Makaleler

Bedelli Askerlik!

2015.01.30 00:00
| | |
4386

Sevgili okurlarımız,

Sevgili okurlarımız, yakın zamanlarda Türk Halkı’nın geleneksel benliğine şırınga edilmekte olunan bedelli askerlik zehri karşısında gazetemizin 2011 Nisan sayısında yayınlanan (Kına geleneği ve asker sevgisi) başlıklı konuyu bir kere daha tekrar etmek mecburiyetinde kaldım.

Ulusları ayakta tutan kimlikleridir. Kimliklerinin içini kültürleri oluşturur. Kültürün erozyona uğraması takdirinde kimliğin içi boşalır. Yeryüzünde ulusal kimliğinin özündeki kültürel değerleri en zengin olan tek ulus Türk Ulusu’dur. Türk Kültürü’nün en zengin örneklerinden biri de geleneksel asker sevgisidir.

Cepheden cepheye koşan destanlar yazan Mehmetçiğin geleneksel kahramanlığının temelindeki mucizevi tılsım, bayrak ve vatan aşkıdır.

Türk toplumunda askerliğin ve asker olmanın ayrı bir yeri vardır. Yeryüzünün hiçbir ulusuna nasip olmayacak derecede halkın özüne bir tılsım gibi sinmiş asker sevgisinin yücelik duygularına sahip olan tek ulus Türk Ulusu’dur.

Asker olmak ve askere gitmek delikanlılığın şanındandır. Evladını askere gönderen annelere ve babalara “Asker anası, asker babası” ve askerlerimize ise içten gelen bir sevginin en güzel ifadesi olarak “Mehmetçik” demekteyiz.

Askerlik sevgisi Türk Ulusu’nun bağrına sinmiş kutsal bir duygudur

 Uzak geçmişlerden itibaren dilden dile kulaktan kulağa günümüze kadar akseden toplumda kına geleneği ve asker sevgisi konusunda dedelerimiz ninelerimiz bakınız ne diyor;         

Kurban bayramlarında koçlara kına yakılır, Allaha kurban olsun diye. Kocaya giderken geline kına yakılır, evine ocağına kurban olsun diye. Askere giden delikanlılara kına yakılır, vatanına milletine kurban olsun diye…

Toplumda asker uğurlamalarının ayrı bir yeri vardır

Tertip tertip askere alınan gençlere daha bir ay öncelerinden itibaren yapılan davullu zurnalı uğurlamalarda “En büyük asker bizim asker” sesleri göklere yükselmektedir. Uğurlama günü köy meydanında yaşlılar saf olmuştur. Askere gidecek delikanlılar ise el öpme kuyruğundadırlar. Sağ el öpülmek üzere delikanlıya uzanırken sol el ise avuç içindeki para ile gizlice delikanlının cebine uzanır ve (Oğul benim için de vatan nöbeti tut) öğütlemesinde bulunulur.

Askere giden delikanlı kutsal vatan nöbetinin sembolik parasını peşin almıştır. Mehmetçik bundan böyle asker ocağının her emrine kayıtsız şartsız itaat etmesinin ilk terbiyesini köyünden almıştır. Bu sebeple vatani nöbetinden kaytarması asla mümkün değildir. İstisna olarak askerlik görevinden kaytaranın çıkması halinde bu genç utancından köyüne geri dönemez. Kaldı ki dönmek istese dahi köy halkı kabul etmez. O gence kız dahi vermezler. Boy veya sağlık nedeniyle askere alınmadığı için bu durumu onur meselesi yapıp intihar eden gençlere dahi rastlanılmaktadır.  

Anadolu ve Rumeli kırsal kesim halkı tarafından askere alınmak ne kadar şeref ve delikanlılığın şanından ise, askere kabul edilmemek de o kadar onur kırıcı kabul edilmektedir. Bu sebeple gazete sayfalarına yansıyan haberlerde askere kabul edilmeyen delikanlılar arasında onuruna yediremeyip canına kıyanlara dahi rastlanılmaktadır.

Yeryüzünün örnek tek komutanı ve örnek tek askeri

Mustafa Kemal Atatürk askerlerine hitaben “Size savaşmayı değil ölmeyi emrediyorum” sözünü söyleyen yer yüzünün tek komutanıdır. Aynı şekilde bu emre gözünü kırpmadan itaat eden Mehmetçik de yeryüzünün başka hiç bir örneği olmayan tek askeridir.

Türk Halkı’nın yabancı ulusları imrendirecek ve hatta kıskandıracak derecedeki geleneksel asker sevgisindeki gücünü ruhunun yüceliğinden alır. Bu ruh vatan savunmasının temelini oluşturur.

Türk Halkı’nın Asker sevgisi ruhu karşısında Emperyalizm duyarsız kalmaz…

Mazlum ülkelerin sahip oldukları yer altı ve yer üstü zengin kaynaklarına göz diken emperyalizm denen sömürgenlerin karşılarına o ülkelerin manevi değerleri engel olarak çıkar. Manevi değerler arasında (Geleneksel asker sevgisinin önemli bir yeri vardır. Onun içindir ki Asker sevgisi ruhu emperyalizm denen sömürgenlerin hedefi olmaktadır. Sulandırmak ve bu asil duyguyu yok etmek için her türlü sinsi yollara başvurmak isterler.

Paranın girdiği yerde vatan aşkının yeri yoktur!

Son yıllarda bedel karşılığında askerlik görevini kısa sürede yapacak olanlar hakkında “kurnaz, işini bilir” algısı oluşmaktadır. Gündeme gelen bu durum Türk Halkı’nın inançlarını temelinden zedeleyici, toplum vicdanında telafisi mümkün olmayacak tahribatlara yol açıcı ve emperyalizmin ekmeğine yağ sürücü olmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Bedelli Askerlik

reklam
Diğer Yazıları

DOST BEYKOZ

"Beykoz'un Hür Gazetesi"