A. Raif ÖZTÜRK
  • 05/05/2023 Son günceleme: 05/05/2023 14:50
  • 3.179

Çünkü Yüce Rabbimiz her konuda çok net hükümler vâz ettiği için, buna hiç gerek yok. Kolaylıkla anlayabilmemiz için de Düşmanlarının bile DOĞRU SÖZLÜĞÜNÜ kabul ettiği Hz. Muhammed’i SAV görevlendirmiştir.

Bu nedenlerle başlıktaki soruya en doğru cevabı bulabilmek için, bu İlâhî hükümlere müracaat etmek zorundayız.

HÛD Suresi, 113. Ayet: “Bir de sakın zulmedenlere (zalimlere) meyletmeyin, sempati (bile) duymayın. Yoksa size ateş (Cehennem) dokunur (kuşatır). Aslında sizin Allah'tan başka yardımcınız yoktur. Sonra O'ndan da yardım görmezsiniz.”

Bu duygularla, ilk bakışta meşrû zannedilen Millet ittifakına bir bakalım:

Himaye ettikleri; 40 000 masum çocuk, kadın, erkek vs.nin katilleri olan HDPKK terör örgütü zalim değil midir?

Kurban eti dağıtırken, başı ezilerek öldürülen Yasin Börü ve 6 arkadaşının, hatta bunun gibi 51 masum kişinin katledilme emrini veren eşbaşkan zalim değil midir?

Kendi devletine isyan edip, 253 masum kişilerin öldürülmesine ve binlerce kişinin sakat kalmasına sebep olan FETÖ terör örgütü, zalim değil midir?

Bütün bunları bünyesinde barındıran, hatta bağrına basıp koruması altına alan bir ittifak zalim değil midir?

Bu ittifakın lokomotifinin mâzisindeki zihniyetin, 1950 yılına kadar İslâm’ı yok etmek için Müslümanlara kan kusturması, zulüm değil midir? Asrımızın en önemli İslâm âlimlerinin ve Bediüzzaman Hz.nin ömürleri, bu zihniyetle mücadele ile geçmedi mi? O zihniyetin şimdiki vârisleri de aynı zulümleri, aynı kararlılıkla tekrar uygulayacaklarını, alenî bir şekilde vaat etmiyorlar mı?

Ülkemizin çevresine 7500 TIR yükü ile savaş mühimmatı yığan, donanmalar gönderen ABD merkezli Şer Dış güçlerin emirleriyle hareket eden bir muhalefet, zalim değil midir?

Yüce Rabbimiz çok net bir şekilde Zalimlere asla meyletmememizi, hatta sempati bile duymamamızı emretmiyor mu?

Peki, meyledilmesi ve sempati duyulması bile YASAK olan bir ittifaka, zerre kadar vatan sevgisi olan veya alnı tek bir defa da olsa secdeye varan bir akl-ı selim, hiç oy verilebilir mi? Üstelik de; bütün ŞER Dış güçler ve örgütler, bu ittifaka resmen destek veriyorken.

GELELİM HÜKÜM YÖNÜNE:

İslam’ın kesin hükmüne göre; Kur’ân’ın bir meselesini bilerek kabul etmeyenler, dinden çıkarlar ve mürted olurlar. Kesin ve net olan Allah kelâmına bakalım.

Bakara Suresi, 108. Ayet: “.Kim İmanı küfürle değiştirirse/iman yerine küfrü tercih ederse, şüphesiz ki doğru yoldan sapmış olur”. (Kâfir veya Mürted olur.)

Mâide S. 51. Ayet ve Al-i İmran S. 28. Ayet: “Kâfirleri, müşrikleri, Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyin.” “Müminler, müminleri bırakıp da kâfirleri dost edinmesin. Kim böyle yaparsa, Allah ile ilişkisini kesmiş olur.”

Daha açık bir ifadeyle, bu ayetlere uymayanların “Allah ile ilişkisini kesmiş olması” demek, “Allahsızlık”tır yani KÜFRE düşmektir…

Böylece; İslâm’a muhalefet edenler de, çağdışı” diyenler de, Cumhur ittifakına “MUHAMMEDİN YOBAZLARI” diyenler de elbette küfre düşer.

DİĞER TARAFTA: 20 Küsur seneden beri vaat ettiklerinin %80’ini yerine getiren, hasbelbeşer kusurları olsa da, bu ehven dururken; yukarıda tanımlanan Millet ittifakına, yani, Vatan, millet ve İslam düşmanlarına OY verip, başımıza idareci olmasına vesile olanlar, elbette tamamen VEBÂL altındadırlar. Çünkü o ittifaka, ayette ihtar edilen “sempati duymadan ve meyletmeden” oy verilebilmesi, asla mümkün değildir.

Hiç seçmemek de çok yanlıştır ve vebaldir, çünkü diğer cepheye güç verilmiş olunur.

Müslümana çok zarar verenin başa gelmemesi için; az zarar veren tercih edilir ve edilmelidir. Bu da “ehveni şerreyn tercih edilir” kaidesine girer…

Diğer yandan;Küfre rıza (razı olmak ve müsamaha göstermek), küfürdür” kaidesince de, bir Müslüman asla küfre ve onlara hizmet edenlere rıza göstermemelidir.

Kâinatın en doğru sözlüsü SAV bakın ne buyuruyor:

“İlerde bir fitne olacak. O fitne içinde kişi mümin olarak sabahlayacak, kâfir olarak akşamlayabilecek. Ancak Allah’ın ilimle kalbini dirilttiği kimseler hariç.” (Bkz. Sünenu İbn-i Mace, II, 1305, 1310. Ramûzu’l-Ehadis s. 299.)

Yukarıdaki belgeler, bu Hadis-i Şerifi de te’yid ediyor. Ancak bu Kâfir olarak akşamlayanlar da kendilerinin doğru bir şey yaptığını zannedecekler. Zaten öyle zannetmeseler, o zümre içinde devam edemezler. Hüda Par gibi ayrılıverirler…

Şöyle ki: “Bu şeytanlar onları yoldan çıkarırlar, ama onlar kendilerinin hâlâ doğru yolda olduklarını zannederler.” (Zuhruf Suresi, 37. Ayet.)

Bazıları; nesep olarak “KHK’li yakınlarını AF EDECEĞİ ve görevlerine iade” YALANINA inanıp (ki hiçbir Cumhurbaşkanında böyle bir yetki yoktur) onlara destek vermeleri için, meşru bir mazeret zannediyorlar. Oysa yukarıdaki belgeler ve hükümler gayet NETTİR ve kesindir. Önceden ayetlerle uyarıldıkları için; öyle zannedip yanılmak, asla mazeret olmayacaktır. Çünkü Allah’ın cc vaadi böyledir. 

Bizden kesin belgelerle hatırlatması, artık siz bilirsiniz! Vesselâm.

NOT: Siz bu konuda müsterih olsanız bile, bu gerçekleri o tuzaklara düşen dostlarınıza iletmeniz, onlara bir can simidi uzatmak gibi insanlık gereğidir…

Yazarın Yazıları