Belediye Meclisi'nde Vakıf tartışması

  • 0
  • 8071
Belediye Meclisi'nde Vakıf tartışması
Belediye Meclisi'nde Vakıf tartışması
Belediye Meclisi'nde Vakıf tartışması
Belediye Meclisi'nde Vakıf tartışması
Belediye Meclisi'nde Vakıf tartışması
Belediye Meclisi'nde Vakıf tartışması
Belediye Meclisi'nde Vakıf tartışması
Belediye Meclisi'nde Vakıf tartışması
Belediye Meclisi'nde Vakıf tartışması
Belediye Meclisi'nde Vakıf tartışması
Belediye Meclisi'nde Vakıf tartışması
Belediye Meclisi'nde Vakıf tartışması
Belediye Meclisi'nde Vakıf tartışması
Belediye Meclisi'nde Vakıf tartışması
Belediye Meclisi'nde Vakıf tartışması
Belediye Meclisi'nde Vakıf tartışması
Belediye Meclisi'nde Vakıf tartışması

Beykoz Belediye Meclisi'nin Aralık Ayı Olağan toplantısının 2. Birleşimi gerçekleştirildi.

Beykoz Belediye Meclisi'nin Aralık Ayı Olağan toplantısının 2. Birleşimi gerçekleştirildi.

Belediye Meclisi'nin Aralık Olağan toplantıları Pazartesi günü gerçekleştirilen 1. Birleşim ile başlamıştı. Başkan Yücel Çelikbilek'in yokluğunda Meclis Başkanvekili Manolya Demirören Tekin'in idare ettiği toplantıda, Vakıflar Haftası ve 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla AK Partili Üyelerin konuşmaları tartışma yarattı. Geçtiğimiz günlerde CHP Beykoz İlçe Başkanı seçilen Mahir Taştan'ın da ilk kez Meclis Locası’ndan takip ettiği toplantıda söz alan CHP'li Üyeler, AK Partili Üyeleri eleştirdi. Atışmaların gölgesinde geçen toplantıda, Meclis'e gelen 3 rapor ise oybirliğiyle kabul edildi. Öte yandan yine Meclis'te alınan karar gereği, tüm Meclis Üyeleri'nin cep telefon numaralarının yazılı olduğu bir tablonun, ilçedeki 45 muhtarlığa dağıtılması ve duvarlarına asılarak sergilenmesine izin verildi.

Meclis Başkanvekili Manolya Demirören Tekin'in gerçekleştirdiği açılış ve yoklamanın ardından, gündem dışı olarak ilk sözü AK Partili Meclis Üyesi Yakup Özbek talep etti. Geçtiğimiz Pazartesi günü 1. Birleşim gerçekleştirilirken, ardı ardına birçok özel gün hakkında görüş belirten CHP'li Gülay Demirel'e AK Partili Meclis Üyesi ve Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Kaşıtoğlu, "Vakıflar Haftası'nı unuttunuz" diye seslenmişti. Başkan Yücel Çelikbilek'in de "Vakıflar Haftası önemli…" diye görüş belirtmesinin ardından bugün, AK Partili Meclis Üyesi Yakup Özbek, Meclis'in 2. oturumunda Vakıflar konusunu gündeme getirdi. Vakıf sözcüğünün kökeninin İslâm Peygamberi Hazreti Muhammed'e kadar indiğini dile getiren Yakup Özbek, şunları söyledi:

‘Yakup Özbek, Peygamber zamanındaki Vakıf işlerini anlattı ve Medine Sözleşmesi’ne değindi…’

"Her yıl 3 Aralık ile 9 Aralık arasında Vakıflar Haftası kutlanıyor. Değerli arkadaşlar! Vakıf, belli bir malın belli bir gayeye tahsisi açısından hukuki bir düzenlemedir. Ancak Vakıf sözcüğünün kökenine, kaynağına indiğimizde görüyoruz ki, Peygamber Efendimizin getirdiği ve insanlığa devrim niteliğinde sunduğu çok önemli bir hukuki tanımdır. Bizzat kendi uygulamasıyla başlattığı ki Fedek Arazisi var meşhur Medine'de... Bu Fedek Arazisi, Efendimizin şahsi mülkü olmasına rağmen, hurma bahçesi olan arazinin tamamının gelirini misafirlere ve yolculara tahsis edilmesini vakfetmiş... Bu bir örnek olmuş ve Ashabın ileri gelenleri Hazreti Ebubekir, Hazreti Osman ve Hazreti Ömer gibi maddi gücü de olan insanlar da vakıf olayını hayata geçirmişlerdir. Mesela Hazreti Osman'ın Medine'ye hicret ederken bir Yahudi'nin elinde olan bir kuyuyu parayla satın almak suretiyle, Medine Halkına bedava su dağıtmaya başlamıştır. Hazreti Osman'ın alınan kuyuyu Vakıflaştırması ve bedelsiz dağıtması da bu anlamda ilk örneklerden sayılır.

