‘Kanlıca Boğaziçi’nde Bir Köy’ kitabı yayınlandı

  • Güncelleme: 12.11.2017 17:51
  • Yorum: 0
Fuat Selim Ramazanoğlu, doğup büyüdüğü, Beykoz Kanlıca Mahallesi hakkında 1278 sayfalık iki cilt halinde kapsamlı kitap yazdı.
‘Kanlıca Boğaziçi’nde Bir Köy’ kitabı yayınlandı

Fuat Selim Ramazanoğlu, doğduğu ve büyüdüğü Kanlıca’ya iki ciltlik dev bir kitap yazacak kadar derin bir sevgi ve vefa ile bağlı bir mimar. Hem Kanlıca’ya duyduğu aşk, hem de mesleki birikimi sayesinde onüç sene önce çıktığı yolu, “KANLICA BOĞAZİÇİ’NDE BİR KÖY” adını taşıyan kitabını piyasaya sunarak tamamladı.

Ramazanoğlu, Kanlıca’da İskele ile Körfez arasında, Mahmut Bey Burnu olarak bilinen sahilde yer alan bir yalıda, yedi kuşak geriye giden bir ailenin ferdi olarak dünyaya geldi. Burada, Boğaziçi Kültürünün geriye kalan son demlerini yaşadı.

Yazar, ailesine neredeyse 200 yıllık bir yaşam alanı sağlayan Kanlıca’nın ve artık yok olmaya yüz tutan köklü bir kültürel geleneğin yarınlara aktarılabilmesi amacıyla kaleme aldığı kitapla, ‘semt monografisi’ kategorisinde önemli bir eser ortaya çıkardı.

Kitap, Kanlıca’ya ait nesnel bilgiler içermenin ötesinde, önemli bir sosyolojik kaynak olma özelliğini de taşıyor. Bu mütevazı Boğaziçi semti ile ilgili ciddi bir envanter oluşturuyor.

Bu projeyi tüm Kanlıcalılar destekleyerek, şu veya bu şekilde katılmış, sayısız belge ve görsel malzeme ile içeriğinin son derece zenginleşmesini sağlamışlardır.

“Kanlıca Boğaziçi’nde Bir Köy” iki ciltten oluşuyor. İlk ciltte, Kanlıca ve Boğaziçi coğrafyası, Kanlıca’nın yerleşim dokusu, tarihi ve sosyolojik yapısı yer alıyor. İkinci ciltte ise Kanlıca’da tarihsel öneme sahip bulunan önemli yapılar, yalılar ve yalı kültürü, kasır ve köşkler, bunların yanında, Kanlıca için önem taşıyan su yapıları yer alıyor.

“Kanlıca Boğaziçi’nde Bir Köy”, Kanlıca’nın, mütevazı ‘köy’ yaşamından, değersizleştirilen ‘kent’ kültürünün bir parçası haline dönüşmesine direnen bir Boğaziçi yerleşiminin tarihsel kimlikli bir belgeseli gibidir...  

Kitap, hem kültür hem de mekânsal olarak kaybolan, kaybolmaya yüz tutmuş ve kaybolacak olan değerlerin korunması, hatıraların hafızalardan silinmemesi ve belki de daha önemlisi, mimari kıymete haiz eski yapıların tespit edilerek belgelenmesi yönünden önemli bir eserdir.

Detaylı bilgi ve datın almak için tıklayınız

Haber Merkezi