2-B’de her şey tamam… Sıra satışta

  • Güncelleme: 31.01.2013 00:11
  • Okunma: 18017 kez
  • Yorum: 0
Merakla beklenen 2-B yasası Meclis'ten geçti!.. 2-B yasanın Meclis'ten geçmesiyle birlikte neler değişecek?..
2-B’de her şey tamam… Sıra satışta

2-B ARAZİLERİN 400 METREKAREYE KADARI...

TBMM Genel Kurulu'nda, 2-B arazisi üzerindeki taşınmazların satış bedelinin, 400 metrekareye kadar olan kısmı için rayiç bedelin yüzde 50'si üzerinden hesaplanmasını öngören kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı.

TBMM Genel Kurulu'nda, Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun'da değişiklik yapan teklif, kabul edilerek yasalaştı.

Yasaya göre, hak sahiplerine doğrudan satılacak taşınmazların bedeli, taşınmazın 400 metrekareye kadar olan kısmı için rayiç bedelin yüzde 50'si; fazlası için rayiç bedelin yüzde 70'i üzerinden hesaplanacak.

Birden fazla taşınmazda hak sahibi olunması halinde, yüzde 50 satış bedeli hesaplaması, hak sahibinin tercih edeceği sadece bir taşınmaz için uygulanacak.

Bir taşınmazdaki hak sahipliğinin devredilmesi halinde yüzde 50 satış bedelinin hesaplanması, taşınmazın sadece 400 metrekaresi için ve hak sahipleri hisseleri oranlanarak uygulanacak.

Daha önce başvuru bedeli yatırmadan yapılan başvurular ile bundan sonra yapılacak başvurular, başvuru bedeli alınmaksınız geçerli kabul edilecek. Önceki kanunda, 2-B arazisinin satış bedelinin tamamı rayiç bedelin yüzde 70'i üzerinden hesaplanıyordu.

"Bu düzenleme özel değil"

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, teklifin görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Rayiç bedellerin yüksekliğine ilişkin eleştiriler üzerine Bozdağ, "Rayiç bedel tespiti, Devlet İhale Kanunu uyarınca belediye, ticaret ve sanayi odaları, borsa gibi kuruluşlardan veya bilirkişilerden oluşturulmak suretiyle taşınmazın imar durumu, belediye hizmetlerinden yararlanma durumu gibi özellikleri dikkate alınarak, illerde defterdarlık ve ilçelerde mal müdürlüklerince ve ilgili kanun uyarınca Maliye uzmanlarınca yapılıyor. Rayiç bedelin tespiti ve buna ilişkin gerekli kontroller objektif kriterler uygulanarak yapılıyor. Türkiye'nin her yerinde rayiç bedelin olması mümkün değildir. Bu düzenleme özel değil, ülke genelinde uygulanacak genel bir düzenlemedir" diye konuştu.

2B YASASI NEDİR?..

Maliye, Çevre ve Orman ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığının halen üzerinde çalıştığı yasa taslağında, 2-B'ler, ''31 Aralık 1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tamamen kaybetmiş yerlerden, tarla, bağ, bahçe, meyvelik, zeytinlik, fındıklık, fıstıklık gibi çeşitli tarım alanları veya otlak, kışlak, yaylak gibi hayvancılıkta kullanılmasında yarar olduğu tespit edilen araziler ile şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerleşim alanlarının Hazine adına orman dışına çıkarılması uygulaması'' olarak tanımlanıyor.- Belediye mücavir alan sınırları içinde yapılaşma bulunan yerler (yerleşim yerleri), bina ve bahçe gibi kullanım alanlarıyla birlikte metrekare sınırlaması olmaksızın hak sahiplerine doğrudan satılabilecek.

Taslak çalışmalarında, belediye mücavir alan sınırı ayrımının kaldırılması, bu alanların içindeki ve dışındaki yerlerin aynı esaslara göre satılması da tartışılıyor.

- Belediye mücavir alan sınırları dışında kalan, 100 dönüme kadar tarım arazileri de, sulu-kuru ayrımı yapılmaksızın hak sahiplerine doğrudan satılabilecek.

- Tarım arazileri dışında kalan, üzerinde yapılaşma bulunan ve Maliye Bakanlığınca uygun görülen taşınmazlar, Toplu Konut İdaresine , büyükşehir ve ilçe belediyelerine kentsel dönüşüm projeleri gerçekleştirmek üzere devredilebilecek.

Özellikle çarpık kentleşmenin olduğu 2-B alanlarında uygulanması amaçlanan çalışma kapsamında devir, emlak vergisi metrekare birim değerleri üzerinden gerçekleştirilecek. Bu tip devirlerde, mevcut kentsel dönüşüm uygulamalarında olduğu gibi hak sahiplerine yeni inşa edilecek konutlarda daire verilecek.

- Devlet tarafından gerçek ve tüzel kişilere dağıtılan, iskanen verilen, özelleştirilen ya da hisseleri devredilen taşınmazların tapu kayıtları, geçerli kabul edilecek.

