Makaleler

AB’ye Ankara Kriterleri gerek

20.12.2016 13:27
| | |
3367

Türkiye’ de AB’ ye gönül verenlerin, “AB’ ye hayır” diyeceği bir pozisyonuna doğru gidiliyor.

 Ankara kriterlerini Türkiye’ ye “ hayır” diyen Fransa, Hollanda, Avusturya ve Luxemburg, Almanya gibi ülkelerin önüne sürmekte yarar var.

Türkiye’ de ki Avrupa Birliği (AB) uzmanları Avrupa’nın bize dayattığı kriterlerin en kısa zamanda yerine getirilmesini istiyorlar. AB’li yetkililerin tüm çabası; örneğin, Heybeliada Ruhban Okulunun açılmasından sonra, Kıbrıs için verilecek tavizlere kadar birçok dayatmanın neredeyse Kopenhag kriterlerinin bir parçası olduğunu hepimize inandırmaktır.  AB’nin Brüksel’ de ki uzmanları ve Türkiye’ de ki uzantıları Türkiye- AB ilişkilerini takip etmekte güçlük çekiyorlar.  2016 yılında Türkiye-Avrupa Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı’nın (TAVAK) yaptığı araştırmada Türk halkının AB’ ye olumlu bakışı % 22’lere kadar düştü. AB’ ye gönül verenlerde artık AB’ den koparak “Olmayacak duaya âmin dememe” pozisyonuna girdiklerini görüyorlar. Artık yavaş yavaş Ankara kriterlerini ortaya çıkartıp, Türkiye’ ye “ hayır” demek isteyen Fransa, Hollanda, Avusturya ve Almanya Luxemburg gibi ülkelerin önüne sürmekte yarar var.

İslamofobi ve Türkofobi’ ye karşı eylemler

505 milyonluk AB ülkelerinde 21 milyon Müslüman yaşıyor. İslamofobi her geçen gün artarken, 5,6 milyon insanın yaşadığı AB’ de Türkofobi gelişiyor. Bu açıdan AB, Brüksel’ de İslamofobi ve Türkofobi’ ye karşı savaş açmalı ve 2017 yılını İslamofobiye karşı eylem yılı yapmalıdır. İslam dinine yönelik ön yargıların büyük ölçüde geliştiği ırkçı (rasist) akımların büyük boyutlara geldiği AB’ de İslamofobi ve ırkçılığa (rasismize) karşı yeni paketler açılmalı ve Müslümanların (İslam dininin) AB tarafından tanınması sağlanmalıdır.

AGSK’ da Söz hakkı

90’lı yıllarda Balkan krizi çerçevesinde oluşturulan 60 bin kişilik NATO kuvvetlerindeki vurucu ve acil müdahale ekibine Türkiye 6 bin asker veriyor. Fakat AB ülkesi olmadığı için karar mekanizmasında yer alamıyor. Vurucu gücün yüzde 10 unu oluşturan Türkiye, AGSK’nın karar gücünde de yer almalıdır.

Gümrük Birliği Tazminatı

1996 yılında başlayan Gümrük Birliği’n den 2015 yılına kadar, AB Türkiye ve 256 milyar Euro’luk daha fazla, mal satışı yaptı. Türkiye 1996-2001 yılları için öngörülen ve Yunan vetosu ile verilmeyen Gümrük Birliğini güçlendirme paraları Türkiye’ye ödenmesini istemelidir.

Yeni Bölümlerin Açılması

Son 3 yıldır AB ile görüşmelerde çok az bölüm açıldı. 2017 yılında 5 bölümün açılması artık sağlanmalıdır.

Güney Kıbrıs’ a Yaptırım

AB ülkeleri Güney Kıbrıs ve Türkiye’ ye karşı getirdiği AB’ ye yönelik vetolarının paketleri kaldırılması için yaptırım uygulamalı ve Güney Kıbrıs’ a uygulanacak yardımların şarta bağlanmasını istemelidir. KKTC’ ye AB fonları direkt verilmelidir.

Serbest Dolaşım Hakkı

Türkiye, 1986 yılında uygulanmaya konulması gereken serbest dolaşım hakkına hala ulaşamadı. Gümrük Birliği’ne “Evet” diyen Türkiye’ ye serbest dolaşım hakkı da sağlanmalıdır. Bu konuda kademeli bir dönem başlamalıdır. Bu konuda Ankara ciddi bir şekilde bastırmalıdır.

