Ömer MİHLAÇ
  • 17/08/2016 Son günceleme: 17/08/2016 13:57
  • 17.173

Milyonların heyecanla bekledikleri Torba Yasa resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Birçok yeni düzenlemeyi içerin yeni yasa; Kanal İstanbul'dan 25 yaşa kadar GSS genel sağlık sigortası primlerinin silinmesine, zorunlu trafik sigortasına kadar pek çok konuda düzenleme içeriyor. 2016 Yeni torba yasa tasarısının geçtiğimiz günlerde TBMM Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilmesinin ardından kısa bir süre önce resmi gazete yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Detayları ilgili kurumlara henüz tebliğ edilmedi.

Peki, torba yasada neler var?

 2016 torba yasa emekliden, işçiye, çalışandan, emekliye birçok vatandaşı yakından ilgilendiriyor. Torba yasa neleri kapsıyor? Çeşitli alanlarda yeni düzenlemeleri kapsayan Torba yasa, girişimci gençlere de gelir vergisi muafiyetinden, Emniyet Teşkilatı ile ilgili yeni düzenlemelere kadar geniş bir alanı kapsıyor. Gelir Vergisi Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapan kanun tasarısı meclisten geçti. Yaygın olarak kullanılan ismi ile torba yasa olarak bilinen tasarı, memurlardan gençlere, emeklilerden kolluk kuvvetlerine kadar toplumun büyük kesimini ilgilendiren düzenlemeler içeriyor. TBMM'de kısa bir süre önce kabul edilen torba yasasına göre, 26 yaşına kadar pasaport harcı alınmayacak, İşverene sigorta desteği, 65 yaş aylığı, Terör mağdurlarının anne ve babalarına istihdam hakkı, Turizm İşletmelerine borç ertelemesi, İşçilerin yıllık izninde düzenleme, GSS prim borcunun silinmesi gibi çok çeşitli alanda yenilikler yer alıyor.

Milyonların beklediği 2016 torba yasa kısa bir süre önce resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Milyonların sabırsızlıkla beklediği Torba Yasa olarak bilinen düzenleme TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek geçtiğimiz günlerde yasalaşmıştı.

Torba yasanın kabul edilen birinci bölümüne göre, 25 yaş altı gençlerin genel sağlık sigortası prim borçları silinecek.

Düzenlemeden önce ödenen primler ise iade ya da mahsup edilmeyecek. İşçiler izinlerinin bir bölümünü 10 günden az olmamak üzere istediği kadar bölerek kullanabilecek. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TOKİ veya idarenin, riskli alanlarda her türlü imar ve yapılaştırma işlemlerini 2 yıl süreyle geçici olarak durdurabileceğine ilişkin düzenleme de kabul edilen maddeler arasında.

Kısa bir süre önce kabul edilen Torba yasa kanununa göre, sosyal güvenlik kuruluşlarından aylık alanlar ile sigortalı bir işte çalışanlar, nafaka bağlananlar veya nafaka bağlanması mümkün olanlar ile Sosyal Hizmetler Kanunu'na göre harçlık ödenenler hariç olmak kaydıyla, muhtaç olduğuna karar verilen 65 yaşını doldurmuş Türk vatandaşlarına, muhtaçlık hali devam ettiği müddetçe aylık bağlanacak. 65 yaş üstü olup yaşlılık aylığı alanlar için hane halkı geliri kriteri kaldırılacak. Yani hane içerisinde bir kişinin işe başlaması veya bir şekilde hanenin gelirinin artması durumunda dahi yaşlılık aylığında kesinti yapılamayacak. 65 yaş aylığı alan vatandaşlar kimin yanında yaşarsa yaşasın, maaşlarını alabilecek. Yaşlı aylığının bağlanmasına ilişkin yapılan muhtaçlık hesaplamasında, hane içinde kişi başına düşen ortalama gelir tutarı yerine, aylık başvurusunda bulunan kişinin kendisi ile eşinin gelir tutarının hesaplanması suretiyle muhtaç olup olmadığına karar verilecek.

Gençlerin merakla takip ettiği GSS prim borçları konusunda da düzenlemeye gidilecek. “İşsiz evlat” vergisi olarak da adlandırılan GSS prim borçları, hükümetin yeni eylem planıyla ortadan kaldırılacak. 25 yaş altı gençlerin GSS prim borçları silinecek. Genel sağlık sigortalılarının 25 yaşını doldurdukları güne kadar olan genel sağlık sigortası primlerinin tahsilinden vazgeçilecek.

Yeni düzenleme ile zorunlu trafik sigortası nedeniyle zarar görenler, dava yoluna gitmeden önce ilgili sigorta kuruluşuna yazılı başvuruda bulunacak. Sigorta şirketi hak sahibinin belgeleri ilettiği tarihten itibaren 8 iş günü içinde zorunlu mali sorumluluk sigortası sınırları içinde kalan miktarları hak sahibine ödeyecek.

Yeni, torba yasa da İşçilerin yıllık izinleri ile ilgili de değişiklik geliyor. Bu değişiklik ile artık İşçiler, yıllık izinlerini her defasında 6 günden az olmamak üzere 5 defada kullanabilecekler. Mevcut uygulamada yıllık ücretli izinler en çok 3'e bölünebiliyordu ve bir bölümü 10 günden az olamıyordu. Sosyal destek alan vatandaşlardan istihdam edilenlerin işveren sigorta primi, işe başladığı tarihten itibaren 1 yıl süreyle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından desteklenecek.

Riskli alanlardaki konutlar üzerindeki intifa hakkı, ipotek ve haciz gibi şerhler, riskli alanlar yıkıldıktan sonra, tapuda işlem yapılmasına engel teşkil etmeyecek ve yapılacak işlemlerde muvafakat aranmayacak. Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında satışı yapılacak hisseler üzerinde bulunan ipotek, ihtiyati haciz, haciz ve intifa hakkı gibi haklar satış işlemine engel teşkil etmeyecek. Satış sonrasında da bu haklar satış bedeli üzerinden devam edecek. 

Üzerindeki bina yıkılarak arsa haline gelen taşınmazların kat irtifakı ve mülkiyeti, ilgililerin muvafakatleri aranmaksızın tapu müdürlüğünce resen terkin edilerek, önceki vasfı ile değerlemede bulunularak malikleri adına payları oranında tescil edilecek.

Umuyorum ki dürüst vatandaşlara vergisini gününde ödeyen esnafımıza yatırımcılarımıza da bir indirim veya bir kolaylık yapılır. 5510 sayılı ssk yasasına prim borcu olmayanlara %5’lik indirim yapılmakta ayrıca SGK prim ödemelerinde kişi başı 100 TL devlet desteği bulunmakta.  Bu katkıyı gelir vergisi ve kurumlar vergisi mükelleflerine de yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde vergisini bu ekonomik koşullarda güçlükle gününde ödeyen esnaf ve yatırımcılarımızın kırgınlıkları olacaktır. Dürüst esnaf ve yatırımcılarımız küstürmeyelim.

GÖĞSÜNÜ DARBELERE TANKLARA SİPER EDEN BU HALK BUNLARDAN ÇOK DAHA FAZLASINI HAKEDİYOR ! 

Yazarın Yazıları