- 2-B'lerde hak sahipliği için süre şartı aranmayacak.

Taslağın ilk halinde hak sahibi kabul edilmek için kişinin söz konusu taşınmazı, kadastro çalışmasının tamamlandığı tarih itibariyle geriye dönük olarak 5 yıl kullanması şartı yer alıyordu. Yeni düzenlemede, kadastro kayıtlarında ''kullanıcı'' görünenlerin hak sahibi kabul edilmesi öngörüldü.

- 2-B'lerin satışını Maliye Bakanlığı koordine edecek. 2-B'leri satın almak isteyen hak sahipleri, 3-6 ay içinde başvuruda bulunacak. Bu süre, Bakanlar Kurulu Kararı ile uzatılabilecek.

- Başvurular, illerde defterdarlıklara, ilçelerde ise mal müdürlüklerine yapılacak.

- 2-B arazilerini almak isteyen hak sahiplerinden müracaatları sırasında, satış tutarından mahsup edilmek üzere başvuru bedeli alınacak. Söz konusu bedel, bölgeler, iller, ilçeler ve arazinin konuma göre farklılık gösterecek. Maliye Bakanlığı'nca başvuru bedellerine ilişkin bir Tebliğ yayımlanacak.

- 2-B'ler, rayiç bedelleri üzerinden satılacak. Rayiç bedellerinin belirlenmesinde Hazine taşınmazlarının satışındaki kurallar geçerli olacak. Bu çerçevede il ve ilçelerdeki takdir komisyonları, hak sahiplerine satılacak 2-B alanlarıyla ilgili değer tespitinde bulunacak.

- 2-B Arazilerinin üzerinde çok katlı yapıların bulunması halinde, önce zeminin değeri belirlenecek, daha sonra daire başına düşen hisse tutarı hesaplanacak. Bu durumdaki hak sahiplerine hisseli satış yapılacak.

- 2-B'lerin satışında da Hazine taşınmazlarının satışına ilişkin esaslar uygulanacak. Ancak Hazine taşınmazlarının bedellerinin ödenmesindeki 2 yıllık taksit süresi, 2-B arazileri için 5 yıl olacak. Hak sahipleri isterlerse bedeli peşin, isterlerse kanuni faiziyle 5 yıl taksitle ödeyebilecek.

- Orman Genel Müdürlüğünce uygun görülen yerler, yeniden ağaçlandırılmak üzere bu kuruma tahsis edilecek.

Yürütülen çalışmalar çerçevesinde, yaklaşık 50 bin hektarının yeniden ormana dönüştürülmesi planlanıyor.

2-B'ler, ilk aşamada kadastro ve güncelleme işlemleri tamamlanan ve büyük bölümü sahil şeridinde yer alan 36 ilde satışa çıkarılacak. Diğer illerdeki 2-B arazileri de, kadastro ve güncelleme çalışmalarına paralel değerlendirmeye alınacak.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce yürütülen kadastro ve güncelleme çalışmaları kapsamında, Orman Genel Müdürlüğünce intikal ettirilen köy ve mahallelerden oluşan 2.147 birimde ve yaklaşık 153 bin 479 hektar alanda, tescil ve işgalcilerin belirlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

2-B arazilerinin 6 bin 624 hektarının üzerinde ilçeler, 8 bin 514 hektarının üzerinde beldeler, 7 bin 35 hektarının üzerinde de köyler yer alıyor.

Bu ilçeler arasında İstanbul'un Beykoz, Şişli, Sarıyer, Sultanbeyli ve Çekmeköy, Muğla'nın Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Dalaman, Mersin'in Anamur, Sakarya'nın Karasu ve Sapanca, İzmir'in Bornova, Menderes, Karaburun, Ödemiş, Buca ve Güzelbahçe ilçeleri dikkati çekiyor.

Rayiç bedel, bugünkü piyasa koşullarında bir mülkün satılabilir değeri demek. Emlak vergisinde esas alınan değerler ise bu değerden bir hayli düşük.

Rayiç bedel, bugünkü piyasa koşullarında bir mülkün satılabilir değeri demek. Bu bedel; yakın zamanda satışı yapılmış benzer mülklerin gerçek satış değerleri tespit edilerek, bunları emsal almak suretiyle ve değerlemeyi yapan uzmanların kanaatiyle oluşuyor.

Arazi satışları kadastro çalışmarı esnasında araziyi kullandığı tespit edilen kişilere yapılacak. Burada araziyi ne zamandır kullanıldığına bakılmadan ismi yazılı olanlara satış yapılacak.

Bu yasadan 2B arazilerini kullananlar, kadastro çalışmalarında ismi tespit edilenler yararlanacak.

Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler: 2B, Kanun, Rayiç Bedel, Beykoz, Meclis, TBMM

Yorumlar (0 Yorum)

Bu içeriğe yorum yapılmadı, yorum yapmak ister misin?

Yorum Yaz