Peygamber Efendimiz, Medine'de Yahudilerle bir sözleşme yapmıştır. Birlikte imza attıkları Medine Sözleşmesi'nde şunlar yazıyor: Yahudiler, kendi dinlerinde Devlet olacaklar, Medine birlikte savunulacak; bir tarafa yapılan baskı ya da açılan bir savaşta diğer taraf da onu savunacak... Bu anlamda bu sözleşmenin, günümüz modern hukuktaki Anayasaların da temelini oluşturduğu iddia edilmektedir."

Yakup Özbek'in konuşmasının ardından bu kez CHP Grup Başkanvekili Gülay Demirel söz istedi ve şu konuşmayı gerçekleştirdi:

Gülay Demirel: “Vakıflar ve STK’lara hak ettiği değer tekrar yüklenmelidir!”

"Vakıf olayını önemsemeyen ülkeler yerinde saymaya mahkûmdur. Arkadaşımızın söylediği gibi Peygamber Efendimiz'den bugüne de gelmiştir ancak bugün Vakıf denilince aklımıza ne geliyor, Vakıflar denildiğinde aklımızda nasıl bir algı yaratıldı; bunları da yeniden sorgulamak ve Vakıflarla STK'ların hak ettiği değeri tekrar yüklemek adına çalışmalar yapılması gerektiğine inanıyorum. Belediyemiz de STK ve Vakıflar ile ilgili çalışmalarını ve dayanışmayı artırmalı ve daha çok projeler üreterek, STK gücünü de yanına alarak, ilçemizin gelişmesine katkı sunmalıdır."

Gülay Demirel'in ardından bu kez AK Partili bir başka Meclis Üyesi olan Gül Biçer söz istedi ve 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla bir sunum yaptı. Meclis Üyesi Gül Biçer, şunları anlattı:

‘AK Partili Meclis Üyesi Gül Biçer, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nden bahsetti’

"İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, tüm dünya devletleri tarafından ortak değerler olarak kabul edilen insan hakları ilkelerini yansıtmaktadır. Beyanname, tüm insanların hiçbir ayrım gözetilmeksizin yalnızca insan oluşlarından dolayı eşit, özgür ve onurlu yaşama hakkına sahip olduğunu ilan etmektedir. Buna göre herkes ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal ya da başka bir görüş, doğuş, servet ya da benzeri başka bir statü gibi herhangi bir ayrım gözetilmeksizin bu Beyanname'de ileri sürülen tüm hak ve özgürlüklerden eşit bir şekilde istifade eder.

BM Kurucu Antlaşması'nda önemli bir yer tutan 'insan hakları' 10 Aralık 1948'de 'İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi' ile özel bir düzenlemeye konu olmuştur. BM Genel Kurulu'nun kabul ettiği Beyanname, ülkemiz tarafından da 6 Nisan 1949 tarihinde onaylanmıştır. Bu düzenlemenin, insan haklarının güvence altına alınması, geliştirilmesi, bu konuda tüm dünyada insanların bilgilendirilmesi ve insan hakları bilincinin yaygınlaştırılması açısından anlam ve öneminin dünya kamuoyunca paylaşılması amacıyla, 10 Aralık tarihi Dünya İnsan Hakları Günü olarak kutlanmaktadır."

Gül Biçer'in ardından söz isteyen Aydın Düzgün ile birlikte ise Belediye Meclisi'nde çeşitli atışmalar yaşandı. Aydın Düzgün'ün sözlerine Meclis Başkanvekili Manolya Demirören Tekin yanıt verirken, Yılmaz Işık'ın konuşmasına ise Bayram Çevik'ten itiraz geldi. Yakup Özbek ise yeniden söz alarak, bir yanlış anlama olduğunu sandığını dile getirdi ve hem Aydın Düzgün hem de diğer CHP'li Meclis Üyeleri'yle aynı düşüncede olduklarına inandığını söyledi. Sözkonusu konuşmalar ve muhatapları ise şu şekilde sıralandı:

Aydın Düzgün

"Yakup Hocamız sabah hutbesini yaptı bize yine güzel... Şöyle söyleyeceğim: Ben bazen şaşırıyorum, anlamakta zorlanıyorum. AKP olarak 13 yıldır iktidardasınız, yani sanki bu ülkeye Müslümanlığı siz getirdiniz! Böyle Avrupa'ya Afrika'ya falan gider de öğretirlerdi ya... O yüzden lütfen, bu konulara biraz dikkat edelim: Bu ülke, yüzde 99'u Müslüman olan bir ülke... Bize bu konuda fazla ders vermezseniz daha iyi olur diye düşünüyorum.

Bir de Gül Hanıma cevap vereyim... Gül Hanım herhalde bu sıralar pek televizyon izlemiyor. Dışarıda gazeteci kalmadı, insan haklarından bahsediyorsunuz. Ya bu nasıl bir şeydir? Yani her türlü şeyi işliyorsunuz, ondan sonra insan hakları vesaire diyorsunuz. Yani en azından konuşmayın, sakin sakin oturun!"

