Siyaset

Beykoz Belediye Denetim Komisyonu yenilendi

Beykoz Belediye Denetim Komisyonu yenilendi
04.01.2018 15:20
| | |
5031

Beykoz Belediye Meclisi, 2018 yılının ilk toplantısı için Meclis Başkan Vekili İbrahim Hocaoğlu başkanlığında toplandı.

Denetim Komisyonu Üyeleri Seçildi 

Meclis, açılış ve yoklamanın ardından ilk olarak belediye müdürlük faaliyetlerini denetleyecek olan Denetim Komisyonu üyelerini seçti. Yapılan oylamayla belediye meclis üyeleri Tuncer Dede, İskender Öz, Yılmaz Işık oy birliğiyle Denetim Komisyonu üyeliğine seçildi.

“Denetim Komisyonunda Çalıştırılacak Uzman Kişi hakkındaki Yazı İşleri Müdürlüğü’nün Teklifi”, teklif karar olarak oy birliğiyle kabul edilirken “Sözleşmeli Personel İşlemleri hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Teklifi”, Hukuk Komisyonu’na havale edilerek oy birliğiyle kabul edildi.

Muhtarlara Nakdi Yardım Yolda

“İlçemizde bulunan 45 mahallemizin muhtarlıklarına hizmetlerin iyileştirilmesine yönelik nakdi yardım yapılması hakkındaki Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün Teklifi” ise Hukuk komisyonuna havale edilerek oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantıda grup adına gündem dışı söz alan AK Parti Grubu meclis üyesi Salim Öztürk, yeni yılın hayırlı olmasını dileyerek, CHP Beykoz İlçe Başkanlığı’na seçilen, CHP meclis üyesi Aydın Düzgün’ü, tebrik etti.

İstiklal Şairi merhum Mehmet Akif Ersoy da vefatının 81. yıldönümü dolayısıyla mecliste yâd edildi.

Denetim Komisyonu’nun görevleri

Denetim komisyonunca denetlenecek işleri Kanun; “belediyenin gelirleri, giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemleriyle” sınırlandırmıştır. Yani denetim komisyonunun belediyenin bütün işlemlerini denetleme yetkisi yoktur.

Denetlenecek işlerin başlıcasını oluşturan belediyenin gelirleri Belediye Kanunu’nun 59.uncu, belediyenin giderleri ise 60.ıncı maddesinde detaylı olarak belirtilmektedir.

Bu gelir ve giderlerin irdelenmesi halinde görüleceği üzere denetim komisyonunun denetim yetkisi belediyenin genel olarak “mali işlemlerinin” denetimini kapsadığı ortaya çıkmaktadır.

Dokuz başlık halinde sıralanmış olan belediyenin gelirleri şunlardır:

Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları

Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay

Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler

Taşınır ve taşınmaz malların kira, satış ve başka suretle değerlendirilmesinden elde edilecek gelirler

Belediye Meclisi tarafından belirlenecek tarifelere göre tahsil edilecek hizmet karşılığı ücretler

Faiz ve ceza gelirleri

Bağışlar

Her türlü girişim, iştirak ve faaliyetler karşılığı sağlanacak gelirler

Diğer gelirler

On dokuz başlık halinde sıralanmış olan belediyenin giderleri ise şunlardır:

Belediye binaları, tesisleri ile araç ve malzemelerinin temini, yapımı, bakımı ve onarımı için yapılan giderler

Belediyenin personeline ve seçilmiş organlarının üyelerine ödenen maaş, ücret, ödenek, huzur hakkı, yolluklar, hizmete ilişkin eğitim harcamaları ile diğer giderler

Her türlü alt yapı, yapım, onarım ve bakım giderleri

Vergi, resim, harç, katılma payı, hizmet karşılığı alınacak ücretler ve diğer gelirlerin takip ve tahsili için yapılacak giderler

Belediye zabıta ve itfaiye hizmetleri ile diğer görev ve hizmetlerin yürütülmesi için yapılacak giderler

Belediyenin kuruluşuna katıldığı şirket, kuruluş ve katıldığı birliklerle ilgili ortaklık payı ve üyelik aidatı giderleri

Mezarlıkların tesisi, korunması ve bakımına ilişkin giderler

Faiz, borçlanmaya ilişkin diğer ödemeler ile sigorta giderleri

Dar gelirli, yoksul, muhtaç ve kimsesizler ile özürlülere yapılacak sosyal hizmet ve yardımlar

Dava takip ve icra giderleri

Temsil, tören, ağırlama ve tanıtım giderleri

Avukatlık, danışmanlık ve denetim hizmetleri karşılığı yapılacak ödemeler

Yurt içi ve yurt dışı kamu ve özel kesim ile sivil toplum örgütleriyle birlikte yapılan ortak hizmetler ve proje giderleri

Sosyo-kültürel, sanatsal ve bilimsel etkinlikler için yapılan giderler

Belediye hizmetleriyle ilgili olarak yapılan kamuoyu yoklaması ve araştırması giderleri

Kanunla verilen görevler ve hizmetlerin yürütülmesi için yapılan diğer giderler

Şartlı bağışlarla ilgili yapılacak harcamalar

İmar düzenleme giderleri

Her türlü proje giderleri

Görüldüğü üzere belediyenin gelirleri vergi, resim, harç, kira, gayrimenkullerin satışı, su ücreti ve diğer gelirler olarak özetlenebilir. Belediyenin giderleri ise yine özet olarak genellikle mal ve hizmet alımları ile yapım işleri, personel ve kamulaştırma giderlerinden oluşmaktadır. Söz konusu bu giderler de ağırlıklı olarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre yapılan işlerdir. 

Haber Merkezi

 

Anahtar Kelimeler: Beykoz Haberleri, Denetim Komisyonu, Seçim, Tuncer Dede, İskender Öz, Yılmaz Işık

reklam
0 Yorum

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı

Yorum yaz

DOST BEYKOZ

"Beykoz'un Hür Gazetesi"