Makaleler

2020

2014.08.19 00:00
| | |
5572

Spor, günümüzde müzikle birlikte tüm dünyada konuşulan evrensel bir dil niteliğinde olan çok önemli bir sosyal etkinliktir.

Aynı zamanda Spor, alt disiplinleriyle birlikte çok geniş bir kapsama alanı oluşturarak endüstrileşen yapısıyla da dünyada ekonomik bakımdan en karlı, en üretken bir sektör olarak da karşımıza çıkmaktadır. 

Ekonomik yapısının dışında, sosyal ve toplumsal açıdan, başarı, başarısızlıklarıyla, sevinçleri ve hüzünleriyle tüm izleyenleri, spor basınını etkisi altına alan, adeta evlerimizin vazgeçilmezi durumuna gelen bir sosyal olgudur. 

Tüm yaşantım boyunca her kademede (sporcu, yönetici) içinde bulunduğum ve bu yüzden hep mutlu olduğum spor sayesinde bugünlere gelen bir dostunuz olarak, herkese hararetletavsiye edeceğim sportif etkinliklere hangi biçimde olursa olsun katılmanız mutluluğumudaha da arttıracaktır. Ancak, sporun sosyal, toplumsal ve ekonomik yapısıyla yaşamımızın bire bir içine girmiş olması, onun gerçek amacından saptırılması ve salt rant amacıyla değerlendirilmesi gibi bir olumsuzluğu da ortaya çıkarmıştır. Bu durum, Sporun ülkemizde henüz kurumsal yapısına kavuşmamış olması ve meslek olarak görülmemesi sonucunu doğurmuştur. Konu acilen T.B.M.M’nde görüşülerek, çıkarılacak yeni yasalarla sporun güvence altına alınması ve kurumsal bir kimlik kazanması en büyük beklentimizdir. 

Olayın burasında biz spor adamlarına düşen görev, dilimizin döndüğünce sporun yararlarını değerli hemşerilerimize anlatmak ve sportif bir yaşam tarzını benimsemelerini sağlayarakBeykoz’umuzu bir spor merkezisporun başkenti durumuna getirmek olmalıdır. 

21.Yüzyılın globalleşen dünyasında, tüm çağdaş ve ileri ülkelerde spora başlama yaşı 1,5-04 aralığına indirgenmiş durumda. Ülkemizde ise ortalama olarak 05-07 yaşları başlangıç yaşı olarak kabul görmektedir. Geliştirilecek bilimsel projelerle, spora başlama yaşını ülkemizde de çağdaş ülkeler düzeyine indirmek için gerekli çalışmaları yapmanın zamanı geldi de geçiyor. Bir de son yıllarda yapılan birçok altyapı çalışmaları, tesisleşme hamlelerine rağmen geniş kitlelere spor yaptırabilmek ülkemizde ne yazık ki hala çok zor. Burada özellikle yerel yönetimlere çok önemli görevler düşüyor. Yöneticiler günü kurtarmak için değil, bilimselprojelere önem vererek ve görev yaptıkları bölgelerde, sporun yararlarını, sporcunun üstünlüklerini ve sportif bir yaşam biçimini, kısaca Spor Kültürünü tüm hemşerilerine enjekte edecek metotları derhal bulup uygulamalara geçmelidirler. 

Ayrıca sporun salt futboldan ibaret olmadığını, diğer branşlarla ilgili yapacakları organizasyonlarla tanıtıcı, sevdirici ve benimsetici yol ve yöntemleri de derhal uygulamaya geçmelidirler. Bu açıdan yörelerinde bulunan federe olsun gayrı federe olsun tüm spor kulüplerine gerekli yatırımları yapmaları konusunda özendirici ve teşvik edici olmalıdırlar. 

Yerel Yönetimler, bu konulardaki çalışmalarını bilimsel verilere dayanan verimli projelere dönüştürerek sporu sevdirmeli, spor kültürünü aşılamalı ve sporcu bir toplum oluşturma yolunda üstlerine düşen kutsak görevi mutlaka yerine getirmelidirler. Çünkü bu uğurda yapacakları her çalışma, sağlıklı bir toplum oluşturma şeklinde kendilerine dönecektir. Sağlıklı toplumlardan oluşan ülkelerde sağlık, eğitim, hukuk giderlerinde azalma olur. Bu kazanımlar daha yararlı alanlarda ülke ekonomisinin emrine sunularak katma değer yaratır. İşte yerel yöneticiler idari kadrolarını oluştururken, faal spor yaşantılarını sona erdiren antrenör ve spor yöneticileriyle, spor akademisyenlerinden de yaralanmaları işleri daha da kolaylaştıracaktır. 

Doğru bir tanedir. İşte bizler de doğru yolu bularak spora gerekli yatırımları tesis ve altyapı bazında gerçekleştirerek, spor eğiticileri, spor yöneticileri, spor basını ve seyircileri de uygulamaların içinde bulundurarak uygun projeleri hayata geçirmek ve bir sonraki Olimpiyat Adaylığımızı artık bir futbol deyimiyle ıskalamamak gerekiyor. 

Bir ufak serzenişim şirin ilçemiz Beykoz’da spor basınına olacak. Ne yazık ki Talip Ercan’ın dışında ilçemizde spor haberlerini kovalayan ve yayınlanmasını sağlayan kısaca spora katkı sunacak spor yazarı arkadaşlarımızın sayısının artmasını gönülden bekliyoruz.

Gelecek yazımda buluşmak üzere, saygı ve sevgilerimle Mübarek Kurban Bayramınızıkutlarım. 

Anahtar Kelimeler: 2020, Dost Beykoz, Beykoz, Asım Özdemir

reklam
Diğer Yazıları

DOST BEYKOZ

"Beykoz'un Hür Gazetesi"