalım anlayışı ile belediyeyi yönetiyorsunuz. 2020 yılında müdürlük bazında yaptığınız harcamalara baktığımızda yönetim vizyonunuzu net olarak görebiliriz.

Belediyelerin lokomotif müdürlüğü normalde fen işleridir. Fakat sizin park ve bahçeler üzerine kurduğunuz bir yönetim anlayışınız var. Park bahçeler müdürlüğünün bütçesi bir önceki yıla göre 22 milyon lira artmıştır. 2020 yılı için yaklaşık 50 milyon olarak bütçelenen müdürlük 2020 yılında bütçesini aşarak 82 milyon olarak kapattı.

Yapılmakta olan yatırımlar hesabında 2020 deki işlemi söylüyorum dikkat edin yaklaşık 133 milyon lira.   Bunun %45’i yani 68 milyon lirası park ve yeşil alanlara yapılan yatırımlar. 24 milyon lirası binalara yapılan, 40 milyon lirası ise yollara yapılan yatırımlar var.

Beykoz’un otopark sorununu çözeceğiz dediniz, bağımlılıkla mücadele edeceğiz dediniz, tam kapasiteli hastane yapacağız dediniz sorunlar aynen yerinde duruyor.

En önemli sorun olan imar sorunu daha bir karmaşık hale geldi. İptal kararları, gönderilen tebligatlar, kalem dahi oynatılamayan bazı mahallelerdeki imar durumu.

Beykoz Belediyesi’nin 2020 yılında 505 milyon lira bütçe gideri var

-Araç kiralama gideri olarak 24 milyon lira,

-Bisiklet eğitimi, çocuk spor oyunları festivali, turnuvalar için 2 milyon 603 bin lira,

- Ulusal  medya ve sosyal medya ile diğer tanıtım platformlarında klipler ve belgeseller için 11 milyon 506 bin lira 261 lira 2 kuruş,

-Kitap fuarları düzenlenmesi için 11 milyon 506 bin lira 261 lira 2 kuruş,

-Tematik festivaller düzenlenmesi için 11 milyon 506 bin lira 261 lira 2 kuruş,

Bu üç rakam kuruşuna kadar nasıl aynı çıkar nasıl aynı olur.Bizler bu kitapçıktaki verilerin sizin faaliyetlerinize ait veriler olduğunu dikkate alarak konuşuyoruz ama bu kitapçıktaki bilgilerin güvenirliliği şüpheli…

Başka bir örnek

Kapalı  yüzme havuzlarının yapılması için gerçekleşen maliyet 8 milyon 939 bin lira..

Nereye yaptınız kapalı yüzme havuzunu?

Park bahçeler müdürlüğünün gerçekleşme oranı % 165 bütçesini aşmış, sosyal yardım işleri müdürlüğünün bütçesinin  %13’ünü dahi kullanamamış. Tarımsal müdürlüğünün bütçesi ise %20’da kalmış tarıma verdiğiniz önemi bu veriden görebiliyoruz. Bilgi işlem müdürlüğü % 126 olarak bütçesini kullanmış.

Beytaş’ın işleri izaha muhtaç

Belediyenin bir iştiraki olan Beytaş’ın mali bilançosunu incelediğimizde burada da işlerin pekiyi gitmediğini görüyoruz. Beytaş Aş’nin Kısa vadeli borçları bir önceki yıla göre yaklaşık 12 milyon artmış, vadesi geçmiş ertelenmiş ve taksitlendirilmiş borçlar ise 9 milyon lira artmıştır.

Bankadaki para ise bir önceki yıla göre yaklaşık 7.5 milyon azalmıştır. Yapım işlerini idare kendisi yaptığı halde bu paralar nerelere gitti?

Beytaş’ın yapım işi ile ilgili bir ihalesi yok zaten ihale kanununun 3g maddesine göre bir istisnaya da tabi değil, yapım işleri, bu iştirakin yaptığı işlemler izaha muhtaç...

Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler: Beykoz Belediyesi, Cemal Sataloğlu