Manolya Demirören Tekin

"Herkesin konuşma özgürlüğü var biliyorsunuz Meclis'te... Herkes istediği konuyu ele alır ve konuşabilir. Özgür bir platform burası, Özgür bir Meclis... Kimsenin konuşma hakkını kısıtlayamayız ve üzerinde baskı kuramayız. Kimse kimseye de Müslümanlık dersi vermiyor. Bunu en iyi siz de bilirsiniz herhalde... Siz de istediğiniz gibi konuşuyorsunuz, kimse size karışmıyor. Bunu bir hakaret olarak algılamamanız lazım..."

Yılmaz Işık

"Yakup Bey'in hassasiyeti için teşekkür ederim... Vakıflar Haftası... 2008 yılında 5737 Sayılı Yasa çerçevesinde bu ülkenin azınlık hakları devredilirken... Van'ın Gevaş ilçesindeki 700 yıllık Kümbet'in Halime Sultan Kümbeti'nin arkasına TOKİ yurt yaparken... Ya da Fatih Sultan Mehmet Türbesi'nin 35 bin lira borcu sebebiyle elektriği kesilirken aynı hassasiyeti neden göstermediniz? Bizim tepkimiz buna... Sadece sözlü olarak Vakıfçı olmakla olmuyor bu işler..."

Yakup Özbek

"Değerli arkadaşlar... Ben bir kurum olarak Vakıf ve Vakıf Arazisi'nden bahsettim. Her birimiz birer Müslüman olarak, kıvanç duymalıyız, övünmeliyiz ki, Peygamber Efendimizin getirdiği dünyaya ilk defa Peygamber kaynaklı, dini kökenli bir uygulama ve hareket olması hasebiyle... Bizim de bu dinin mensupları olarak övünmemiz gereken bir husustur, altını çizmiş oldum sadece... Ben Aydın Bey'in de diğer CHP'lilerin de bunun dışında bir şey düşündüğü kanaatinde değilim. Bugün Amerika'nın da Rusya'nın da Avrupa ülkelerinin de Uzak Doğu'nun da bir kurum olarak uyguladığı ve yasal bir zemine oturttuğu Vakıf müessesinin çıkışı bizden... Bu, çok büyük bir zenginliğimiz... İnsanlar bunu Peygamber'den almak suretiyle elde etmiştir. Ben bunun altını çizdim.

Ha, yanlış uygulamalar varmış... Bu yanlış uygulamayı siz de yapabilirsiniz, ben de yapabilirim; yanlış her yerde yanlıştır. Kurum olarak Vakıflar Haftası'nın ne kadar önemli bir hafta olduğunu ve bunun kimden bize doğru geldiğinin altını çizmiş oldum. Ben bu kadarla yetiniyorum; arkadaşlarımız herhalde eksik ya da yanlış anladılar."

Bayram Çevik

"Aydın ve Yılmaz Bey'in sözü üzerine söz aldım. AK Parti, 13 yıllık iktidarı döneminde Vakıflar tam manasıyla kendi özüne kavuşmuştur. Daha önce birçok şahsın elinde bulunan Vakıf malları ve envanterleri AK Parti döneminde sahiplenilmiş ve Vakıflara dönmüştür. Aynı zamanda bu Vakıflara ait olan tarihi eserlerin birçoğu da AK Parti döneminde restorasyonu yapılmış, kullanıma açılmıştır. İkinci konu da İnsan Hakları derken Can Dündar'ın gazetecilik suçundan içeride olmadığının da altını çizmek isterim."

Aydın Düzgün

"Bütün Dünya biliyor neden içeride olduğunu..."

Tüm bu konuşmaların ardından gündeme geçildi ve 2016 Yılı Ücret Tarifeleri hakkındaki Tarife Komisyonu Raporu, Fen İşleri Müdürlüğünün Görev ve Çalışmaları Yönetmeliği hakkındaki Hukuk Komisyonu Raporu ile Cadde ve Sokak İsim Düzeltilmesi hakkındaki Basın ve Halkla İlişkiler Komisyonu Raporları 'oybirliğiyle' kabul edildi.

Beykoz Belediye Meclisi, 11 Aralık Cuma günü sabah saat 10.00’da 2015 yılının son birleşimi için bir araya gelecek ve bu sırada komisyonlardan gelen raporlar da Meclis’in onayını bekleyecek.

Haber Merkezi

Beykoz Muhtarları için özel müdürlük
Önceki Beykoz Muhtarları için özel müdürlük
İstanbul'da kiranın en yüksek olduğu 5. ilçe Beykoz
Sonraki İstanbul'da kiranın en yüksek olduğu 5. ilçe Beykoz
Yorumlar (0 Yorum)

Bu içeriğe yorum yapılmadı, yorum yapmak ister misin?

Yorum Yaz