Yardımların Verilmesi

AB, 1981’ den 2015’ e kadar Yunanistan’a 324 milyar Euroluk hibe kredi yardımında bulunmuştur. Aynı AB 1986-2015 yılları arasında İspanya’ ya da 96 milyar Euronun üzerinde katkıda bulunmuştur. AB Türkiye’ de de bölgeler arası dengesizliğin giderilmesi ve Türkiye’ de ki belirli etnik sorunların çözülümüne yönelik para harcamasında yarar vardır. Bu açıdan 2017 yılı bütçesine AB Güneydoğu Anadolu’ya yönelik yılda en azından, 4 milyar Euro’luk bir para ayırması gerekmektedir.

AB’yi Sevdirme Fonu

Türkiye’de AB’ye karşı tepki her geçen gün artmakta ve AB üyeliğine sıcak bakılmamaktadır. AB tüm üye ülkelerde ve üye olacak ülkelerde AB’ye bakışı olumluya çevirmek için fonlar ayırmaktadır ve bu fonların Türkiye’ye ayrılması gerekmektedir.

Zirvelere Katılım

AB’nin genel toplantılarda Türkiye ciddi bir şekilde rol almalıdır. Uzun zamanlı dönem toplantılarına, Türkiye’yi davet etmemektedir. Bunun değişmesi gereklidir.

Batı Trakyalı Türkler

Lozan antlaşmasına göre, azınlık statüsünde olan Batı Trakyalı Türkler kendilerine hizmet verecek olan Türk kökenli müftüleri seçme hakkına sahip değillerdir. Ayrıca müftüler Yunanistan’a ve Suudi Arabistan’ dan getirilen Arap Müslümanları arasından atanmaktadır. Yunanistan’ın Türk terimini kabul etmesi İskece ve Gümülcine müftülerinin bu bölgelerde yaşayan Türkler tarafından seçilmeleri şarttır. Selanik’ te Türk din adamlarını yetiştirecek ve Türkiye’ de ki bir üniversite ile iş birliği yapacak bir din akademisinin veya ilahiyat fakültesinin de açılması gerekmektedir. Aksi takdirde Heybeliada Ruhban okulunun açılması beklenmemelidir.

KKTC’ ye sorumluluklarının yerine getirilmesi şarttır

Kıbrıs’ta Kuzey Kıbrıs’a yönelik AB tarafından Kıbrıs referandumundan evvel verilen sözler yerine getirilmeli, ulaşımda kolaylık tanınarak Avrupa’dan direkt uçakların Ercan Havaalanına inmesi sağlanmalı, limanlara direkt gemilerin yanaşmasının dışında ilk üç yıl için ön görülen 2004-2009 yılları arasında ön görülen yaklaşık 600 milyon Euro’luk fon KKTC’ye verilmemiştir. Bunun ölçülmesi gereklidir.

Göçmenlere Kolaylık

AB’nin birçok ülkesinin cezaevlerinden tamamıyla izolasyona tabi tutulan Türk kökenli göçmenlerin konumları ile ilgilenecek bir komisyon kurmalı ve bu komisyon üyelerinin yüzde 50’si de Türklerden oluşmalı ve bunların vereceği raporlara göre ülkelerde cezaevleri koşullarının değiştirilmesi sağlanmalıdır.  AB sınırları içinde yaşayan ve sayıları 5 milyon 600 bini bulan Türklere yönelik her türlü ayrımcılığın (diskriminasyonların) önüne geçilmeli ve ayrımcılık karşıtı (antidiskriminasyon) kanunlarının tam olarak uygulanması sağlanmalıdır.

KPK’nin İşlevi

Avrupa Parlamentosu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi arasında oluşturulan Karma Parlamento Komisyonu’nun (KPK) toplantılarında Avrupa’da ki Türklerin sorunları her toplantıda gündeme alınmalı ve bunlara karşı uygulanan baskıların hafifletilmesine yönelik çalışmalar yapılmalıdır.

AB bu 13 kriteri yerine getirirken Türkiye ile yakınlaşmayı sağlayabilir.

Anahtar Kelimeler: Ankara Kriterleri

reklam
Diğer Yazıları

DOST BEYKOZ

"Beykoz'un Hür Gazetesi"