Recep ÖNCEL
  • 13/06/2019 Son günceleme: 13/06/2019 19:08
  • 7.701

Hazreti Mevlana, aşkın ahlaki ruhi hastalıklar için gerekli bir hekim olduğunu ifade ediyor.

Eflatun Yunan filozofu, Calinos hekimdir. Aşk, Eflatun un felsefe, Calinos un tababet ile yapamadığını yapar, ruhani ve cismani tedaviler gerçekleştirir, diyor.

Aşk öyle bir güçtür ki, insanın topraktan cismini semalara çıkarır; Aşk Peygamber Efendimizi miraca yükseltmiş, Hz Musa ya da (AS)  Tur Dağında aşk tecellisi, olmuştur.

Bülbül ile gül arasında aşk irtibatı vardır. Bülbül güle aşkını ilan eder ve söyler. Ama bahar mevsimi geçince gülün açma mevsimi biter, o zamanda bülbülün sesi sedası kesilir.

Aşkın derdi diğer dertlerden farklıdır. Aşk İlahi esrarın vakitlerini tayin eden irtifa aletidir.

Ama esas olan Allaha olan sevgi ve aşk tır.

Bütün kıymetli insanlar, başta peygamberler ve hak dostları Allah aşkı ile feyizlenmiş ve saadete ermişler, şerefyab olmuşlardır.

Bu âlemde, yüz binlerce deniz balık Allahın huzurunda secdeye kapanırlar. Cenab-ı Hak onlara o kadar çok ikram ve iltifatta bulunmuştur ki, denizlerde inciler yetiştirmiştir.

Rabbimize olan aşk o noktada olmalı ki, bila kaydu şart teslimiyet ifade etmelidir ve bu teslimiyet ve samimiyet birçok tecelliler meydana getirmelidir.

Mevlana; hissiz fikirsiz olun ki İrcii! Hitabını işitesiniz; diyor. Bu aşk ve teslimiyet, insanı Allah rızası ve cennete götürür, sonunda o kişi Allah tan razı Allah ta ondan razı olur.

Allah’ın zatı rahimdir, kerimdir. Varlıkta yoklukta Allahın aşkındandır. Allah, zatına âşık olanlara daha da büyük nimetler verecektir. Allah büyükler büyüğüdür, cömertler cömetidir, güzeller güzelidir.

İnsanda aşk duygusu çok önemlidir.

Tasavvufta, yeni ders alan talebeye; siz hiç âşık oldunuz mu? diye sorarlar.Bundan maksat yüreğindeki sevgi derecesi nedir, onu tespit etmektir.Bu sevgi Mecnun da olduğu gibi önce Leyla sevgisi olup sonunda Mevla sevgisine dönüşebilir..

Sevgi kişi olgunlaştıkça yönünü derecesini olgunlaştırır. Ya Vedud! Sırrına ermeye doğru yol alır. Sevilmeye âşık olmaya en layık olan varlık, Yüce Allah tır.

Diğer sevgiler bu sevgiye araç olabilir, vesile olabilir. Sevgileri zincir yapıp en Yüce Zatın sevgisine gidebilmek, amacını taşımak lazımdır.

Cenab-ı Hak bizlere, gerçek sevgiyle sevgiliyi sevmeyi ve sevgilerden rızasına ermeyi, sonunda da Yüce Zatının bizlerden razı olmasını, nasip eylesin inşallah. 

Yazarın Yazıları
Yorumlar (0 Yorum)

Bu içeriğe yorum yapılmadı, yorum yapmak ister misin?

Yorum Yaz